'Er rust vandaag nog altijd een taboe op de band tussen socialisme en flamingantisme'

'Er rust vandaag nog altijd een taboe op de band tussen socialisme en flamingantisme'

Vrije Tribune - 'Na 26 mei ligt de weg volledig open voor een breed, progressief, sociaal en Vlaams project. Het zou een mooi eerbetoon zijn aan Camille Huysmans, een groot socialist en flamingant', schrijven Vlinks, de Vlaamse Volksbeweging en VOS Vredesbeweging in een gezamenlijk opiniestuk.

'Jeremy Corbyn staat verder af van het Britse premierschap dan ooit'

Lia van Bekhoven - De Britse politiek is een rigide zaak. Nieuwe partijen worden zelden geboren. Oude allianties niet gebroken. Dat negen Labourparlementariers deze week uit de fractie stapten, zegt alles wat je wilt weten over de nationale zenuwinzinking van het VK. En jawel, het heeft weer met brexit te maken, schrijft Lia van Bekhoven.

'Laten we van Venezuela niet het nieuwe Irak maken'

Vrije Tribune - 'Het democratisch sausje dat Donald Trump en Europese regeringsleiders zo graag over Venezuela gieten, dient enkel om strategische belangen te maskeren', schrijven Isabelle Vanbrabant (Cubanismo) en Ludo De Brabander (Vrede vzw).

'Eerste private maanmissie is stap naar multi-planetaire samenleving'

Nancy Vermeulen - Het Israëlische SpaceIL is de allereerste private organisatie in de geschiedenis die een maanmissie lanceert. Volgens ruimtevaartdeskundige Nancy Vermeulen betekent dit een nieuw tijdperk. 'Het is tijd voor een permanent bemande basis op de Maan'.

'Als insecten sterven, zakt onze voedselproductie in elkaar'

Jan Van Hulle & Arne Vastershaeghe - Jan van Hulle en Arne Vastershaeghe, bioboeren bij De Zonnekouter in Machelen aan de Leie, weten waarom er, ondanks de massale insectensterfte, op bio- en organische boerderijen meer insecten te vinden zijn dan op andere boerderijen. 'We geloven écht in de kracht van het natuurlijke systeem.'

'Het is tijd om een internationaal tribunaal op te richten voor de berechting van jihadi's'

Montasser AlDe'emeh & Werner de Saeger - Jihadkenner Montasser AlDe'emeh en docent Werner de Saeger pleiten voor meer samenwerking over de grenzen heen om Syriëstrijders te berechten en te bestraffen. Ze denken hiervoor aan een breed Europees of internationaal kader, zoals gebeurde met het Joegoslaviëtribunaal of het Rwandatribunaal.

'Belgische vergrijzing is een zekere belegging voor Franse aandeelhouders'

Kurt De Loor (SP.A) - 'Met de verkoop van Armonea aan Colisée valt ook de laatste Belgische rusthuisreus in Franse handen', schrijft Vlaams parlementslid Kurt De Loor (SP.A). 'Een droom voor de Franse aandeelhouders, een wake-up call voor ons?'

'Berechten Syriëstrijders: politieke passiviteit verhoogt onze onveiligheid'

Kati Verstrepen - 'Het is de taak van politici om de veiligheid van alle burgers zoveel mogelijk te garanderen. Door te talmen met de gecontroleerde terugkeer van IS-strijders, verzaakt de regering aan deze taak', stelt Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten.

'Er is nood aan meer diversiteit bij de ontwikkelaars die AI-systemen bouwen'

Richard Socher - "Elon Musk misbruikt de misverstanden rond artificiële intelligentie om een doembeeld te schetsen van een AI-apocalyps", schrijft Richard Socher, Chief Scientist bij Salesforce. Hij pleit ervoor om die toekomstige doemscenario's achterwege te laten en ons te focussen op een probleem waar algoritmes vandaag al mee te kampen hebben: vooringenomenheid.

'Neen, je moet ouderen en mensen in een rolstoel niet aanspreken als kleuters'

Ann Peuteman - Hebt u ook de neiging om héél traag te praten tegen mensen die oud zijn, een kleurtje hebben of in een rolstoel zitten? 'Hou daar dan onmiddellijk mee op', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. 'Er bij voorbaat van uitgaan dat iemand je niet zal begrijpen, is beledigend, neerbuigend en op termijn nefast.'

'Mentale gezondheid screenen van alle zwangere vrouwen: waarom niet die van de vaders?'

