'Vragen stellen kan ook kunst zijn'

'Vragen stellen kan ook kunst zijn'

Ludo Bekkers - Het is onduidelijk onder welke categorie kunststrekkingen we de opvallende, creatieve en spraakmakende performance- en installatiekunstenaar James Lee Byars moeten classificeren. Ook Ludo Bekkers raakt er niet uit.

Lees geen gezonde boeken

De Reactor - De rover van Robert Walser is wat een ijlroman - geschreven zonder omzien en in vliegende haast. Alleen snelt Walsers verteller niet ongeduldig naar de volgende gebeurtenis, de volgende plotwending: hij ijlt voort langs omwegen zonder eind, en die omwegen zorgen ervoor dat hij, raar genoeg, tegelijk ook kuiert en flaneert.

'Het wordt tijd dat de overheid de expertise van leerkrachten naar waarde schat'

Stijn Van Hamme - 'We moeten werk durven te maken van de invoering van een echte kwaliteitscultuur in ons onderwijs', schrijft docent Stijn Van Hamme naar aanleiding van het nieuws dat maar de helft van de bachelorstudenten erin slaagt om binnen de vijf jaar zijn diploma te halen.

Samenwonen met een vluchteling: 'We moeten nieuwkomers in hun waarde laten'

Deborah Seymus - Deborah Seymus is freelancejournaliste en woont via het cohousingproject CURANT samen met de 22-jarige Afghaanse vluchteling Izat*. 'Afghanistan zal zijn hoofd nooit verlaten, en gebruiken verleer je nu eenmaal niet. Dat zou ook niet moeten.'

'De bestuursdeelname van PVDA legt de hypocrisie van het cordon sanitaire bloot'

Tom Van Grieken (Vlaams Belang) - In Zelzate vormt de SP.A een coalitie met de extreemlinkse PVDA. Deze samenwerking tussen socialisten en communisten doet de discussie over het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang weer opflakkeren. 'Uit overwegingen van politieke en intellectuele hygiëne' zet Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken 'een paar puntjes op de i'.

'Aardrijkskunde mag niet uit het lessenpakket verdwijnen'

Vrije Tribune - 'In het vak aardrijkskunde leert de leraar de leerlingen na te denken over hoe hun wereld in elkaar zit', schrijft docente Rita Heyrman samen met de Vereniging Leraars Aardrijkskunde. Ze verzetten zich tegen de plannen van het katholiek onderwijs om de specifieke eigenheid van het vak te laten verdwijnen.

'Wanneer worden de townships voor mensen met een handicap gesloten?'

Vrije Tribune - 'De meeste mensen die wij als bijstandsorganisatie ondersteunen weten eigenlijk niet dat ze een persoonsvolgend budget hebben. Laat staan dat ze weten en begrijpen waarvoor ze het allemaal kunnen gebruiken.' Dat zegt Koenraad Depauw, strategisch adviseur van Onafhankelijk leven vzw, waar hij tot voor kort algemeen directeur was.

'Prins Charles is de beste lobbyist van het land'

Lia van Bekhoven - Prins Charles staat bekend om zijn uitgesproken, dissidente meningen. 'Maar de prins is zich aan het warm lopen en beloofde in een documentaire vorige week, zich als koning vorstelijk te gedragen', schrijft correspondent Lia van Bekhoven.

'Het is tijd voor sectorspecifieke #MeToo-cao's'

Vrije Tribune - 'Het is kostbaar goed dat #MeToo seksueel grensoverschrijdend gedrag meer bespreekbaar maakte. Hoog tijd om dat momentum te gebruiken om een daadkrachtig beleid te ontwikkelen,' schrijven Merel Terlien en Iris Verschaeve van Furia op de nationale Vrouwendag.

'Hoe belangrijk de levensbeschouwelijke vrijheid ook is, ze is niet absoluut'

Jurgen Slembrouck - 'Alleen door zich niet uit te spreken over de inhoud van levensbeschouwingen kan de overheid een instelling zijn wiens gezag door iedereen wordt erkend', schrijft Jurgen Slembrouck naar aanleiding van de discussie over de neutraliteit van de overheid.

