Oppositie laakt traagheid, Verlinden benadrukt kwaliteit van het werk

© Belga

In de Kamer heeft de oppositie stevige kritiek geuit op de traagheid waarmee de federale regering de studies afrondt die werden beloofd na de zware overstromingen van een jaar geleden. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) benadrukte dat er kwaliteitsvol werk moet worden geleverd om ons land voor te bereiden op crisis- en noodsituaties, die door de klimaatopwarming vaker de kop kunnen opsteken.

Na de overstromingen van juli, die voor het grootste deel Wallonië troffen, had de federale regering de oprichting van een leercommissie aangekondigd om lessen te trekken uit de manier waarop de crisis werd beheerd. Ook zou er een studie komen naar de hervorming van de civiele bescherming. Die hervorming vond plaats onder de vorige regering, maar is voorwerp van felle kritiek.

Een jaar na de feiten laten de resultaten nog steeds op zich wachten. Tijdens interpellaties in de plenaire vergadering van de Kamer hekelden Vanessa Matz (Les Engagés), Nabil Boukili (PVDA) en Yngvild Ingels (N-VA) die traagheid. ‘Hoe kan u verklaren dat de onderzoekscommissie in het Waals parlement op zes maanden tijd een rapport heeft opgeleverd, terwijl er federaal geen stap is gezet? Die antwoorden bent u verschuldigd aan de slachtoffers en aan de mensen die de slachtoffers ter hulp snelden’, stelde Matz.

De minister ontkende dat de federale regering twaalf maanden heeft stilgezeten. Integendeel, luidde het, er werden maatregelen genomen die in lijn liggen met de aanbevelingen van het Waals parlement. ‘We hebben niet gewacht op de resultaten van studies om iets te doen. Het is niet omdat we geen schuldige aanduiden, dat we niets gedaan hebben en dat we niets kunnen verbeteren’, aldus de CD&V-politica.

Het rapport van de leercommissie heeft bij de opstart wat tijd verloren, omdat er een openbare aanbesteding moest gebeuren. Nog deze maand wordt een tussentijds rapport verwacht en in november volgt de finale versie. De studie naar de civiele bescherming wordt voor het einde van het jaar verwacht. Begin volgend jaar zal een expertencommissie over het beheer van de crisis, onder voorzitterschap van oud-gouverneur Lode De Witte, een witboek voorstellen voor een organisatiemodel.

Partner Content