Onderzoekscommissie aanslagen 22 maart: Pleegde imam Grote Moskee meineed?

© Belga

De onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart eist bijkomende opheldering na de passage van de imam van de Grote Moskee in Brussel.

De onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart laat de verklaringen van de imam van de Grote Moskee in Brussel niet zomaar passeren. De commissie eist bijkomende opheldering, meldt voorzitter Patrick Dewael. Weigert men iemand af te vaardigen die voldoende kan antwoorden, dan zal de commissie “niet nalaten om de verantwoordelijken te dagvaarden”, waarschuwt hij.

“Onze islam is een gematigde islam. Wij zijn niet wahabitisch, noch salafistisch”, zei Mohamed Galaye N’Diaye maandag in de onderzoekscommissie. Volgens hem zijn de Grote Moskee en het Islamitisch Cultureel Centrum (ICC) bondgenoten in de strijd tegen de radicalisering. “Er is geen enkele Syriëstrijder die bij ons studeert. Die jongeren komen ook niet bij ons aankloppen. Als dat toch zou gebeuren, zeggen we dat ze niet moeten vertrekken”, klonk het.

De passage van de imam deed veel wenkbrauwen fronsen. “Het beeld dat de imam schetste van de moskee strookt niet met andere getuigenissen in de commissie, onder meer van de Staatsveiligheid of het OCAD. In tegenstelling tot wat de imam beweerde, hebben er bijvoorbeeld wel Syriëstrijders islamonderwijs gevolgd in de Grote Moskee”, verduidelijkt voorzitter Dewael in naam van de commissie.

De man kon ook “niet afdoende kon antwoorden op de vragen van de onderzoekscommissie, bijvoorbeeld over de boekhouding en de financiering uit het buitenland”. De commissie laat het daar niet bij. Dewael zal het ICC en de Grote Moskee aanschrijven “met een aantal concrete vragen waarop de commissie een helder en transparant antwoord verwacht”. “Indien het ICC weigert iemand af te vaardigen die afdoende kan antwoorden, zal voorzitter Dewael niet nalaten om de verantwoordelijken te dagvaarden of documenten in beslag te laten nemen, zoals de wet op het parlementair onderzoek mogelijk maakt”, luidt het nog.

Ook N-VA-fractieleider Peter De Roover roept op om de verklaringen van de imam tegen het licht te houden. ‘Indien uit het onderzoek zou blijken dat hij voor de parlementaire onderzoekscommissie effectief gelogen heeft onder ede, moet daar het passende gevolg aan gegeven worden aangezien hij dan een strafbaar feit heeft gepleegd’, klinkt het in een persbericht.

Voor de N-VA moeten de notulen van de vergadering vergeleken worden met de rapporten van het OCAD over wahabisme en salafisme in ons land.

Partner Content