Onderwijsvakbonden schorten geplande acties tegen afbouw TBS-systeem op

(Belga) De onderwijsvakbonden gaan met de Vlaamse regering onderhandelen over de afschaffing van het TBS-systeem. De acties die de bonden gepland hadden, worden opgeschort. Dat hebben de bonden en de Vlaamse regering in een gezamenlijk persbericht bekendgemaakt.

De Vlaamse regering besliste tijdens de recente begrotingscontrole om het systeem van terbeschikkingstelling (TBS), de vervroegde uitstapregeling voor leerkrachten, te laten uitdoven. Tot nog toe konden leerkrachten vanaf 58 jaar (56 jaar in het kleuteronderwijs) een beroep doen de TBS-regeling. De regering wil dat systeem nu laten uitdoven, met uitzondering van het kleuteronderwijs. De onderwijsvakbonden reageerden razend op de beslissing en planden acties. Zo werd er onder meer gedreigd met een algemene staking op woensdag 28 maart. De bonden wilden enkel rond de onderhandelingstafel gaan zitten als de Vlaamse regering een eerste initiatief nam. Nu lijken de violen dus gestemd om de onderhandelingen over de TBS-regeling effectief op te starten. “Daarbij zullen de overgangsmaatregelen, de vermindering van het wachtgeld, de eindeloopbaanmogelijkheden en de begeleidende maatregelen in het kader van het loopbaanpact aan bod komen”, luidt het in een gezamenlijk persbericht. Bedoeling is dat ook de gesprekken over het zogenaamde “loopbaanpact” versneld worden. (MVL)

Partner Content