'Islamitische scholen mogen segregatie niet verder in de hand werken'

'Islamitische scholen mogen segregatie niet verder in de hand werken'

François Levrau - 'Mensen moeten bij elkaar gehouden worden en het onderwijs moet op haar manier bijdragen aan die samenleving waar mensen bij elkaar willen blijven', schrijft François Levrau naar aanleiding van de discussie over de plannen voor een nieuwe islamitische school in Genk.

'De strijd om de sjerp: dorpspolitiek is stammenoorlog rond de kerktoren'

Jean-Marie Dedecker (LDD) - 'Vooraleer we met het rode potlood enkele dorpsvertegenwoordigers neerpoten op het gemeentelijke pluche, zou het goed zijn om even na te denken over het huidige democratisch deficit', schrijft Jean-Marie Dedecker.

'Wie aan wapens denkt, vergeet de mens'

Vlinks - 'Minister Muyters kiest voor de bevordering van wapenproductie en wapenhandel, terwijl er vooral nood is aan creatieve geesten die conflictbeheersing vooropzetten en niet alleen oog hebben voor nog meer dodende technologie en macaber winstbejag', schrijft Johan Velghe van Vlinks.

'Hongarije en Polen kunnen vandaag al financieel gestraft worden'

Vrijdaggroep - 'De symbolische veroordeling van Hongarije mag ons niet doen vergeten dat de Europese Unie nu ook al een aantal wapens in handen heeft om zich te verdedigen tegen landen die het EU-recht niet respecteren', schrijft Nathalie François van de Vrijdaggroep.

'Zorg dat jongdementie niet in de vergetelheid raakt'

Anne Dedry & Elke Van den Brandt (Groen) - Duizenden Belgen jonger dan 65 jaar lijden aan jongdementie. Op Werelddementiedag roepen Groen-parlementsleden Anne Dedry en Elke Van den Brandt op om hen beter te verzorgen. 'Het is aan de Vlaamse en federale regering om de mazen in het net voor deze mensen te dichten.'

'Zuhal Demir heeft de joodse gemeenschap ernstig beledigd'

Michael Freilich - In Terzake van woensdagavond omschreef staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) joods-orthodoxe scholen als discriminerend voor de vrouw en een historische fout. Daar neemt de Joodse gemeenschap aanstoot aan, schrijft Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel. 'Ja, wij zien dat als een belediging.'

Klimaatverandering: 'Landen moeten verhuisplannen opstellen voor hun kustbewoners'

Luciana Esteves - De klimaatverandering verplicht landen om nationale verhuisplannen op te stellen voor mensen in kwetsbare gebieden aan de kust, schrijft Luciana Esteves, hoogleraar Geografie aan de Universiteit van Bournemouth. De huidige aanpak volstaat niet tegen de toenemende erosie en overstromingen.

'De Vulkaan' van Klaus Mann toont genadeloos de peilloze diepten van het migrantenbestaan

De Reactor - Zojuist verscheen een nieuwe vertaling van 'Der Vulkan. Roman unter Emigranten' (1939) van Klaus Mann, zijn dikste en naar eigen zeggen 'beste' boek, waaraan hij als veelschrijver zowaar twee jaar lang werkte. Én een roman over een thema dat ook toen al brandend actueel was: de migrantenproblematiek.

'Hervorming strafrecht: regering kiest voor wraak en repressie, zonder oog voor toekomst van gedetineerden'

Kati Verstrepen en Olivia Venet - 'Het strafwetboek is 150 jaar oud. De samenleving heeft geen nood aan nog eens 150 jaar onuitgevoerde straffen en overbevolkte gevangeniscomplexen waar dagelijks de meest fundamentele rechten van gedetineerden geschonden worden', schrijven Kati Verstrepen en Olivia Venet van Liga voor de Mensenrechten.

'Politieke alfamannetjes zijn terug van nooit weggeweest: kritische rapport over Hongarije is zoveelste wake-upcall

Petra De Sutter (Groen) - Volgens Senator Petra De Sutter hebben vele rechtse populisten zoals de Hongaarse premier Viktor Orban een ambigue houding tegenover gendergelijkheid en seksuele- en genderdiversiteit. 'De Europese strafprocedure tegen Hongarije bewijst dat ook die thema's centraal staan in de discussie over Europese waarden.'

'Wie heeft de moed om van de spoorwegen opnieuw één bedrijf te maken?'

