‘Orde op zaken stellen in magistratuur? Van Grieken zit op dezelfde golflengte als Polen en Hongarije’

‘Als je een rechterlijke uitspraak als willekeurig bestempelt en daarom ‘orde op zaken’ wil, dan tast je niet alleen de grondwettelijke scheiding der machten aan, maar ga je wel richting de dictatuur’, schrijft gewezen strafrechter Walter De Smedt.

In zijn brief op Knack.be roept Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken de justitieminister op tot ingrijpen : ‘Bevrijd het vrije woord van de arbitraire belemmeringen: de tastbare grens van het oproepen tot geweld moet de enige zijn.’

In hetzelfde artikel vraagt hij evenwel ook het tegendeel: ‘Wilt u dan alstublieft ook orde op zaken stellen binnen de magistratuur zodat willekeur geen kans krijgt?’ Daardoor weten wij niet alleen hoe het begint, maar ook waar het met Van Grieken, mocht hij justitieminister zijn, ook eindigt. Van Grieken zit daardoor op dezelfde golflengte als het beleid in Polen en Hongarije. Ook daar wordt orde op zaken gesteld binnen de magistratuur om wat rechterlijke willekeur genoemd wordt aan banden te leggen.

Orde op zaken stellen in magistratuur? Van Grieken zit op dezelfde golflengte als Polen en Hongarije.

Voor Van Grieken is de tastbare grens van het oproepen tot geweld de enige om het vrije woord te bevrijden van de arbitraire belemmeringen. Die grens wordt erg tastbaar overschreden door de voortvluchtige militair Jürgen Conings die gewapenderhand Marc Van Ranst bedreigt zodat die in een safe house moet ondergebracht worden en er een politie- en legermacht op de been moet gebracht worden om hem op te sporen. Die kans om te tonen waar de grens ligt,laat Van Grieken ongegeneerd liggen. Dat doet hij ook met het racisme en de geweldverheerlijking van Schild &Vrienden. In De Tijd van afgelopen weekend zegt hij waarom: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het christelijke, het Vlaamse en als u wilt zelfs het blanke een dominante factor moeten zijn in onze samenleving. Afrika moet dominant zwart zijn, Europa dominant blank. Dat betekent niet dat elke Europeaan blank moet zijn, er zal altijd wat diversiteit zijn. Maar er is een reden waarom er geen Inca-cultuur meer is: er zijn geen Inca’s meer. Je hebt de drager van een cultuur nodig. Als er geen Vlamingen zijn, is er geen Vlaamse cultuur meer.’

Voor Van Grieken mag er altijd ‘wat diversiteit’ zijn zolang het Christelijke,Vlaamse en Blanke een dominante factor in onze samenleving blijft. In welke toestand komen wij als “wat diversiteit” de maatstaf is en het Christelijke, Vlaamse en Blanke de dominante factor moet zijn? Wanneer voor het ene ras andere maatstaven gelden dan voor het andere is er dan geen sprake van rassendiscriminatie? De door Van Grieken gebruikte maatstaf is dan ook de grond waarop de actie van de veroordeelde Voorposters steunt: ‘Stop islamisering’ is een aanzet tot actie. De actie van Conings is er de uitgevoerde en extreme vorm van. ‘Wat diversiteit’ is het begin van het radicaliseringsproces.

In de memorie van toelichting van de wet die Bijzondere Inlichtingen methoden toelaat kan je het als volgt lezen: ‘Het proces begint bij het individu met het delen van radicale ideeën die haaks staan op de democratische waarden van onze samenleving. Dit stemt overeen met het extremisme, in de zin van de wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het individu is nog niet in het stadium van het stellen van terroristische handelingen, en zal dit misschien ook nooit bereiken. Het radicaliseringsproces dekt in feite de twee fenomenen van extremisme en terrorisme.’

Daarin zit het grote gevaar van het discours van Van Grieken: ‘Maar er is een reden waarom er geen Inca-cultuur meer is: er zijn geen Inca’s meer. Je hebt de drager van een cultuur nodig. Als er geen Vlamingen zijn, is er geen Vlaamse cultuur meer.’ Als je voorhoudt dat de Christelijke, Vlaamse en Blanke dominante factor, onze Inca-cultuur bedreigd is, en je niet tegelijk en duidelijk de acties van Conings en Van Langehove afkeurt zet je de poort open voor radicalisering en de daardoor uitgevoerde acties. Dan gaan er velen op Facebook achter de gewapende man staan. Stel je voor dat de leden van het Vlaams Legioen of de 50.000 Facebook-volgelingen aan dezelfde wapens konden geraken: populisme is een werkelijke bedreiging, en niet enkel voor onze cultuur.

Van Grieken wil orde op zaken stellen binnen de magistratuur. Dat is helemaal wat anders dan het met de beschikbare rechtsmiddelen nastreven van een andere uitspraak. Ook hier verraadt Van Grieken niet alleen waar het hem om te doen is maar evenzeer hoe hij dat wil aangepakt zien. Het is dezelfde gedachtegang als wat zijn medestanders in de N-VA en de er achteraan bengelende Jean-Marie Dedecker ‘wereldvreemde en activistische rechters’ noemen. Daardoor wordt niet enkel de vrije mening van de rechter veroordeeld maar wordt ook de persoon van de magistraat aangepakt.

Wat zou Van Grieken daarmee doen mocht hij niet de schrijver maar de bestemmeling van de open brief zijn? Als je een rechterlijke uitspraak als willekeurig bestempelt en daarom ” orde op zaken” wil tast je niet alleen de grondwettelijke scheiding der machten aan, dan pas zit je in de dictatuur.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content