Jochen Vandenbergh

‘Oosterweel: Overkapping van de Ring? Show me the money’

Jochen Vandenbergh is freelance journalist en volgt al tien jaar het Oosterweeldossier op.

‘Oosterweel wordt in vijf delen gekapt en op de koop toe krijgt de Antwerpenaar er de overkapping gratuit bij. Antwerpen en Vlaanderen wordt echter opnieuw een rad voor de ogen gedraaid’, schrijft Jochen Vandenbergh.

Procedures worden niet gerespecteerd, het absolute merendeel van de adviezen wordt botweg genegeerd, de uitslag van een referendum wordt ontkend en alsof dat allemaal nog niet genoeg is, lijkt de Vlaamse regering ook een essentieel onderdeel van Oosterweel vergeten.

Even terug naar vorige week. Na de hele Uplace-heisa kwam de Vlaamse regering luidkeels met een oplossing voor Oosterweel. Het tracé wordt in vijf delen gekapt omdat dit sneller en goedkoper zou zijn. Wat daarbij werd vergeten is dat Oosterweel al in twee stukken was gekapt. Enerzijds het rond maken van de Antwerpse ring. Anderzijds de aanleg van de Oosttangenten A102 en R11bis die de Ring moeten ontlasten. De Vlaamse regering repte hierover met geen woord.

De A102 en R11bis zijn nochtans essentieel voor een vlotte verkeersafhandeling. Alleen moet voor deze tangenten alle werk nog beginnen. Dat terwijl er vandaag al zoveel protest is tegen de R11bis dat de verwezenlijking ervan weinig waarschijnlijk is. En wat dan?

De Antwerpse ring
De Antwerpse ring© BELGA

De verkeersmodellen wijzen uit dat de A102 en de R11bis nodig zijn om de Ring te ontlasten. Kunnen ze niet worden aangelegd dan moet de Ring worden verbreed om al het verkeer te kunnen slikken. En dat brengt ons bij de overkapping. Want met de politieke beslissing van vorige week kreeg de Antwerpenaar er de overkapping plots ook gratuit bovenop.

Vandaag is de Ring echter te complex om te overkappen. Dat zeggen studiebureau Antea en de BAM zelf. ‘De mogelijkheid voor overkappingen ligt vooral in korte overkappingen van minder dan 500 m’, zo leest de conclusie uit deelrapport 13 van het MER (milieueffectenrapport).

Een volwaardige overkapping kan enkel als de Ring wordt gedownsized. Maar zonder de A102 en de R11bis is er volgens de verkeersmodellen net een verbreding nodig van de Ring. De overkapping wordt dan totaal onmogelijk.

Begroting in evenwicht?

Er is ook nog een bijkomende reden om de overkappingsintenties van de Vlaamse regering en het stadsbestuur in twijfel te trekken. Show me the money! Oosterweel zonder overkapping en zonder de R11bis en de A102 wordt nu erg optimistisch geraamd op 3,4 miljard. De Vlaamse regering verklaart dat ze dit bedrag in de begroting zal opnemen en haar begroting in evenwicht laat varen.

Over de kostprijs van een overkapping is ook al veel gezegd. De bedragen schommelen tussen het miljard en de twee miljard. Wie gelooft dat de Vlaamse regering dit geld ook nog in haar begroting gaat opnemen? Nog eens een miljard of twee in de min en bovendien volgt ook de factuur van R11bis en de A102 nog. Ook nog eens enkele honderden miljoen euro.

De vier N-VA-ministers uit de Vlaamse regering: Ben Weyts, Liesbeth Homans, Philippe Muyters en minister-president Geert Bourgeois.
De vier N-VA-ministers uit de Vlaamse regering: Ben Weyts, Liesbeth Homans, Philippe Muyters en minister-president Geert Bourgeois.© Belga

Vergeet niet dat dezelfde politici die nu de overkapping proberen te verkopen het project enkele jaren geleden nog afdeden als naïeve dromerij. Nu, het is goed dat politici op basis van voortschrijdende kennis van mening veranderen. Helaas en ondanks een referendum, duizenden bezwaarschriften en alle negatieve adviezen gebeurt dat niet voor Oosterweel zelf. Met de valse belofte van een overkapping en een verkeersoplossing blijft de Vlaamse regering dit door de strot van de Antwerpenaar duwen.

Geen geld en geen draagvlak

Als er in 2017 een schop in de grond gaat, dan zal het ook niet meer dan dat zijn. Zoals gepland zal de Vlaamse regering de werken starten op Linkeroever om vervolgens nooit aan te komen op Rechteroever. Er is namelijk geen geld en geen draagvlak voor Oosterweel en bovendien is het geen mobiliteitsoplossing. In het eigen Valentijnsakkoord van de Vlaamse regering staat namelijk dat Oosterweel de files niet oplost. Met Oosterweel worden ze alleen niet langer. Vlaanderen blijft dus gewoon in de files staan, maar wel met 3,4 miljard euro in de min.

Partner Content