De vier vakbonden staken deze week tegen onder meer de stijgende werkdruk, de hoge ziektecijfers en de uitstroom van directeurs en starters. Van de volgende regering eisen ze sterke investeringen en geen besparingen meer, zoals bij het begin van deze legislatuur op de werkingsmiddelen.

Crevits noemde het ogenblik dat ze van de staking op de hoogte werd gebracht een pijnlijk moment. 'Als je mij vraagt of ik begrijp dat er zoveel zorgen en noden zijn, moet ik ja zeggen', zei ze zondag. 'We hebben meer leerkrachten nodig, maar ook meer kwaliteitsexpertise. In het kleuteronderwijs zouden er meer kinderverzorgers moeten komen. In het lager onderwijs meer begeleiding om kinderen met specifieke zorgnoden te ondersteunen, waardoor het niet meer de leerkracht is die alles moet doen.'

De vier vakbonden staken deze week tegen onder meer de stijgende werkdruk, de hoge ziektecijfers en de uitstroom van directeurs en starters.

Volgens de minister is een extra investering in het kleuter- en het basisonderwijs onontbeerlijk in de komende legislatuur. 'Het basisonderwijs krijgt meer dan een miljard minder in vergelijking met het secundair. We moeten die kloof kleiner maken.' Volgens haar is er ook ruimte om te investeren: 'We hebben een meerjarenraming met de Vlaamse regering. Er is een investeringsruimte van zo'n 1 miljard euro, dus we kunnen wel wat extra investeren in het onderwijs.'

Ook N-VA wil geld vrijmaken. 'Investeren in onderwijs is belangrijk', schrijft Vlaams parlementslid Koen Daniëls op Twitter. 'Maar dan moeten die middelen wel terecht komen in de school en voelbaar zijn in de klas. Ze mogen niet blijven hangen in structuren of 'ondersteuning' die je niet ziet.'

De vier vakbonden staken deze week tegen onder meer de stijgende werkdruk, de hoge ziektecijfers en de uitstroom van directeurs en starters. Van de volgende regering eisen ze sterke investeringen en geen besparingen meer, zoals bij het begin van deze legislatuur op de werkingsmiddelen.Crevits noemde het ogenblik dat ze van de staking op de hoogte werd gebracht een pijnlijk moment. 'Als je mij vraagt of ik begrijp dat er zoveel zorgen en noden zijn, moet ik ja zeggen', zei ze zondag. 'We hebben meer leerkrachten nodig, maar ook meer kwaliteitsexpertise. In het kleuteronderwijs zouden er meer kinderverzorgers moeten komen. In het lager onderwijs meer begeleiding om kinderen met specifieke zorgnoden te ondersteunen, waardoor het niet meer de leerkracht is die alles moet doen.'Volgens de minister is een extra investering in het kleuter- en het basisonderwijs onontbeerlijk in de komende legislatuur. 'Het basisonderwijs krijgt meer dan een miljard minder in vergelijking met het secundair. We moeten die kloof kleiner maken.' Volgens haar is er ook ruimte om te investeren: 'We hebben een meerjarenraming met de Vlaamse regering. Er is een investeringsruimte van zo'n 1 miljard euro, dus we kunnen wel wat extra investeren in het onderwijs.'Ook N-VA wil geld vrijmaken. 'Investeren in onderwijs is belangrijk', schrijft Vlaams parlementslid Koen Daniëls op Twitter. 'Maar dan moeten die middelen wel terecht komen in de school en voelbaar zijn in de klas. Ze mogen niet blijven hangen in structuren of 'ondersteuning' die je niet ziet.'