Vrije Tribune - 'Waarom bevat het perinatale onderzoek geen screening op alcoholgebruik, druggebruik, angsten en depressieve klachten bij de vader?', reageren Sara De Mulder en Sarah Verhofstadt op een voorstel van Vlaams minister Jo Vandeurzen om elke Vlaamse vrouw voor, tijdens en na de zwangerschap te screenen in het kader van perinatale zorg.

'Tijd kopen door kerncentrales langer open te houden, is tijd verliezen'

Siegfried Evens - 'De klimaatproblematiek heeft het debat over kernenergie herleid tot een ideologisch steekspel dat weinig aandacht geeft aan de bijzonderheden en specifieke risico's van kernenergie', schrijft Siegfried Evens van het Royal Institute of Technology.

'Met Belgische gevangenissen in Marokko maken we ons medeplichtig aan foltering'

Johan Heymans & Yasmina El Kaddouri - Afgelopen week kondigde N-VA opnieuw aan Belgische gevangenissen in Marokko te willen oprichten. Het voorstel is niet alleen manifest in strijd met de Belgische verplichtingen op grond van het VN-verdrag tegen Foltering en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), maar ook maatschappelijk nefast en contraproductief volgens advocaten Johan Heymans en Yasmina El Kaddouri.

'De Vlaamse wegen zijn zoals het leven, vol obstakels en vol putten'

Jean-Marie Dedecker (LDD) - Jean-Marie Dedecker kreeg onlangs een brief van een lezer van zijn opiniestukken. Hij bewerkte de tekst, en laat u hier meelezen. 'Mensen die naar hun werk tuffen kunnen verkeersboetes niet ontlopen wegens de absurditeit van de handhaving en de willekeur van de regels.'

'Neen, Zuid-Afrikaanse universiteiten schenden geen mensenrechten met hun taalbeleid'

Vrije Tribune - Vier academici actief in Zuid-Afrika bij de Universiteit van Pretoria richten zich tot Yves T'Sjoen en Wannie Carstens naar aanleiding van hun opiniestuk over de waardering van het Afrikaans als academische taal: 'Men moet niet te snel beweren dat de vrijheid om in de eigen taal onderwijs te krijgen in Zuid-Afrika met de voeten wordt getreden.'

'Onderwijs moet een basisrecht zijn, en geen luxeproduct'

Caroline Gennez (SP.A) - 'Met de beslissingen die deze rechtse Vlaamse regering de voorbije jaren nam, zijn de zorgen voor ouders net toegenomen in plaats van afgenomen', schrijft Vlaams Parlementslid Caroline Gennez (SP.A). 'Dat commerciële ondernemingen winst maken is logisch, maar in ons onderwijs is het dat niet.'

'Ik heb me aangemeld voor lidmaatschap van het House of Lords'

Lia van Bekhoven - 'Ik heb veel voor het VK over', schrijft correspondente in Londen Lia Van Bekhoven, die zich aangemeld heeft voor lidmaatschap van het House of Lords. 'Om het elitaire imago te temperen is twintig jaar geleden besloten ook gewone mensen in het hogerhuis te benoemen.'

'Wat kan de landbouw doen om het uitsterven van insecten tegen te gaan?'

Laurens De Meyer - 'Het afnemen van onze insectenpopulaties hoeft dit niet de zoveelste clash tussen landbouwsystemen te betekenen. De oplossing ligt zoals zo vaak in diversiteit', schrijft Laurens De Meyer van Bond Beter Leefmilieu.

'Moet de Staatsveiligheid publiek zeggen wat ze wel en niet opvolgt?'

Herman Matthijs (UGent, VUB) - Professor Herman Matthijs over de mededeling dat de Staatsveiligheid de klimaatprotesten niet opvolgt. 'Waarom niet? Want er was wel onderzoek naar de mogelijke infiltratie van extremisten bij de 'gele hesjes'.'

'Ringland en partners tonen aan dat politiek activisme werkt'

Luc Huyse - 'De weg die Ringland in korte tijd heeft afgelegd, is een wonderlijk verhaal van overwonnen obstakels, van delicate keuzes en van onverwachte successen. De ervaringen van deze Antwerpse burgerbeweging zijn goud waard', schrijft Luc Huyse in het voorwoord van Het Ringland Boek. De burgerbeweging viert vandaag zijn vijfde verjaardag.

