Ook Senaat buigt zich over artikel 195 van de Grondwet

(Belga) In afwachting van het plenaire debat over de tijdelijke wijziging van artikel 195 van de Grondwet om de zesde staatshervorming mogelijk te maken, heeft de Senaatscommissie voor de Institutionele Aangelegenheden de algemene bespreking aangevat. Het werd een pittig debat waarbij N-VA en Vlaams Belang tegenover de voorstanders van de staatshervorming – de huidige meerderheid met partijvoorzitters Wouter Beke (CD&V) en Alexander De Croo (Open Vld) en de groenen – stonden.

Zoals bekend verzet N-VA zich ertegen dat artikel 195 enkel voor deze staatshervorming wordt gewijzigd. De andere partijen wierpen de N-VA’ers de verklaringen van hun partijvoorzitter voor de voeten die stelde dat hij in 2014 het confederalisme wil doorvoeren en pas nadien de grondwet aanpassen. “Wat doet u met artikel 187, dat stelt dat de grondwet noch geheel, noch ten dele kan worden geschorst?”, stelden Danny Pieters en Liesbeth Homans dan weer. Die redenering klopt niet, stelde Bert Anciaux (sp.a), omdat de grondwetgever het recht heeft om de grondwet tijdelijk te wijzigen op de manier waarop dat in de grondwet voorzien is. Hij wees erop dat de preconstituante artikel 195 expliciet voor herziening vatbaar verklaard heeft om een staatshervorming te kunnen doorvoeren. Grondwetspecialist Francis Delpérée (cdH) had in 2010 politieke, maar geen juridische bezwaren, merkte Anciaux nog op. Sabine de Bethune (CD&V), die als senaatsvoorzitster ook de commissie voorzat, sprak na afloop van een erg grondig en boeiend debat. “De wijziging van artikel 195 laat ons toe om op een grondwettelijke manier een grote staatshervorming uit te tekenen en het communautair programma van de regering Di Rupo uit te voeren”. Volgende dinsdag, na de goedkeuring door de Kamer, start de Senaatscommissie de artikelsgewijze bespreking. Dat betekent dat de plenaire behandeling en de definitieve stemming nog voor het Paasreces kan plaatsvinden. (AHO)

Partner Content