Gunther Blauwens - 'De splitsing van de Belgische spoorwegen in 2005 is de oorzaak van de neerwaartse trend van de stiptheid', schrijft Gunther Blauwens van ACOD Spoor. 'Toch zijn er nog steeds mensen binnen de Belgische spoorwegen die de fouten uit het verleden niet willen inzien, erger nog, ze kiezen resoluut voor een herhaling ervan.'

'Het hokjesdenken zit er in het secundair onderwijs ingebakken'

Vrije Tribune - 'Echte onderwijsvernieuwing start in de hoofden en de harten', schrijft voormalig schooldirecteur Hans Schmidt. 'Ons onderwijs kan zich niet veroorloven om de klok terug te draaien.'

'Onze gemeenten moeten meer doen zodat vrouwen er zich thuis voelen'

Magda De Meyer - Volgens Magda De Meyer, voorzitster van de Nederlandstalige Vrouwenraad, moeten onze gemeenten meer doen om obstakels weg te nemen die vrouwen verhinderen zich thuis te voelen in onze steden.

'Car Free Day: Maakt een fietstocht meer of minder het verschil?'

Koen Meirlaen - Aan de vooravond van de Week van de Mobiliteit staat leerkracht Koen Meirlaen stil bij de gevolgen van de klimaatopwarming. Hij roept op om snel werk te maken van een koolstofvrije toekomst.

'Siegfried Bracke, meertaligheid is altijd een troef'

Mathijs Debaene - Doctoraatsstudent Mathijs Debaene schrok van het feit dat Kamervoorzitter en Gents kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen Siegfried Bracke (N-VA) verklaarde het te betreuren dat kinderen met een migratieachtergrond op de speelplaats in Gent hun thuistaal mogen spreken. 'Taalkundig gezien is er geen enkele reden om thuistalen anders dan het Nederlands niet op school toe te laten.'

'Ook zonder Trump zullen de VS zich aan het akkoord van Parijs houden'

Jerry Brown en Michael Bloomberg - 'Ook zonder de hulp van de regering-Trump kunnen de Verenigde Staten de klimaatdoelen halen die in Parijs zijn afgesproken, dankzij de steden, staten en bedrijven.' Dat schrijven Californisch gouverneur Jerry Brown en Michael Bloomberg, speciaal gezant van de VN rond Klimaatverandering.

'Lieve Blancquaert staat in een spagaat tussen fotografie en documentaire'

Ludo Bekkers - In het langverwacht slotdeel van haar trilogie brengt fotografe Lieve Blancquaert het verhaal van hoe mensen overal ter wereld ouder worden en afscheid nemen. 'Wie verder kijkt dan het exotisme, merkt dat het artistieke aspect het soms laat afweten', schrijft Ludo Bekkers.

'We mogen de zonnige kant van het leven niet negeren'

Steven Pinker - Steven Pinker, hoogleraar cognitieve psychologie aan de universiteit van Harvard, schrijft over waarom we de zonnige kant van het leven weigeren te zien, ook al zouden we dat moeten doen.

'Ons onderwijs moet de sprong naar de eenentwintigste eeuw maken, niet die naar de negentiende'

Julien Borremans - N-VA voorzitter De Wever wil volgens Borremans terug naar de oude collegecultuur. 'Of de hervormingen zullen volstaan, valt te betwijfelen. Het onderwijs produceert nog altijd ongelijkheid. De conservatieve machtsgreep in het onderwijs dreigt eerder een deel van het probleem dan van de oplossing te worden', schrijft hij.

'De handel in drugs is niet mogelijk zonder corruptie'

Walter De Smedt - 'Voor al wie plannen heeft om het drugprobleem aan te pakken ligt de oplossing voor de hand: maak een eind aan de onwil om corruptie te bestrijden', schrijft gewezen strafrechter Walter De Smedt.

'We moeten een duidelijk onderscheid maken tussen politieke en sociale polarisatie'

Christophe Busch - 'Als we er niet in slagen om de dynamiek van polarisatie te verstaan en te bespelen, dan ontstaat er zoiets als wederkerige radicalisering of spiegelradicalisering', waarschuwt Christophe Busch, directeur van de Kazerne Dossin. Hij roept op om duidelijk het onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van polarisatie.

'Het is tijd dat Vlaanderen zijn eigen omgangstaal leert te omarmen'

Vrije Tribune - Het Vermeylenfonds, de sociaal-culturele vereniging van vrijzinnig-humanisten, vindt het 'tijd dat Vlaanderen taalkundig volwassen wordt' en wil dat we stoppen met onze zogenaamde 'tussentaal' stiefmoederlijk te behandelen. 'Het is niet gezond zo aan zelfverloochening te doen.'

