'De grootste verdienste van de ruimtevaart is dat we de Aarde zelf ontdekt hebben'

Nancy Vermeulen - Veel mensen vinden reizen naar de ruimte pure geldverspilling, in het bijzonder bemande reizen naar andere planeten. Hebben ze ongelijk door te zeggen dat we dat geld beter besteden aan actuele maatschappelijke thema's? Ruimtevaartspecialist Nancy Vermeulen vindt van wel.

'Laat de Europese Centrale Bank geld uitdelen aan de burgers'

Sacha Dierckx - Sacha Dierckx van de progressieve denktank Minerva over de belissing van de Europese Centrale Bank om eind deze maand te stoppen met extra geld in de economie te pompen.

'De nieuwe "arctische Koude Oorlog" is een gevaarlijke mythe'

Danita Catherine Burke - De Noordpool wordt al te vaak voorgesteld als een regio op de rand van een militaire crisis, schrijft Danita Catherine Burke van het Centre for War Studies in Denemarken. De militaire aanwezigheid neemt er toe, maar dat is logisch, gezien de economische kansen die het gebied nu biedt.

'Dit is de echte reden waarom N-VA zich tegen het VN-migratiepact verzette'

Walter De Smedt - 'N-VA-voorzitter Bart De Wever wil niet uit handen geven wat hem rest nadat hij er al het andere voor opzij heeft geschoven, namelijk het vluchtelingenprobleem: het gat in de markt waardoor hij zich kan onderscheiden van de democratische partijen én tegelijk ook bij extreemrechts stemmen kan ronselen.' Dat is volgens strafrechter op rust Walter De Smedt de echte reden waarom N-VA zich tegen het VN-migratiepact verzette.

'Toenemende ebola-crisis in Congo stelt VN voor moeilijke keuze'

Mark Eccleston-Turner - 'De uitbraak van ebola in Congo is in sneltempo een internationaal probleem aan het worden', schrijft Mark Eccleston-Turner, deskundige Internationaal Recht aan de Universiteit van Keele. 'De druk op de VN zal toenemen om gezondheidswerkers in de regio te beveiligen, en daarvoor zullen blauwhelmen nodig zijn.'

'Zullen ook onze boeren straks in een geel hesje verschijnen?'

Esmeralda Borgo - Esmeralda Borgo, coördinator van Voedsel Anders (een samenwerking van 25 organisaties die pleiten voor agro-ecologische landbouw), trekt aan de alarmbel. Beleidsvoerders blijven volgens haar 'halsstarrig kiezen voor het oude, falende recept van schaalvergroting, productieverhoging en export'.

'Toegang tot Belgische sociale zekerheid na één dag werken, dat haalt het nooit'

Bart Staes (Groen) - 'Willen we ervoor zorgen dat er een betere coördinatie komt tussen de sociale zekerheidssystemen van de lidstaten, dan moeten we dat nu doen', schrijft europarlementslid Bart Staes over de stemming in het Europees parlement eerder deze week.

'Werkgevers, spaar uw munitie'

Alain Mouton - De Vlaamse ondernemerswereld slaat de bladzijde van deze regeerperiode maar beter meteen om. Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.

'50 jaar De Zwarte Panter: een galerie uit liefde geboren'

Ludo Bekkers - Al vijftig jaar houden Adriaan Raemdonck en zijn onafscheidelijke hondje de permanentie in De Zwarte Panter. Ludo Bekkers verklaart het succes van de galerie.

Verbanning is wreder dan de dood

Lukas De Vos - 'Op een ochtend zocht ik mijn dochter en zag dat ze er niet was'. Met dergelijke schijnbaar nuchtere vaststellingen opent de Turkse schrijfster Çiler Ilhan één van de 45 ijzingwekkende kortverhalen uit haar bundel Verbannen.

'Ik wil een begroting die meer belang hecht aan suïcidepreventie'

Oona Wyns - Oona Wyns, oprichtster van Peer Support Vlaanderen, reageert op de zelfdoding van Désirée Viola. 'Het is schrijnend dat een land met donkerrode cijfers op de WHO-kaart suïcidepreventie nog altijd niet beschouwt als een topprioriteit.'

