Het schooljaar is goed en wel begonnen, maar niet voor alle kinderen. In Brussel hebben honderden kleuters hun start in het Nederlandstalig onderwijs letterlijk gemist. 987 kinderen vielen op maandag 2 september naast een stoel in de eerste kleuterklas, zo blijkt uit gegevens van Lokaal Onderwijsplatform Brussel. Die groep bestaat hoofdzakelijk uit dezelfde kinderen die een andere LOP-grafiek stofferen. Van de 2663 kinderen die eerder dit jaar werden aangemeld voor een Nederlandstalige onthaalklas, werden er 877 wegens plaatsgebrek geweigerd. De onthaalklas is de korte tussenstap na crèche of thuisopvang, bedoeld om ukkies vanaf 2,5 jaar voor te bereiden op de eerste kleuterklas waar ze als driejarigen aan hun eigenlijke schooltraject beginnen. Lang dus voor de leerplicht van 6 tot 18 jaar hun jonge levens in een plooi legt, maar dat doet niets af aan de ernst van de situatie. Alle pedagogen en onderwijskundigen zullen wijzen op de cruciale rol van kleuteronderwijs in de cognitieve en sociale ontwikkeling van jonge kinderen. Niet voor niets wordt daarbij gepleit voor een opwaardering van de opleiding en het statuut van kleuterleiders, met als inspiratie Finland, waar kleuteronderwijs door leerkrachten met een masterdiploma wordt verstrekt.
...