'Als politieke partijen om het even wie op hun lijsten zetten, komen er vroeg of laat vodden van'

Herwig Reynaert - De afgelopen weken zorgden een aantal schandalen voor ontslagen van kandidaten bij meerdere partijen. 'Politieke partijen moeten met de grootste nauwgezetheid hun kandidaten screenen', schrijft Herwig Reynaert (UGent). 'De druk om de lijst gevuld te krijgen, mag dan ook geen excuus zijn om bij wijze van spreken om het even wie op de lijst te plaatsen.'

'Het debat over het Vlaanderen van morgen is meer dan een islamdebat'

Hendrik Vuye & Veerle Wouters - 'Door het debat over de plaats van de religie in onze maatschappij te herleiden tot een islamdebat doen de V-partijen zichzelf de das om. Het Vlaamsnationale verdwijnt zo onder de korenmaat', stellen Veerle Wouters en Hendrik Vuye.

'Brussels Airport lonkt steeds naar meer vrachtvervoer, ondanks overlast en vervuiling'

Bruno De Lille & Tie Roefs (Groen) - De Belgische luchthaven voert een charmeoffensief om meer passagiers en vrachtverkeer uit de buurlanden aan te trekken. 'Vrachtvliegtuigen vervuilen meer en veroorzaken geluidshinder. Zou het niet van burgerzin getuigen indien Brussels Airport zichzelf een grens oplegt?', schrijven Bruno De Lille en Tie Roefs (Groen).

'Het zal nog jaren duren tot India homoseksualiteit aanvaardt'

Hanne Couderé - Het Indiase Hooggerechtshof oordeelde recent dat seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht niet langer een misdaad is. 'De sociale aanvaarding van homoseksualiteit in India kende een merkwaardige geschiedenis. Homoseksualiteit was er niet altijd een schande', schrijft Hanne Couderé.

'Vreemdelingen zijn niet in elke gemeente gelijk voor de wet'

François De Smet - Mensen die naar België komen om te werken, te studeren, of op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging stoten bij sommige gemeenten waar ze zich aanmelden op allerhande willekeurige, soms bizarre administratieve struikelstenen. Dat meldt François De Smet, directeur van Federaal Migratiecentrum Myria.

'Bouwen we werkelijk een identiteit met schuttingtaal en memes?'

Jonathan Holslag (VUB) - 'Als we de vrijheid willen verdedigen, moeten we dan echt net die politici bejubelen die onze vrijheid beetje bij beetje kapot maken onder het mom ze te verdedigen?' zegt Jonathan Holslag na de Pano-reportage over Schild & Vrienden.

'Elk gif heeft een tegengif, ook racisme en discriminatie'

Ikrame Kastit - Ikrame Kastit van vzw Uit De Marge, de organisatie die samen met leden van Schild & Vrienden zetelt in de Vlaamse Jeugdraad, rekent erop dat de Vlaamse Jeugdraad alle banden met Schild & Vrienden verbreekt: 'Dat Schild & Vrienden bewust infiltreert in belangrijke kinder- en jongerenorganisaties om hun radicale agenda door te drukken, kwam bijzonder hard aan.'

'Mag een Turk geen "Turk" meer genoemd worden? In Nederland zijn ze nu officieel knettergek'

Marnix Peeters - Schrijver Marnix Peeters blikt in een column vooruit op de reacties die hij verwacht bij de verschijning van zijn nieuwe boek: 'Nu wist ik wel dat ze het in Nederland de laatste jaren niet graag meer hebben dat je de draak steekt met dingen, maar dat het er zó erg gesteld was had ik niet zien aankomen.'

'Het nieuwe zeeverdrag moet ook de rechten van de allerarmsten beschermen'

Essam Yassin Mohammed - 'Nieuwe regels over beheer van de oceanen, waarover momenteel wordt vergaderd in New York, moeten ook opkomen voor de belangen van de allerarmsten', zegt Essam Yassin Mohammed, onderzoeker aan het International Institute for Environment and Development.

'Nieuwe geneesmiddelen die niemand kan betalen, daar heeft niemand wat aan'

Karin Jiroflée & Jeroen Schoenmaeckers (SP.A) - 'Is de lobby te sterk voor Maggie De Block? Of ontbreekt het haar aan moed om in te grijpen?', vragen Karin Jiroflée en Jeroen Schoenmaeckers (SP.A) zich af. Ze hekelen onder meer de geheime contracten die de minister van Volksgezondheid sluit: 'Het kan weldegelijk anders, zulke contracten moeten de uitzondering zijn.'

