Open VLD-parlementslid Vande Reyde betreurt beperkte middelen voor sociale wachtlijsten

Maurits Vande Reyde (Open VLD)

Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) heeft maandagavond tijdens een politiek debat in Leuven kritiek geuit op het feit dat er slechts 270 miljoen euro voorzien is voor de wegwerking van wachtlijsten in de sociale sector.

‘Er wachten in Vlaanderen meer dan 20.000 mensen met een mentale en fysieke beperking op hulp van de overheid. Die mensen hebben die hulp echt nodig om een zelfstandig leven te kunnen uitbouwen. Dat is een kerntaak van de overheid. Ik vind het bijzonder jammer dat we in het regeerprogramma hiervoor niet meer geld voorzien hebben. Er is hiervoor immers vijf keer zoveel geld nodig dan de voorziene 270 miljoen. Ik pleit er sterk voor dat de overheid schrapt in de vele niet-essentiële uitgaven en dat geld hiervoor uittrekt. De mate van beschaving hangt immers af van de steun die we aan mensen bieden die hulp echt nodig hebben’, aldus Vande Reyde.

Bruno Tobback (SP.A) verwees naar de ‘massale belastingverhogingen’ in het regeerakkoord, zoals de afschaffing van de woonbonus, en vroeg waarom men niet schrapte in de verdoken belastingen in de elektriciteitsfactuur. Volgens Jos D’haese (PVDA) maakt de afschaffing van de woonbonus het voor enorm veel jonge gezinnen veel moeilijker om een woning te kopen en zullen de wachtlijsten voor een sociale woning langer worden. Dieter Van Besien (Groen) zag in het regeerakkoord tal van signalen dat Vlaanderen zich meer op zichzelf terugtrekt.

In het panel voor dit debat zetelde ook de omstreden Dries Van Langenhove, die als onafhankelijke op een VB-lijst verkozen werd voor de Kamer. Hij stelde ‘holle maatregelen’ aan de kaak zoals het laten betalen van nieuwkomers voor inburgering (‘wie dat niet kan gaat naar het OCMW’) en de uitstap uit Unia (‘Unia zal in Vlaanderen nog steeds mensen kunnen vervolgen’).

Sammy Mahdi (CD&V) gaf toe dat de woonbonus op korte termijn financieel nadelig is voor kopers van huizen. ‘Ik ben echter heel blij dat de Vlaamse regering de moed gehad heeft om te doen wat iedereen, SP.A en Groen incluis, wist. Deze beslissing was immers noodzakelijk om de woningprijzen niet kunstmatig hoog te houden en op lange termijn iedereen de mogelijkheid te bieden een woning te kopen’.

Wat de invloed van het Vlaams Belang op het regeerakkoord betreft wees Gilles Verstraete (N-VA) op het feit dat er niets in het regeerakkoord staat dat ook niet in het eigen partijprogramma staat. ‘We hebben wel goed geluisterd naar het signaal dat de Vlaamse kiezer gegeven heeft op 26 mei’, aldus Verstraete.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content