'Ik heb geen koloniale verontschuldigingen van België nodig'

Kiza Magendane - Een expertengroep van de Verenigde Naties roept de Belgische overheid op verontschuldigingen aan te bieden voor ons koloniaal verleden. Schrijver Kiza Magendane, zelf van Congolese afkomst, zit niet op excuses te wachten: 'Ik wil geen excuses van België, ik wil rechtvaardigheid, zodat in de toekomt geen excuses meer nodig zijn.'

'De landbouw moet mee aan boord in de strijd tegen de klimaatopwarming'

Vrije Tribune - 'Met het voeden van valse tegenstellingen komen we geen millimeter dichter bij een gezonder klimaat. Het is contraproductief. Als we de klimaatopwarming willen terugdringen, dan moét de landbouw mee aan boord.' Dat zegt Philippe Jans, oprichter en CEO Biolectric.

'Jan Jambon wil meer Vlaanderen ten koste van onze veiligheid'

Kristof Calvo & Jessika Soors (Groen) - N-VA legt bij monde van oud-minister Jan Jambon het voorstel op tafel om de federale politie op te splitsen in een Vlaamse, Waalse en Brusselse af­deling. Kristof Calvo en Jessika Soors van Groen staan niet te springen voor het plan: 'Voor een veilige thuis hebben we meer samenwerking nodig, niet minder.'

'De werknemers in ons land verdienen beter'

Kurt De Loor (SP.A) - 'Staken is vaak het laatste middel in een mislukt proces van onderhandelen, als druppel na druppel de emmer vol- en overgelopen is, als er geen andere optie meer is', schrijft Vlaams Parlementslid Kurt De Loor (SP.A) Hij steekt de stakers van vandaag een hart onder de riem.

'Het is niet gemakkelijk om Wouter Beke te zijn'

Luckas Vander Taelen - 'Wie zo obsessioneel kiest voor het vertrouwde middenvak, moet er zich niet over verbazen dat hij links en rechts wordt voorbijgestoken', aldus Luckas Vander Taelen.

Levenslessen van Bach

De Reactor - De Nederlandse filosoof (en amateurpianist) Jos Kessels laat in zijn boek Het welgetemperde gemoed de technische kant van Bachs Wohltemperierte Klavier voor wat hij is. Hij concentreert zich geheel op wat het werk zeggen wil.

'Plastic verpakkingen vermijden? Doodmoe wordt een mens ervan'

Ann Peuteman - Veel mensen zijn best bereid om minder in plastic verpakte spullen te kopen, maar het moet wel een beetje handig blijven. 'Waar zijn de boodschappentassen met aparte vakken voor los fruit?' vraagt Knack-redactrice Ann Peuteman zich af. 'En er moet toch wat beters te verzinnen zijn dan een plastic wikkel om twee shampoos voor de prijs van één aan de man te brengen?'

'Een politieke rechtszaak in Spanje maakt de dialoog lastiger'

Bart Staes (Groen) - 'Dit proces lest wellicht de drang naar wraak van de meest radicale Spaanse nationalisten. Daartegenover staat dat ze zeker niets zal bijdragen aan oplossingen voor de historische spanningen tussen de Spaanse overheden en Catalonië', schrijft Bart Staes bij de start van het proces tegen negen Catalaanse politici, volksvertegenwoordigers en sociale leiders.

'Spanje zet ongehinderd de illiberale trend in Europa'

Karl Drabbe & Christophe Bostyn - Karl Drabbe en Christophe Bostyn spreken zich uit tegen de manier waarop Spanje omgaat met de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd: 'Wanneer politieke dissidenten vervolgd worden en voor lange tijd in de cel geworpen worden zonder dat dit alles ook maar iets losmaakt in de Europese machtscentra, moeten we ons ernstige zorgen maken.'

'Vandaag zijn vrouwelijke professoren nog steeds in de minderheid. Er is nochtans geen gebrek aan talent'

Vrije Tribune - 'Ook al krijgen vrouwen nu gelijke kansen in het onderwijs, en doen ze het aan de hogeschool of universiteit minstens even goed als hun mannelijke medestudenten, ze groeien slechts met mondjesmaat door naar topposities aan de universiteit', schrijven leden van de Jonge Academie op de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap. 'Hoog tijd dus om een aantal stereotypen te doorbreken en impliciete vooroordelen tegen te gaan.'

'Het is tijd om multinationale vervuilers te belasten en dat geld te investeren in ecologische remedies'

Maarten Wynants & Pablo Deschepper - 'Uit het neerzetten van klimaatactivisme als hysterie blijkt ofwel een enorme onbekwaamheid van de politieke klasse, ofwel hun bereidheid om het merendeel van de bevolking op te offeren voor de exploitatiehonger van een select groepje.' Aldus doctoraal onderzoekers Maarten Wynants en Pablo Deschepper.