'Het is hoog tijd dat we onze Congolese familie (h)erkennen'

Remco Bernaerdts - 'Het is een van de weinige zaken waarmee ons land nog de internationale pers haalt: de onwil en het onvermogen om ons koloniaal verleden onder ogen te komen', schrijft Remco Bernaerdts. 'Koning Filip die koffie drinkt met Kagame is niet de enige toegangsweg tot de regio.'

'Twee jaar wachten op de publicatie van mandatenlijst politici, kan dat niet wat sneller?'

Christophe Van Gheluwe - In Frankrijk en Italië zijn vermogensaangiftes van politici vrij beschikbaar. 'Voyeurisme? Helemaal niet', schrijft Christophe Van Gheluwe van Cumuleo. 'Het is een maatregel genomen met gezond verstand om de strijd tegen corruptie te versterken. In België worden anticorruptie-middelen harder aangepakt dan corruptie zelf.'

'SP.A moet toegeven dat haar gelijkekansenbeleid in het onderwijs heeft gefaald'

Bert Bultinck - Knack-hoofredacteur Bert Bultinck over ons onderwijs: 'Na de ellende van de Derde Weg moeten de socialisten nu ook toegeven dat hun gelijkekansenbeleid in het onderwijs heeft gefaald. De N-VA staat al te trappelen om de volgende minister van Onderwijs te leveren.'

'Waarom negeert de regering de wil van ons parlement over killer robots?'

Willem Staes - Eind augustus vond in Genève diplomatiek topoverleg plaats over killer robots, volledig autonome wapensystemen die zonder menselijke controle mensen kunnen doden. Hoewel het federaal parlement in juli al opriep tot een internationaal verbod, steunde de Belgische diplomatie een verbod niet. Willem Staes van Pax Christi Vlaanderen: 'Parlementsleden moeten minister Reynders ter verantwoording roepen.'

'Waarom de Vlaamse Auteursvereniging de VFL-benoeming van Mia Doornaert aanvecht'

Matthijs De Ridder - De beslissing om de benoeming van Mia Doornaert bij het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) aan te vechten, is het resultaat van een fundamenteel democratische overweging, legt voorzitter Matthijs De Ridder van de Vlaamse Auteursvereniging uit.

Lokale verkiezingen: 'We mogen ons niet blindstaren op nationale thema's als konijnen in een lichtbak'

Herwig Reynaert - Ruim een maand voor de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 is de verkiezingsstrijd losgebarsten. 'Zelfs al mochten de debatten tijdens de verkiezingscampagne over lokale items gaan, er zullen nationale conclusies getrokken worden. Lokale thema's mogen niet ondergesneeuwd geraken', schrijft Herwig Reynaert (UGent).

'De illusie van de grenzeloos diverse wereld is voorbij'

Jean-Marie Dedecker (LDD) - Jean-Marie Dedecker laat zijn licht schijnen over de asielproblematiek. 'De dubbelhartige compassie met bootvluchtelingen staat haaks op de clandestiene invoer van IS-terroristen met de veerdienst van de ngo's.'

'Willen we het lot van vluchtelingen verbeteren, zullen bedrijven moeten meewerken'

Bogdan Vanden Berghe - 'Afrika heeft geen westerse liefdadigheid maar westerse bedrijven nodig', zei ontwikkelingseconoom Paul Collier deze week in een interview met Knack. 'Ngo's zijn bondgenoten voor de langetermijnbelangen van bedrijven, zelfs al staan ze soms in de weg van hun kortetermijnbelangen', reageert Bogdan Vanden Berghe, directeur van 11.11.11.

Steenokkerzeel: 'Het oudste kind is amper zes, en ze was al bang geworden dat ze dood zou gaan'

Bruno Vanobbergen & Bernard De Vos - 'Het eerste gezin dat in het centrum is opgesloten verblijft daar al drie dagen langer dan de maximumperiode van twee weken. De kinderen vertelden ons dat ze bang zijn over hun toekomst.' De Vlaamse en de Franstalige kinderrechtencommissarissen, Bruno Vanobbergen en Bernard De Vos, maken zich zorgen over het gezin in Steenokkerzeel.

'De invoering van het circulatieplan was even opmerkelijk als bewonderenswaardig'

Thibaut Renson - 'Het was niet verwonderlijk dat men het voorstel tot volksraadpleging wegstemde: het plan zou de stemming niet overleefd hebben. Je kan zeggen over het circulatieplan wat je wilt, maar het vergde durf, koppigheid en politieke moed', schrijft politicoloog Thibaut Renson (UGent).

