Opinie

Vrije Tribune

Oproep tot vrede van gezondheidswerkers: ‘Achter de acute situatie schuilt onnoemelijk veel leed op langere termijn’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

‘We roepen onze regering en Europa op om geen olie op het vuur te gooien en om alle mogelijke diplomatieke inspanningen te ondersteunen om via dialoog en onderhandelingen tot de-escalatie, veiligheid en vrede te komen’, schrijven meer dan 300 artsen en gezondheidswerkers.

Onze ervaring en expertise als artsen en gezondheidswerkers zorgt ervoor dat we extra gevoelig zijn voor oorlogsleed. Daarom veroordelen we de Russische invasie van Oekraïne scherp en roepen we op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en terugtrekking van de troepen.

De humanitaire gevolgen van de oorlog zijn groot. Zo’n 650.000 mensen hebben geen toegang meer tot elektriciteit en minstens 130.000 mensen hebben geen gas om te koken. Het aantal burgerslachtoffers loopt in de honderden.

De humanitaire crisis komt boven op de coronacrisis. In Oekraïne is minder dan 40% van de bevolking dubbel gevaccineerd en van een boosterprik is nog bijna geen sprake. Het land telde 25.000 gevallen per dag.

In eerste instantie moeten onze regering en de andere Europese landen humanitaire bijstand verlenen. De bevolking van Oekraïne heeft nu nood aan verzorging en aan psychologische hulp.

Achter de acute situatie schuilt onnoemelijk veel leed op langere termijn.

De VN schat het aantal mensen dat het land ontvlucht is, op meer dan twee miljoen. Ook hier is hulp nodig. We moeten zorgen voor veilige opvang, voeding, kleding en onderdak. Deze mensen moeten de zorgen krijgen die ze nodig hebben, net zoals alle vluchtelingen, zonder onderscheid op basis van huidskleur, religie, afkomst of nationaliteit, en we zullen ons steentje bijdragen.

Achter die acute situatie schuilt onnoemelijk veel leed op langere termijn. De cijfers geven een momentopname. Het leed en de schade blijven. De impact op de mentale gezondheid is niet te vatten. Het gezondheidssysteem zal nog jarenlang de gevolgen dragen.

Het waren onze Russische collega’s die ons voorgingen met een oproep voor vrede. “Iedereen zal schreeuwen van de pijn en zal zijn of haar moeder aanroepen,” schreven ze want, “Elk projectiel of elke kogel, zelfs als die het doel niet raakt en niet iemand het leven kost, veroorzaakt nog altijd angst, paniek en pijn.”

In die regio zijn stabiliteit en vrede op lange termijn bijgevolg zeer belangrijk voor de mentale en lichamelijke gezondheid van de bevolking. We roepen onze regering en Europa op om geen olie op het vuur te gooien en om alle mogelijke diplomatieke inspanningen te ondersteunen om via dialoog en onderhandelingen tot de-escalatie, veiligheid en vrede te komen.

Wij vragen werk te maken van ontwapening. In plaats van stijgende uitgaven voor bewapening, heeft de bevolking van Oekraïne, Rusland en de rest van Europa nood aan investeringen in sociale bescherming, gezondheidszorg en een gezond leefmilieu.

Artsen en gezondheidswerkers vormden jarenlang één van de steunpilaren van de vredesbeweging. Denk maar aan de International Physicians for the Prevention of Nuclear War die er destijds in geslaagd zijn om hartje Koude Oorlog de leiders van beide grote machtsblokken ervan te overtuigen dat we van de kernwapens af moeten. Het leverde hen in 1985 terecht de Nobelprijs voor de Vrede op. Het is in die geest en die traditie dat we ook vandaag onze oproep voor vrede lanceren.

Eerste ondertekenaars:

Piet Hoebeke (decaan faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen Ugent),

Michel Roland (professor emeritus ULB en ex-voorzitter Dokters van de Wereld),

Peter Adriaenssens (jeugd- en traumapsychiater, KU Leuven),

Yves Hellendorff (verpleegkundige, nationaal secretaris voor non-profit van CNE),

Marleen Temmerman (Professor emeritus, Ugent),

Sarah Maesen (studente geneeskunde, KU Leuven),

Elisa Muñoz Gomez (huisarts, Geneeskunde voor het Volk),

Reginald Moreels (Ex-minster voor internationale samenwerking).

De lijst met al meer dan 300 ondertekenaars is hier terug te vinden.

Partner Content