Niet alle kinderen kunnen binnenkort weer naar school. En niet alle ouders reageren opgelucht, aldus de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts: 'Ik krijg zowel berichten van ouders die vragen waarom hun kinderen er niet bij zijn, als van mensen die me een kindermoordenaar noemen.'
...

Niet alle kinderen kunnen binnenkort weer naar school. En niet alle ouders reageren opgelucht, aldus de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts: 'Ik krijg zowel berichten van ouders die vragen waarom hun kinderen er niet bij zijn, als van mensen die me een kindermoordenaar noemen.' Gaat elk kind in het lager- en kleuteronderwijs dit schooljaar nog naar de klas? Ben Weyts: Ik zou wel willen, maar ik wil ook geen verwachtingen scheppen. Ik ben blij met het evaluatiemoment op 22 mei. Dan kunnen we kijken of we nog meer leerjaren naar school sturen. Veel ouders vinden de combinatie thuiswerken en preteaching erg zwaar. Weyts: Ik weet dat het moeilijk is voor zowel leerkrachten als ouders, waarbij sommige ouders slachtoffer zijn van overenthousiaste en plichtbewuste leerkrachten. Maar liever dat, dan leerkrachten die in mutisme vervallen. De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) zei in De Zondag dat zowat een vierde van de kinderen in een omgeving opgroeit waar thuisonderwijs onmogelijk is. Is het sop de kool waard? Weyts: Ja. Ongeveer negen op de tien scholen zeggen dat zij iedereen kunnen bereiken. De problematiek is geconcentreerd in de steden. We proberen die mazen in het net te dichten, onder meer door laptops uit te delen. Het Gemeenschapsonderwijs adviseert scholen om geen examens te houden. Goed idee? Weyts: Het is maar een advies. Het zijn de scholen zelf die keuzes maken. Een vorm van evaluatie kan altijd zinvol zijn, al was het maar om leerachterstand te detecteren. Weet u hoeveel leerkrachten te bang zijn om te gaan werken? Weyts:Het ziekteverzuim valt nu goed mee, maar het blijft koffiedik kijken. Op korte termijn krijgen we van de GEES-groep ( belast met de exitstrategie, nvdr) een lijst van risicogroepen. Die kunnen we gebruiken om de taakverdeling op school te verfijnen. Vindt u dat we bestuurd worden door experts? Weyts: Natuurlijk bepalen zij de contouren voor de volksgezondheid. Maar ze staan niet altijd stil bij de praktische gevolgen. Neem het voorstel om maximaal 10 leerlingen per klas te hebben. Dat is onwerkbaar voor een groep van 26 leerlingen. Dus hebben we dat aantal verruimd tot 14. U onderhandelt echt met de experts. Weyts: Ik zoek de win-winsituatie. Zo hoop ik dat we zoveel mogelijk leerjaren kunnen heropenen om te proefdraaien voor de start van het nieuwe schooljaar in september.Vanaf 18 mei zullen fors meer kinderen opvang nodig hebben omdat hun ouders gaan werken. Kunnen de scholen dat aan?Weyts: Dat wordt inderdaad moeilijk. Op dit moment bekijken we met de Vlaamse regering bijkomende voorstellen daarover.