Oproep aan koning Albert om persoonlijk archieven aan Koninklijk Archief over te maken

(Belga) Historicus en oud-senator Pol Van Den Driessche roept het aftredende staatshoofd, koning Albert, en de ontslagnemende kabinetschef, Jacques van Ypersele de Strihou, op hun persoonlijke archieven rond die tijd over te maken aan het Koninklijk Archief. De Belgische archiefwetgeving verplicht de abdicerende monarch en zijn naaste medewerker daar niet toe. Enkel de ambtelijke documenten moeten worden overgemaakt en kunnen dan – volgens de bestaande archiefwet – over dertig jaar worden geraadpleegd.

“Het zou bijzonder jammer zijn indien de persoonlijke notities van de koning, die twintig jaar staatshoofd was, en van Jacques van Ypersele de Strihou, die dertig jaar de huidige en de vorige vorst adviseerde, verloren zouden gaan. Zij waren unieke getuigen en soms ook hoofdrolspelers op cruciale momenten in de geschiedenis van dit land. Historici moeten op een dag ook deze documenten kunnen inkijken om een beter inzicht te verwerven in hoe de zaken zijn gelopen”, meent Van Den Driessche. In het verleden riep de oud-senator en voormalig hoofdredacteur van “Royalty” (VTM) ook al koningin Fabiola op om de memorabele handgeschreven schriftjes van haar overleden echtgenoot, koning Boudewijn, te bezorgen aan het Koninklijk Archief. Via de premier liet de koningin-weduwe toen weten dat zij deze documenten als haar persoonlijk bezit beschouwt. “De kans bestaat dat op die manier een aantal wezenlijke puzzelstukken van het geschiedenisverhaal voor altijd verloren gaan. Voor de wetenschap en voor de geïnteresseerde burger, die toch recht heeft op een kritische analyse van het verleden, valt dat zeer te betreuren”, aldus nog Van Den Driessche. (Belga)

Partner Content