'Leerlingen bedreigen nieuwkomers, maar wie wijst Vlaams Belang en N-VA op hun verantwoordelijkheid?'

Gaea Schoeters - Journalist, scenarist en auteur Gaea Schoeters reageert op het nieuws dat een groep zeventien- en achttienjarigen in een Brugse school een aanslag op een OKAN-klas (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers) had aangekondigd: 'Wat als een klas vol moslimjongens in een soortgelijke Facebookgroep zou oproepen tot jihad tegen hun witte schoolmakkers?'

'Premier Michel, het is hoog tijd om meer te investeren in vrede'

Vrije Tribune - De Vlaamse Ambassadeurs voor de Vrede - benoemd door katholieke vredesbeweging Pax Christi - richten zich tot premier Charles Michel: 'Wij vragen u om de investeringen in vrede substantieel te verhogen.'

'De Britse premier en de oppositieleider denken hetzelfde over brexit'

Lia van Bekhoven - Correspondente Lia van Bekhoven over het grote brexitdebat tussen Brits premier Theresa May en oppositieleider Jeremy Corbyn dat niet mocht zijn: 'Als je niet beter wist, zou je denken dat er geen betere metafoor is voor het politieke drama van brexit.'

'Ook het herstelbeleid kreeg zaterdag zijn ontslag'

Daan Killemaes - 'Voor de Belgische economie is het doodjammer dat de regering-Michel op basis van haar sociaaleconomische palmares niet naar een tweede legislatuur zal dingen.' Aldus Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

'Laten we op Wereldlichtjesdag een lint van licht uitrollen voor overleden kinderen'

Bieke Verlinden (SP.A) - 'Met Wereldlichtjesdag doorbreken we de wettelijke grenzen en erkennen het recht op rouw van alle ouders', schrijft Bieke Verlinden (SP.A). Op iedere tweede zondag van december, worden wereldwijd doodgeboren en overleden kinderen herdacht met een kaarsje.

'Sinds wanneer is levens redden een misdaad?'

Wies De Graeve - 'Solidariteit is geen misdaad', schrijft Wies De Graeve over de stopzetting van de missie van het reddingsschip de Aquarius. 'Dat EU-landen zelf geen mensen redden op de Middellandse Zee is al erg genoeg.'

'De gewraakte campagne van N-VA legt een ongemakkelijke waarheid bloot'

Simon Demeulemeester - Hoewel bijzonder kort van duur, was de gewraakte campagne van N-VA tegen het VN-Migratiepact zeer inzichtelijk, schrijft Knack-redacteur Simon Demeulemeester. 'Ze illustreert welke partij N-VA is geworden.'

Muziek als ontdekking van onszelf en de ander

De Reactor - Welke rol speelt muziek in ons bestaan? Al sinds de oudheid heeft die vraag filosofen geïntrigeerd en met haar essay Thuis in muziek probeert ook Alicja Gescinska (1981) op deze vraag antwoorden te formuleren.

'Het klimaat verdient meer dan politieke spelletjes'

Luc Huysmans - 'Het succes van de klimaatbetoging van het afgelopen weekend toont dat de bezorgdheid over het milieu toeneemt. Helaas blijkt België amper in staat intern tot afspraken te komen, laat staan dat het ernstige discussies kan voeren met buitenlandse overheden.' Dat zegt Trends-redacteur Luc Huysmans.

'Deze nieuwe asielcrisis is een bewuste politieke keuze'

Charlotte Vandycke - Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, spreekt klare taal richting staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA): 'Deze nieuwe asielcrisis is er geen van overmacht. Er is geen sprake van een onverwacht falen van infrastructuur of capaciteit. Er is geen sprake van een immens verhoogde aankomst. Deze nieuwe asielcrisis is een bewuste politieke keuze.'