'Waarom we beter geen zwijnen doden om varkens te redden'

Anke Geeraerts - 'Zal een versoepeling van de jacht de Afrikaanse varkenspest indijken? Wel integendeel', schrijft Anke Geeraerts, diensthoofd beleid van Natuurpunt.

'Is N-VA de erfenis van de Volksunie vergeten?'

Walter De Smedt - Strafrechter op rust Walter De Smedt reflecteert op hoe N-VA als enige overlevende partij van de Volksunie evolueerde tot een partij waarbinnen 'pacifisme, een gelijkekansenbeleid en ruimte voor politiek asiel aan de kant werden geschoven'.

'Hoe de geschiedenis zich herhaalt en waarom we ervan moeten leren'

Vrije Tribune - De vijf Vlaamse cultuurfondsen herdenken samen met het project 'Geraakt door de oorlog' niet alleen het einde van de wrede Eerste Wereldoorlog maar belichten meteen ook de gruwelijke gevolgen van hedendaagse conflicten. 'Als Vlaamse cultuurfondsen is het onze morele plicht om het bewustzijn te verhogen over de oorzaken en de gevolgen van migratie.'

'De mensenrechten zijn geen keuzebuffet, het wordt tijd dat rechtse partijen dat begrijpen'

Othman El Hammouchi - Volgens opiniemaker Othman El Hammouchi is het 'grappig hoe rechtse politici die zeggen zich te storen aan buitensporige gevoeligheid en politieke correctheid meestal degenen zijn die in naam van "samenleven" willekeurige beperkingen aan de individuele vrijheid willen opleggen.'

Ring Est van de Waalse thriller-schrijfster Isabelle Corlier: een verademend debuut

Lukas De Vos - Voor een debuut is Ring Est van Isabelle Corlier een verademing. De de doorwrochte schets van de personages maakt, ondanks hun overbelichte ontsporingen, veel goed van wat er nog mangelt aan de plot. Corlier is een belofte, die het échte vertalen waard is.

'Vrijheid van godsdienst is een recht, geen gunst'

Peter Luykx (N-VA) - 'Onze westerse waarden en vrijheden dienen ten allen tijde verdedigd te worden, ook wanneer die in het buitenland worden aangevallen', schrijft Kamerlid voor N-VA, Peter Luykx over de ontwikkelingen in de zaak van Asia Bibi. 'Het is middeleeuws dat mensen bijna gelyncht worden enkel en alleen wegens godslastering.'

'Is het dragen van een boerka of een niqab voortaan een mensenrecht?'

Hendrik Vuye & Veerle Wouters - 'De godsdienstvrijheid zit op een hellend vlak. De invulling die internationale instanties geven aan de vrijheid van religie botst steeds meer met ons model van samenleven', stellen Kamerleden Veerle Wouters en Hendrik Vuye.

'Hoeveel politici en regeringen hebben niet gezwalpt tussen 1940 en 1942?'

Herman Van Goethem - 'Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de Belgische oorlogsregering in Londen tot aan het einde van 1942 twee ijzers in het vuur hield', schrijft rector Herman Van Goethem (UAntwerpen) voor de Universiteit van Vlaanderen. Hij staat stil bij een opvallende 'stilte' in de geschiedschrijving over WO II.

'In Vlaanderen stappen tienerpooiers met een brede glimlach de rechtbank uit'

John Crombez (SP.A) - Meer dan twee jaar na het actieplan van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) 'voor een betere bescherming van slachtoffers van tienerpooiers', trekt SP.A-voorzitter John Crombez aan de alarmbel. 'Na verloop van tijd is het geen schuldig verzuim meer, maar is men medeplichtig.'

'Het Britse historische besef is het meest selectieve ter wereld'

Lia van Bekhoven - Correspondente Lia van Bekhoven trok naar de bioscoop en zag Peterloo, de verfilming van het zogenaamde Peterloo-bloedbad van 16 augustus 1819, waarbij Britse cavaleriesoldaten een demonstratie op het St. Peter Field bestormden. 'De film is een correctie op de sociale geschiedschrijving.'

