Ook de Belgische parlementen wordt af en toe opgeschrikt door pittige discussies. Herinner u Guy Vanhengel (Open VLD) die Jean-Marie Dedecker (LDD) diets maakte 'Ge zijt hier niet op den tatami! Ge zijt hier in een parlement' en wijlen Frank Swaelen (CVP), die als toenmalige Senaatsvoorzitter Jean-Pierre Van Rossem ter orde riep met een ferm 'Meneer, uw gedrag is onwaardig en schandalig en het hele land zal u veroordelen'.

Blaffen, het hoort bij het parlementaire debat, zo lijkt het. Maar bijten, ho maar. Zo gek als in het Oekraïnse parlement wordt het bij ons nooit.

Russich

Het gevecht kwam er overigens tijdens het debat over een wetsvoorstel rond het invoeren van het Russisch als officiële taal in het grootste deel van het land.

Eén parlementslid moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Volodimir Litvin, de voorzitter van het parlement, besliste de zitting stop te zetten zonder dat er gestemd werd.

Leden van de oppositie stapelden stoelen op elkaar, blokkeerden het spreekgestoelte en verhinderden Litvin en zijn medestanders fysiek het debat voort te zetten. De pro-Russische partij, onder leiding van president Viktor Janoekovitsj, verklaarde dat de wetgeving nodig is om mensen die Russisch of een minderheidstaal spreken, onderwijs te laten volgen in hun eigen taal, alsook officiële documenten in hun eigen taal te laten bekrachtigen.

Tsaar

De opgesloten oppositieleidster Joelia Timosjenko zei in een verklaring dat de wet erop neerkomt dat Rusland Oekraïne zou blijven domineren, zoals tijdens het bewind van de tsaar en de Sovjet-Unie.

Het Oekraïens wordt naar schatting als eerste taal gesproken door een kleine meerderheid van de mensen die in de voormalige Sovjetrepubliek wonen. De taal wordt vooral gesproken in de steden in het westen en noorden van het land, alsook in de rurale gebieden. Het Russisch wordt vooral in het oosten en zuiden van Oekraïne gesproken, en eveneens in de grote steden, het zakenleven en de media. Alle officiële documenten moeten bij wet echter in het Oekraïens opgesteld worden, en ook het middelbaar onderwijs moet in het Oekraïns gebeuren.

Vervroegde parlementsverkiezingen

Intussen riep de parlementsvoorzitter op tot vervroegde parlementsverkiezingen. "We kunnen slechts één besluit trekken uit de gebeurtenissen van donderdag: het parlement en het parlementaire stelsel zijn totaal verwoest", verklaarde Litvin aan journalisten. Hij stelde de fractieleiders voor het parlement zichzelf te laten ontbinden en vervroegde parlementsverkiezingen te organiseren. (Belga/SD)

Ook de Belgische parlementen wordt af en toe opgeschrikt door pittige discussies. Herinner u Guy Vanhengel (Open VLD) die Jean-Marie Dedecker (LDD) diets maakte 'Ge zijt hier niet op den tatami! Ge zijt hier in een parlement' en wijlen Frank Swaelen (CVP), die als toenmalige Senaatsvoorzitter Jean-Pierre Van Rossem ter orde riep met een ferm 'Meneer, uw gedrag is onwaardig en schandalig en het hele land zal u veroordelen'. Blaffen, het hoort bij het parlementaire debat, zo lijkt het. Maar bijten, ho maar. Zo gek als in het Oekraïnse parlement wordt het bij ons nooit.RussichHet gevecht kwam er overigens tijdens het debat over een wetsvoorstel rond het invoeren van het Russisch als officiële taal in het grootste deel van het land. Eén parlementslid moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Volodimir Litvin, de voorzitter van het parlement, besliste de zitting stop te zetten zonder dat er gestemd werd. Leden van de oppositie stapelden stoelen op elkaar, blokkeerden het spreekgestoelte en verhinderden Litvin en zijn medestanders fysiek het debat voort te zetten. De pro-Russische partij, onder leiding van president Viktor Janoekovitsj, verklaarde dat de wetgeving nodig is om mensen die Russisch of een minderheidstaal spreken, onderwijs te laten volgen in hun eigen taal, alsook officiële documenten in hun eigen taal te laten bekrachtigen. TsaarDe opgesloten oppositieleidster Joelia Timosjenko zei in een verklaring dat de wet erop neerkomt dat Rusland Oekraïne zou blijven domineren, zoals tijdens het bewind van de tsaar en de Sovjet-Unie. Het Oekraïens wordt naar schatting als eerste taal gesproken door een kleine meerderheid van de mensen die in de voormalige Sovjetrepubliek wonen. De taal wordt vooral gesproken in de steden in het westen en noorden van het land, alsook in de rurale gebieden. Het Russisch wordt vooral in het oosten en zuiden van Oekraïne gesproken, en eveneens in de grote steden, het zakenleven en de media. Alle officiële documenten moeten bij wet echter in het Oekraïens opgesteld worden, en ook het middelbaar onderwijs moet in het Oekraïns gebeuren. Vervroegde parlementsverkiezingenIntussen riep de parlementsvoorzitter op tot vervroegde parlementsverkiezingen. "We kunnen slechts één besluit trekken uit de gebeurtenissen van donderdag: het parlement en het parlementaire stelsel zijn totaal verwoest", verklaarde Litvin aan journalisten. Hij stelde de fractieleiders voor het parlement zichzelf te laten ontbinden en vervroegde parlementsverkiezingen te organiseren. (Belga/SD)