'Het begrip dyslexie had al lang met pensioen gemoeten'

Vrije Tribune - 'Als we moeizaam lezende kinderen de steun en hulp willen geven die ze nodig hebben, zullen we de focus van onze discussies moeten verleggen', schrijft Erik Moonen voor de Universiteit van Vlaanderen. 'Die moeten niet gaan over wie van die kinderen dyslectisch is en wie niet; ze moeten gaan over hoe we hun problemen oplossen.'

'Ik werkte mee aan het VN-migratiepact, een tekst waar vandaag zoveel leugens over verspreid worden'

Wouter Arrazola de Oñate - Arts Wouter Arrazola de Oñate speelde een rol in de totstandkoming van het VN-migratiepact, het document dat ervoor zorgde dat N-VA de regering verliet: 'Nog over geen enkele andere internationale verklaring werden er bewust zoveel leugens verspreid door mensen die niet betrokken waren of de tekst niet eens gelezen hebben.'

'Smaakstoornissen zijn een onderschat probleem'

Marleen Finoulst - Er bestaat een nieuwe beweging die experimenteert met smaakbeleving: gastrologie, letterlijk de 'leer van de maag'. Het idee is simpel: recepten zo aanpassen dat mensen met smaakstoornissen dingen toch weer lekker vinden.

'De politiserende aard van de klimaatmars biedt hoop'

Sacha Dierckx - Sacha Dierckx van de progressieve denktank Minerva kreeg hoop door de succesvolle klimaatmars 2 december in Brussel. 'De lamme reacties van regerende politici tonen aan dat de strijd moeilijk en lang zal zijn. Maar dankzij een gigantisch leger is deze veldslag alvast gewonnen.'

'Waar blijft het langverwachte actieplan tegen racisme van deze regering?'

Vrije Tribune - 'Het antiracistische middenveld verwacht van een Actieplan tegen Racisme dat het vooroordelen en stereotypen net bestrijdt in plaats van ze te bekrachtigen en te versterken', schrijven 50 middenveldorganisaties. Ze roepen bevoegd staatssecretaris Zuhal Demir op om er snel werk van te maken.

'Kijk naar mij! Zo ziet een fascist eruit!'

Joseph Roth - De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt 70. Ter viering biedt Knack.be u twee reportages aan die Joseph Roth maakte in fascistisch Italië. '

'Het wordt hoog tijd dat België wat ambitie toont op klimaatvlak'

Vrije Tribune - Van 30 november tot 7 december fietst Lander Wantens samen met 3 andere activisten van Bonn (waar vorig jaar de internationale klimaattop plaatsvond) naar Katowice (Polen) waar dit jaar de internationale klimaattop zal plaatsvinden. Met zijn fietsactie wil hij de aandacht vestigen op het klimaat-, en energiebeleid van België.

'Internationale Dag voor Mensen met een Beperking: "inclusie" is nog op vele punten een onvoltooid project'

De (s)preekstoel van Knack.be - 'Een dag als deze brengt ons in herinnering dat er voor iedereen wel degelijk plaats is, dat een persoon met een beperking recht heeft op maximale kansen op een zo groot mogelijke participatie aan en een zinvol en gelukkig leven', schrijven Els Maes, Philip Vanneste en Patricia Adriaens van groep Gidts, een organisatie die voor mensen met een beperking extra kansen creëert.

'Bossen worden ondergewaardeerd in de strijd tegen klimaatverandering'

Vrije Tribune - Bart Carlier, Laure De Vroey en Pieter Van De Sype van natuur- en milieuorganisatie BOS+ spreken klare taal naar aanleiding van de klimaattop in Katowice: 'Als er één antwoord op de dreigende klimaatverandering luider moet klinken, dan is het dit wel: ruimte voor bos, bomen en grootschalige natuur.'

'De sociaal tolken schreeuwen om hulp'

Vrije Tribune - 'Het is onbegrijpelijk dat anno 2018 nog steeds gesprekken met anderstaligen moeten plaatsvinden zonder bijstand van een professionele sociaal tolk', schrijft Maarten Wijnants.

