Ontslag Londers: topmagistraat reageert

(Belga) “Ik heb gisteren Zijne Majesteit de Koning verzocht mij de toestemming te willen verlenen om vervroegd mijn mandaat ter beschikking te stellen, namelijk op 31 december 2011, en om op zelfde datum in rust te worden gesteld”, zo luidt het in een mededeling van topmagistraat Ghislain Londers als reactie op het indienen van zijn ontslag.

“Die beslissing is uitsluitend ingegeven door motieven van persoonlijke aard. Ik ben zeer gehecht aan het Hof van Cassatie en aan mijn functie. De beslissing om mijn mandaat ter beschikking te stellen en het Hof te verlaten valt mij dan ook zeer zwaar en is niet lichtzinnig genomen”, zo luidt het verder. “Ik had de bedoeling dit nieuws bij voorrang te melden aan mijn collega’s en de medewerkers van het Hof die daar recht op hadden, maar een kwaadwillig lek naar de pers heeft daar anders over beslist. Ik betreur dat”, aldus Londers tot slot. (JDE)

Partner Content