'Zijn de recente klimaatbetogingen deel van een groot complot?'

Alain Van Hiel - 'Wie denkt in termen van complotten, maakt vooral duidelijk waarvoor hij of zij zelf staat', schrijft psycholoog Alain Van Hiel naar aanleiding van sommige kritiek op de klimaatacties van de afgelopen weken.

'Ik heb het stilaan gehad met die groene progressieve haarkloverij'

Jean-Marie Dedecker (LDD) - 'Ik krijg een indigestie van het groene proefballonnenblazersensemble dat elke dag een nieuwe zeurstok vindt om op te kauwen en per wet wil opleggen hoe ik moet leven', schrijft Jean-Marie Dedecker.

'Buitenlandse artsen zijn enkel welkom àls ze de streektaal spreken en passen binnen het contingent'

Valerie Van Peel & Yoleen Van Camp (N-VA) - N-VA'ers Dr. Yoleen Van Camp (ondervoorzitter commissie Volksgezondheid) en Valerie Van Peel (Kamerlid) buigen zich over buitenlandse zorgverleners die naar België trekken: 'Moet elke Roemeense, Poolse of andere arts per definitie een RIZIV-nummer krijgen zodat ze aan de slag kunnen terwijl onze eigen Vlaamse studenten hiervoor een ingangsexamen moeten overleven?'

'Deze Klimaatwet is een zevende staatshervorming'

Hendrik Vuye & Veerle Wouters - 'De Kamer buigt zich met een zelden geziene spoed over de bijzondere Klimaatwet die is opgesteld door maar liefst elf experten.' Maar die wet is een maat voor niets, stellen Veerle Wouters en Hendrik Vuye. 'Dat ze nooit de vereiste meerderheid zal halen, staat nu al vast. Toch kan de grote Kristof Calvo-show beginnen.'

'Regeert de middenstand het land? Consumptie krijgt de bovenhand, zelfs in de politiek'

Grete Remen (N-VA) - 'Het inperken van de vrije tijd van ondernemers om de consument tevreden te houden dreigt straks de norm te worden', vreest ondernemer en Vlaams parlementslid Grete Remen (N-VA). Afgelopen weekend lanceerden Kamerleden Valerie Van Peel en Werner Janssen (beiden N-VA) een voorstel om komaf te maken met de verplichten sluitingsdag voor handelaars.

'Venezuela is het strijdtoneel geworden van een nieuwe Koude Oorlog'

David Verstockt - David Verstockt woont en werkt als medewerker van socialistische solidariteitsorganisatie FOS sinds 2015 in Latijns-Amerika. Hij ziet in de reacties van de grootmachten op de situatie in Venezuela een nieuwe Koude Oorlog ontstaan, maar de Verenigde Staten 'pretenderen niet langer aan de juiste kant van de geschiedenis te staan'.

'De taxshift werkt de sluipende privatisering van de zorgsector in de hand'

Dries Goedertier en Frank Hoste (ACOD) - 'Volgens de pleitbezorgers van een minimale overheid is privatisering het wondermiddel om de overheidsfinanciën te redden en de dienstverlening aan de burgers te verbeteren', schrijven Dries Goedertier en Frank Hoste van de ACOD, dat vandaag actie voert voor een betere ouderenzorg. 'Alles overlaten aan de privésector is echter een hardnekkige utopie.'

'Brussel moet toegevingen doen om een harde brexit te vermijden'

Pieter Cleppe - Donderdag gaat Brits premier Theresa May naar Brussel om toegevingen te vragen over de backstop in het terugtrekkingsakkoord. Pieter Cleppe, hoofd van de Europese denktankt Open Europe, vindt dat de Unie zich flexibel moet opstellen.

'Voorwaarden om beslissingen uit te besteden aan algoritmen moeten transparanter'

Vrije Tribune - 'Er is een stijgende nood aan AI-systemen die een uitleg kunnen verschaffen aan de gebruiker, en duidelijk maken welke criteria in rekening genomen werden om tot de beslissing te komen', schrijven Ann Nowé, Katleen Gabriëls en Bram Vanderborght naar aanleiding van Homo Roboticus. Voor de Universiteit Van Vlaanderen buigt Katleen Gabriëls zich over de vraag of robots kunnen discrimineren.