'Een rechtvaardig klimaatbeleid zal sociaal zijn of niet zijn'

Dirk Holemans - 'Een rechtvaardige transitie gaat over meer dan minder broeikasgassen of economische omschakeling. De hamvraag is: hoe krijgen we iedereen mee in de transitie naar een duurzame samenleving?' Aldus Dirk Holemans van sociaal-ecologische denktank Oikos.

'Beste regering, waar blijft die hypocriete cheque voor Jemen?'

Jef Cauwenberghs - Jef Cauwenberghs is niet opgezet met de manier waarop onze politici omgaan met de crisis in Jemen, waar momenteel geld voor wordt ingezameld: 'Het is nog slechts wachten tot de kerstperiode wanneer een politicus bij monde van de Vlaamse regering met veel bombarie zijn "solidaire" duit in het zakje komt doen door het ingezamelde bedrag te verdubbelen.'

'Theo Francken is de mol van ons asielbeleid'

Wouter De Vriendt & Arnaud Verstraete (Groen) - In plaats van de asielopvang uit te breiden en oplossingen te zoeken voor migranten die op straat moeten slapen, verkiest Theo Francken chaos op het terrein, schrijven Wouter De Vriendt en Arnaud Verstraete van Groen.

In Tunesië legt de politie homoseksuelen 'anaal onderzoek' op: 'Toen bracht hij zijn vingers bij me naar binnen'

Neela Ghoshal - Neela Ghoshal van Human Rights Watch vertelt voor Knack het verhaal van onder andere Ahmed*, een Tunesische jongeman die op zeventienjarige leeftijd onderworpen werd aan een gedwongen 'anaal onderzoek', 'een vreselijke en uiterst onwetenschappelijke methode om te achterhalen of iemand homoseksuele handelingen heeft gesteld'.

'Trump is Nixon 2.0, maar zijn schandalen bieden ook kansen tot radicale verandering'

Vrije Tribune - Door de vele politieke schandalen wordt Donald Trump als president vaak vergeleken met zijn voorganger Richard Nixon. Die vergelijking is onterecht voor Nixon, schrijven René Lindstädt, Douglas B. Atkinson, Kevin Fahey en Zach Warner, juristen en politicologen aan de Universiteit van Cardiff.

'Pers in Franstalig België heeft een probleem met pluralisme'

Vrije Tribune - 'Het ontslag van Emmanuelle Praet laat zien dat de Franstalige Belgische pers een groot probleem heeft met pluralisme. Er heerst er een progressief, Orwelliaans kant-en-klaar-denken, dat maar gestoord wordt door een handvol rechtse intellectuelen', schrijft journalist Nicolas De Pape.

'Schoolkosten verminderen volstaat niet om kinderarmoede aan te pakken'

Nahima Lanjri (CD&V) - 'Dat kinderen niet meekunnen op school door de financiële situatie van hun ouders is ontoelaatbaar', schrijft Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V). Ze roept de nieuwe lokale bestuurders op om de strijd aan te binden met kinderarmoede.

'Léon Stynen was een architect met een visie die verder ging dan het loutere bouwen'

Ludo Bekkers - Het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel organiseren een overzichtstentoonstelling van het oeuvre van de Belgische architect Léon Stynen in de cultuurtempel die hij zelf ontwierp. 'De kwaliteiten van een goed bedacht gebouw moet men fysiek ervaren', meent Ludo Bekkers.

'Welke partij claimt het klimaat?'

Vrije Tribune - 'Het blijft voorlopig zoeken naar een politieke partij die het klimaatvraagstuk op een geloofwaardige manier claimt', schrijven Sven Janssens en Frederik De Roeck in aanloop naar de betoging 'Claim the Climate' van komende zondag.

'Prothese voor de rug? Denk twee keer na'

Marleen Finoulst - In België worden jaarlijks 200 discusprothesen geplaatst wegens lage rugpijn en 800 wegens nekklachten. Nochtans publiceerde de KCE in 2015 al een vernietigend rapport.

'De brexit is de hoogmoed van het heimwee'

Mark Van de Voorde - 'Van de Wapenstilstand in 1918 loopt een lijn naar de brexit in 2018', schrijft publicist Mark Van de Voorde.