Ook CD&V legt pensioenvoorstel op tafel

Joachim Coens (CD&V) op 30 september 2020. © Belga

CD&V-voorzitter Joachim Coens vindt dat iedereen die minstens 20 jaar effectief gewerkt heeft recht moet krijgen op het minimumpensioen, los van de minimale loopbaanduur van 30 jaar.

Open VLD-kopman Egbert Lachaert loste gisteren/dinsdag al een voorstel om het recht op minimumpensioen voor te behouden voor mensen die minstens twintig van de dertig jaar loopbaan effectief hebben gewerkt.

Pensioenhervorming

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) legt dezer dagen de laatste hand aan haar pensioenhervorming.

De regering besliste eerder al om het minimumpensioen voor een volledige loopbaan van 45 jaar op te trekken tot 1.500 euro netto, maar over de concrete voorwaarden voor de toegang tot dat minimumpensioen is nog niets beslist.

Nu is de enige voorwaarde een loopbaanduur van minstens 30 jaar, maar dat zegt in principe niets over de effectief gewerkte jaren omdat onder meer werkloosheid of tijdskrediet gelijkgesteld worden in de pensioenopbouw.

Voorstellen

In het najaar moet het debat binnen de regering daarover losbarsten, maar Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert gaf dinsdag al een schot voor de boeg met zijn voorstel om het minimumpensioen voor te behouden voor wie een loopbaan van minimum 30 jaar had en minstens 20 jaar daarvan effectief heeft gewerkt.

CD&V-voorzitter Joachim Coens reageert woensdag met een reeks eigen voorstellen, die samen met Kamerlid en CD&V-pensioenspecialiste Nahima Lanjri zijn uitgewerkt.

Concreet willen de christendemocraten het miniumumpensioen voorbehouden voor iedereen die een loopbaan van minstens 30 jaar heeft, zoals nu het geval is. Maar ook wie 20 jaar effectief gewerkt heeft en niet aan een loopbaan van 30 jaar komt, moet toegang krijgen tot het minimumpensioen, vinden Coens en Lanjri.

Tegenslag

‘Door ook rekening te houden met gelijkgestelde periodes van onder meer invaliditeit, werkloosheid, maar ook zorg, houden we rekening met mensen die tegenslag hebben en bijvoorbeeld een werkongeval meemaken of een tijdlang werkloos zijn’, zegt Coens.

De partij geeft het voorbeeld van Sara, een vrouw die 10 jaar als werknemer aan de slag was, 3 jaar zorgverlof nam voor de kinderen, dan nog eens 10 jaar werkte en tot slot huisvrouw werd en voor haar zieke vader zorgde. Zij heeft geen loopbaan van 30 jaar maar komt wel aan 20 effectief gewerkte jaren en heeft in de CD&V-plannen dus recht op een minimumpensioen.

Gender

Lanjri benadrukt dat heel wat vrouwen niet aan een volledige loopbaan komen omdat ze bijvoorbeeld vaker dan mannen zorgverlof opnemen. ‘We hebben oog voor het genderperspectief’, klinkt het.

In de Kamer ligt ook al een hele tijd een voorstel van Lanjri op tafel om werk te maken van een pensioensplit, waarbij de pensioenen van beide partners worden opgeteld om ze dan gelijk te verdelen over de twee.

Daarnaast pleit CD&V voor een verplichte minimumbijdrage voor het aanvullend pensioen, zodat iedereen dat opbouwt. Dat is nodig omdat wie geen volledige loopbaan van 45 jaar heeft gewerkt niet het volledige minimumpensioen van 1.500 euro krijgt, klinkt het. Vandaag heeft ruim een derde van de werknemers nog geen aanvullend pensioenplan.

De partij wil die bijdragen ook geleidelijk verhogen tot minstens 3 procent van het brutoloon, in overleg met de sociale partners. ‘Een degelijk aanvullend pensioen is onontbeerlijk voor iedereen’, zegt Coens daarover.

Onthaalouders

Tot slot vragen Coens en Lanjri een hervorming van de pensioenrechten van onthaalouders. Zij kregen pas in 2003 een eigen statuut, waardoor de jaren die ze voor die tijd werkten niet meetellen voor de pensioenberekening. Ook daar ligt een wetsvoorstel van Lanjri voor op tafel.

Discussie

Bij de PS was men dinsdag niet te spreken over het voorstel van Open VLD-voorzitter Lachaert. ‘Een provocatie’, klonk het op het socialistische hoofdkwartier. Vooral de timing is de PS een doorn in het oog, omdat ze zelf naar eigen zeggen al wekenlang vragen om de hervorming op de agenda van de ministerraad te zetten, voorlopig zonder gehoor.

Lees ook de opinie van Trends-journalist Alain Mouton:

Sterkere band tussen werk en pensioen is wellicht ijdele hoop.

Premier en Open VLD’er Alexander De Croo benadrukte dinsdag tijdens een bedrijfsbezoek aan schuimrubberfabrikant Recticel dat zijn partij niet achterdochtig is over de plannen van Lalieux, zoals oppositiepartij N-VA had geopperd.

Volgens de eerste minister zal er inderdaad worden gekeken naar het aantal effectief gewerkte jaren voor de toegang tot het minimumpenisoen, zoals het ook in het regeerakkoord staat, maar moet de regering de komende maanden nog afkloppen hoeveel jaren dat precies zullen zijn.

Partner Content