Het doel van de zomer- en wintertijd is energiebesparing. Officieel klinkt het in het Koninklijk Besluit van 19 december 2001 welluidend als volgt: Krachtens een richtlijn van de Europese Unie "wordt er verduidelijkt dat de periode van de zomertijd, namelijk de periode van het jaar waarin het uur vooruitgezet wordt met zestig minuten ten opzichte van het uur van de rest van het jaar, vanaf het jaar 2002 en voor een onbepaalde periode, zal beginnen op de laatste zondag van de maand maart, om 1 uur 's morgens, wereldtijd (2 uur, plaatselijke tijd) en zal eindigen op de laatste zondag van de maand oktober, om 1 uur 's morgens, wereldtijd (3 uur, plaatselijke tijd)."

Vrij vertaald komt het erop neer dat we de klok om 02.00 uur een uur vooruitdraaien, zodat we uitkomen op GMT+2. Bollebozen - en wie zijn of haar bed niet uit wil - verrichten deze operatie best voor het slapengaan en niet midden in de nacht.

In het laatste volle weekeinde van oktober gaat de wintertijd weer in. (Belga)

Het doel van de zomer- en wintertijd is energiebesparing. Officieel klinkt het in het Koninklijk Besluit van 19 december 2001 welluidend als volgt: Krachtens een richtlijn van de Europese Unie "wordt er verduidelijkt dat de periode van de zomertijd, namelijk de periode van het jaar waarin het uur vooruitgezet wordt met zestig minuten ten opzichte van het uur van de rest van het jaar, vanaf het jaar 2002 en voor een onbepaalde periode, zal beginnen op de laatste zondag van de maand maart, om 1 uur 's morgens, wereldtijd (2 uur, plaatselijke tijd) en zal eindigen op de laatste zondag van de maand oktober, om 1 uur 's morgens, wereldtijd (3 uur, plaatselijke tijd)." Vrij vertaald komt het erop neer dat we de klok om 02.00 uur een uur vooruitdraaien, zodat we uitkomen op GMT+2. Bollebozen - en wie zijn of haar bed niet uit wil - verrichten deze operatie best voor het slapengaan en niet midden in de nacht. In het laatste volle weekeinde van oktober gaat de wintertijd weer in. (Belga)