'Over de F-35 is in de voorbije jaren flink wat afgelogen'

Vlinks - Over de fabelachtige verdiensten van de F-35, over de 'niet-aanwezige' kernwapens op Belgische bodem, over de werkelijke kostprijs van dit avontuur is in de voorbije jaren flink wat afgelogen, schrijft Vlinks.

'We hebben nood aan een meer genereus vaderschapsverlof en feministen weten waarom'

Vrijdaggroep - Volgens Brieuc Van Damme van denktank de Vrijdaggroep moet België nadenken over een uitbreiding van het vaderschapsverlof. 'Als vrouwen een grotere plaats in de publieke sfeer opnemen, moet dit samengaan met een groter mannelijk engagement in de huishoudelijke sfeer.'

'Meer mensen langer laten werken vereist een nieuwe mindset en cultuur'

Frank Vander Sijpe - Zolang we werk als iets dat 'moet' blijven beschouwen, zit er niet snel een daling te komen van het aantal langdurig afwezigen. Het wordt tijd dat we werk en werken anders bekijken, zegt Frank Vander Sijpe, Directeur HR Research bij Securex.

'Een leven kan niet herhaald worden, maar herbeginnen kan altijd'

De (s)preekstoel van Knack.be - 'De goede moordenaar, een van de twee misdadigers die naast Jezus stierf aan het kruis, wordt verwaarloosd in de rij van de heiligen', schrijft Marc Eneman van Logia op Allerheiligen. 'Nochtans leert hij ons een sterke les.'

'N-VA is de Vlaamse vredesgedachte vergeten'

Walter De Smedt - 'Vergat de N-VA wat in Flanders Fields in steen gebeiteld staat op het moment dat beslist werd over de aankoop van nucleaire bommenwerpers?' schrijft gewezen strafrechter Walter De Smedt in aanloop naar 11 november.

'Wij vrouwen werken de twee laatste maanden van het jaar voor niets, daar bedanken we voor'

Vrije Tribune - 'Vanaf 31 oktober, Unequal Pay Day, werken vrouwen door de Europese loonkloof van 16% gratis en voor niks. We gooien dan ook de handdoek én de laptop in de ring, en protesteren tegen die hardnekkige genderongelijkheid op de arbeidsmarkt.' Aldus Inga Verhaert en Vera Claes van vrouwenbeweging zij-kant.

'Een burn-out is geen patisserie'

Tommy Browaeys - Het herstelproces van een burn-out is niet in dagen of maanden te vatten, laat staan in een soort vooraf bepaalde oventemperatuur of gaartijd, schrijft Tommy Browaeys.

'Brazilië haakt in op de wereldwijde ruk naar rechts'

Mario Osava - 'Dat de democratie in gevaar is, zagen de kiezers in Brazilië zondag door de vingers. Ze wilden koste wat het kost een radicale koerswijziging. Ze kozen voor extreemrechts, voor militairen, zoals het altijd gaat in dit land.' Aldus Mario Osava, correspondent in Brazilië voor persagentschap IPS.

'Wat nu, Angela?'

Dirk Rochtus - De Grote Coalitie van christendemocraten en sociaaldemocraten likt haar wonden na tegenvallende verkiezingsresultaten. 'Merkel geldt als medeverantwoordelijke voor de nederlagen. Door een stap opzij te zetten hoopt ze de afkalving van de christendemocratie tegen te gaan,' schrijft prof. Dirk Rochtus.

'Tien redenen waarom de F-35 de beste aankoop is'

Herman Matthijs (UGent, VUB) - De regering-Michel heeft bewezen dat ze nog beslissingen kan nemen, zegt prof. Herman Matthijs (UGent, VUB). Hij zet tien redenen op een rijtje waarom de aankoop van de Amerikaanse F-35 de enige juiste beslissing was.

'Ook stiefvaders hebben het niet gemakkelijk'

Vrije Tribune - Uit wetenschappelijk onderzoek kwam naar voren dat stiefmoeders het gemakkelijker hebben dan stiefvaders. Doctoraatsonderzoeker Evelyn Merckx plaatst hierbij een aantal kanttekeningen.