'Dit is waarom extra middelen voor mensen met een beperking weinig impact hebben op de wachtlijst'

Tine van der Vloet (N-VA) - Onlangs werd de website genoeggewacht.be gelanceerd, 'een terechte aanklacht tegen het feit dat nog steeds 14.000 mensen met een beperking op de wachtlijst staan ondanks de invoering van het nieuwe systeem van persoonsvolgende financiering' volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Tine van der Vloet (N-VA). Toch antwoordt ze graag op de klachten.

'Dokter Robot staat nog niet meteen aan ons ziekbed'

Vrije Tribune - In het kader van Homo Roboticus staat Marc Noppen stil bij het inzetten van robots en artificiële intelligentie in de geneeskunde. 'In een ideale medische wereld vervangt de robot de mens niet, maar zijn ze complementair.'

'We moeten opletten voor klimaatinitiatieven die vooral op de rem willen staan'

Ludo De Witte - Socioloog en auteur Ludo De Witte maakt zich zorgen om 'Sign For My Future', het gloednieuwe klimaatinitiatief 'van een honderdtal bedrijven, met steun van middenveldorganisaties'. Hij stelt dat we beter spreken van 'Sign For Big Business's Future'.

'Schauvliege doet aan fake news. Wou Beke daar niet vanaf?'

Simon Demeulemeester - Als het CD&V-voorzitter Wouter Beke menens is met zijn revolutie van de redelijkheid en appel tot meer fatsoen, dan maakt hij een kruis over Joke Schauvliege haar ministeriële carrière, zegt Knack-journalist Simon Demeulemeester.

'Apocalyptisch denken is geen doemdenken'

David Van Peteghem - Filosoof, theoloog en auteur David Van Peteghem mist in het klimaatdebat vandaag een onderscheid tussen apocalyptisch denken en doemdenken. 'Je moet een reactionaire - excuseer m'n taal - azijnpisser zijn om de klimaatjongeren van doemdenken te betichten.'

'We zijn het verleerd om voor onze eigen deur te vegen'

Ann Peuteman - Meer en meer mensen doen de moeite niet meer om hun stoep sneeuwvrij te maken, laat staan dat ze hem zouden schrobben. 'Het is nochtans niet door je gazon perfect te onderhouden, dat je burgerzin laat zien', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. 'Hoog tijd dat we ons territorium weer wat ruimer afpissen.'

'De ware Joke Schauvliege is eindelijk opgestaan'

Dirk Draulans - Bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans denkt dat de ware Joke Schauvliege (CD&V) eindelijk is opgestaan. Met dank aan een video-opname van een speech die ze voor een boerenorganisatie gaf.

'Staatshervorming: als het alles of niets is, dan zal het niets zijn'

Hendrik Vuye & Veerle Wouters - 'Er komt geen verklaring tot grondwetsherziening, stelt Kamervoorzitter Bracke. In 2014 was nochtans veel te doen over geheime afspraken in de Atoma-schriftjes. Veerle Wouters en Hendrik Vuye kijken wat kan en wat niet.

'Geen kinderpardon? Pardon dat ik het u straks niet pardonneer'

Jan Nolf - 'Mildheid is een stevige traditie in het recht. Mededogen hoort helemaal bij onze 'normen en waarden'. We zijn slimmer dan een vodje papier', schrijft voormalig vrederechter Jan Nolf.

'Laten we hopen dat het "ecorealisme" van N-VA geen "ecopopulisme" wordt'

Jan Vanderhoeven - 'Misschien ligt de ideologische overtuiging of het breed intellectueel debat aan de basis van de politieke koers van N-VA. Maar misschien heeft de partij andere motieven, zoals het buikgevoel van kiezers.' Aldus Jan Vanderhoeven, Nationaal Bureaulid JONGCD&V.

'Terwijl onze kinderen brossen voor bossen passeren groene graaiers nog eens langs de kassa'

Jean-Marie Dedecker (LDD) - Electrawinds-oprichter Luc Desender kreeg zopas van de Vlaamse Overheid 1,25 miljoen euro subsidie voor een Oostends afvalproject. En dit terwijl diezelfde Vlaamse Overheid zo'n 500.000 euro subsidiegeld terugeist van Electrawinds. 'We worden geregeerd door idioten', schrijft Jean-Marie Dedecker.

'De rechtstaat is in de EU niet onderhandelbaar, of toch een beetje?'

Bart Staes (Groen) - 'Hoewel de EU verplicht is de rechten van mensen te beschermen, ontbreekt het aan concrete Europese maatregelen tegen de Hongaarse regering', schrijft europarlementslid Bart Staes (Groen). Hij roept op tot actie.