'Elke leerkracht dt-fouten laten aankruisen is geen argument om uur Nederlands te schrappen'

Dominiek Sandra - 'Pijnlijke ironie dat men het hoger onderwijs moet starten met het remediëren van schrijflacunes uit het middelbaar', stelt Dominiek Sandra, hoogleraar Nederlandse en Algemene Taalkunde aan de Universiteit Antwerpen. 'Deze operatie hypothekeert de beheersing van het Nederlands in toekomstige generaties.'

'Huilende kleuters op de eerste schooldag zijn helemaal niet normaal'

Michel Vandenbroeck - Het journaal toont ons morgenavond ongetwijfeld weer enkele huilende kleuters op hun eerste schooldag. Dat is problematisch, vindt gezinspedagoog Michel Vandenbroeck (UGent). 'Hoe meer overgangen en hoe harder transities die zijn, hoe groter de kans op latere schooluitval. De overgang naar de kleuterschool is de meest precaire.'

'Het volledig uit elkaar houden van werk en privé is onmogelijk geworden'

Tim Christiaens - Het personeel van Lidl België krijgt na 18 uur en vóór 7 uur 's morgens geen interne mails meer. Een lovenswaardig initiatief, zegt expert time management Tim Christiaens, maar moet de discussie niet verder gaan?

'Feitelijke apartheid door gebrek aan stemplicht voor vreemdelingen'

Jan Hertogen - Hoe de dubbele discriminatie tussen vreemdelingen en Belgen wegwerken? 'De oplossing ligt voor de hand,' meent socioloog Jan Hertogen, 'geef ook automatisch stemplicht aan vreemdelingen.' Op die manier kunnen vreemdelingen volgens hem hun stemrecht niet meer ontlopen, en moeten ze zich niet meer registreren.

Zittenblijven: 'Beslissing Crevits is omfloerst "neen" aan adres van de afschaffers'

Peter De Roover (N-VA) - 'Zittenblijven, herexamens en de verschillende attesten vormen samen een zinvolle cocktail om leerlingen correct te kunnen begeleiden in hun schoolloopbaan', schrijft Peter De Roover (N-VA) over de beslissing van de Vlaamse regering om het B-attest te hervormen. 'Het B-attest wordt niet afgeschaft, maar krijgt bevestiging.'

'Een breuk tussen Europa en Amerika is een enorme geopolitieke gok'

Alexander Mattelaer - 'Europese samenwerking is in grote mate het product van Amerikaanse diplomatie', schrijft Alexander Mattelaer, directeur Europese Zaken bij het Egmontinstituut. 'Maar het uitbouwen van voldoende Europese militaire macht om zonder de VS een confrontatie met Rusland aan te kunnen, dat is een uitdaging van een andere orde.'

'Iedereen heeft vrouwelijke en mannelijke kantjes, ook Theo Francken'

Sara Taels - 'Als het huis niet schoon is zal er meestal met de oordelende vinger nog steeds naar de vrouw gewezen worden, mannen lachen in groep over zittend plassen of het openlijk tonen van emoties. Het is daarom vaak moeilijk om te aanvaarden dat je zelf afwijkt van de vooropgestelde genderrollen', schrijft seksuologe Sara Taels.

'Algemeen hoofddoekverbod op school is juridisch geen haalbare kaart'

Leni Franken - 'Bevestigt zo'n wetgeving niet de ongenuanceerde angst voor de islam?' vraagt Leni Franken, onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, zich af. 'Vrijheid en diversiteit moet niet alleen op papier, maar ook in de praktijk centraal staan', meent ze.

'Aandacht voor taal is een zaak voor elk schoolvak, niet enkel voor de leraar Nederlands'

Steven Delarue & Heleen Rijckaert - 'Leraren Nederlands hoeven zich niet bedreigd te voelen', schrijven Steven Delarue en Heleen Rijckaert, hoofdredacteurs van Fons. 'Flexibiliteit en openheid geeft hen net kansen om buiten de grenzen van het vak te treden. Aandacht voor taal in alle schoolvakken levert voor iedereen voordelen op', menen ze.

'Sommige mensen werken alleen nog omdat ze goedkoper zijn dan een machine'

Herman Loos - Socioloog Herman Loos werkte zeven jaar aan de onderkant van de arbeidsmarkt en schreef er een schrijnend, soms cynisch boek over. Knack biedt u een fragment aan, over de periode dat hij in een fabriek werkte die handelt in wegwerpproducten. Er vallen jobs weg door de geleidelijke automatisering van arbeid, zoals het plooien van dozen. Maar dat leidt aanvankelijk niet tot onrust onder de werknemers.