'Het debat over neutraliteit mag niet enkel over de hoofddoek gaan'

François Levrau - '"Neutraliteit" is zo'n concept waarover we het eens zijn dat het van belang is, maar het is onduidelijk wat het precies in de praktijk betekent', schrijft François Levrau (UAntwerpen). Hij pleit voor meer redelijkheid in het hoofddoekendebat.

'De datahonger van Facebook en Google krijgt navolging in de hele economie'

Jan Walraven - 'Heb je sinds mei één reclame minder gezien op Facebook, of in Google?' vraagt journalist Jan Walraven, auteur van 'De diefstal van de eeuw'. 'Als er al effect is van de nieuwe GDPR-regels, dan is het toch niet onmiddellijk te zien.'

'De agent sloeg met een wapenstok op mijn oor. Het heeft nog een week gebloed'

Ri De Ridder - 'De tijd is gekomen voor een fundamenteel moreel debat over hoe we omgaan met transmigratie in ons land', schrijft Ri De Ridder, voorzitter van Dokters van de Wereld. De organisatie deed onderzoek naar politiegeweld tegen transmigranten.

'Een gezonde voetbalcompetitie begint met respect voor de fan'

Vrije Tribune - 'Probeer de fan eens te zien als meer dan louter garnituur op een heerlijk weekendje voetbal en geef hem het platform dat hij verdient', schrijft Steffen Peelmans na het zien van Extra Time over de ontwikkelingen in het schandaal binnen het Belgisch voetbal.

'Universele toegang tot drinkwater is een mensenrecht dat Europa moet garanderen'

Kathleen Van Brempt (SP.A) - Vandaag stemt het Europees parlement over de herziening van de Drinkwater-richtlijn. Voor het eerst is daarin ook sprake van een 'toegang tot drinkwater voor iedereen', een gevolg van het succesvolle Europese burgerinitiatief Right2Water. Maar volgens Europees parlementslid Kathleen Van Brempt en Vlaams parlementslid Rob Beenders, mag het niet bij goede bedoelingen blijven.

'Lesuur Frans schrappen ten voordele van Engels: zijn leerlingen wel gebaat bij zo'n beslissing?'

Stijn Van Hamme - 'Het enige waartoe dit uurtje zal leiden is dat de kennis van het Frans nog meer achteruit gaat en dat de kennis van het Engels onvoldoende zal toenemen', schrijft Stijn Van Hamme (UGent) over de aankondiging dat katholieke scholen volgend jaar mogen kiezen om een lesuur Frans in te ruilen voor een uur Engels.

'Raoul De Keyser maakt het ons niet gemakkelijk'

Ludo Bekkers - Men moet geen woorden vinden om de schilderkunst van Raoul De Keyser te ondergaan. Alleen stilte is aangewezen, schrijft Ludo Bekkers.

Is het een kwestie van autisme hebben of autistisch zijn?

De Reactor - Jean Paul Van Bendegem schrijft met een gevoel van herkenning over het boek 'De structuur van asfalt. Van vader op zoon. Het aangrijpende verhaal van autismespectrum in een gezin' van Hans Ledux.

'Rusland is nooit gestopt met Koude Oorlog-strategie: investeren in spanningen tussen NAVO-lidstaten'

Vrije Tribune - 'Het is Vladimir Poetin in Syrië niet zozeer te doen om de steun aan zijn oude bondgenoot', schrijft Mustafa Demir, lector Internationale Betrekkingen aan de Staffordshire University. 'De Russische president ziet er vooral een manier in Turkije aan zich te binden, en zo het Westen en de NAVO stokken in de wielen te steken.'

'De Oude Blanke Mannen van Natuurpunt kunnen best vertrekken'

Dirk Draulans - Knack-journalist en Natuurpunter van het eerste uur Dirk Draulans pleit voor een drastische verjonging van de raad van bestuur van Natuurpunt. Het is de enige manier om de vereniging op de rails van groeiend maatschappelijk gewicht te houden, oordeelt hij.

'Het cordon sanitaire is het schaamlapje van de democratie'

Jean-Marie Dedecker (LDD) - 'Slachtofferschap is het favoriet instrument van identitaire verleiders', schrijft Jean-Marie Dedecker over het cordon sanitaire. 'Onze maatschappij heeft instrumenten genoeg om zich tegen extreme uitwassen te verdedigen.'