De Stad Gent mag tijdens de Gentse Feesten meer gratis toiletten plaatsen voor mannen dan voor vrouwen om zo wildplassen tegen te gaan. De kortgedingrechter in Gent heeft het verzoekschrift van Bashar Baharak van de vzw Plasactie, die gevraagd had om de Stad Gent te veroordelen voor discriminatie omdat er voor mannen tijdens de Gentse Feesten 200 gratis toiletten zijn en voor vrouwen 16, afgewezen.

Volgens Bashar Barak discrimineerde de stad omdat er niet genoeg gratis toiletten zijn voor vrouwen en wel voor mannen. Haar advocaat vroeg de rechter om de stad het bevel op te leggen om een evenredig aantal toiletten te plaatsen, op straffe van een dwangsom van 500 euro per uur. De Stad Gent vroeg om het verzoekschrift af te wijzen, omdat de plaszuilen een legitiem middel zijn om het wildplassen tegen te gaan.

De kortgedingrechter volgde die redenering. "Er wordt niet betwist dat er meer mannentoiletten dan vrouwentoiletten zijn en dat het gebruik van de damestoiletten grotendeels betalend is. De ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen is in het licht van het tegengaan van wildplassen echter objectief verantwoord. Het zou de Stad Gent wel sieren om de organisatoren te verplichten nog meer toiletten te plaatsen voor alle geslachten", motiveerde rechter Jan Van den Berghe.

De vordering werd ongegrond verklaard. Het Gentse stadsbestuur reageert tevreden op de uitspraak. (Belga/TE)

De Stad Gent mag tijdens de Gentse Feesten meer gratis toiletten plaatsen voor mannen dan voor vrouwen om zo wildplassen tegen te gaan. De kortgedingrechter in Gent heeft het verzoekschrift van Bashar Baharak van de vzw Plasactie, die gevraagd had om de Stad Gent te veroordelen voor discriminatie omdat er voor mannen tijdens de Gentse Feesten 200 gratis toiletten zijn en voor vrouwen 16, afgewezen. Volgens Bashar Barak discrimineerde de stad omdat er niet genoeg gratis toiletten zijn voor vrouwen en wel voor mannen. Haar advocaat vroeg de rechter om de stad het bevel op te leggen om een evenredig aantal toiletten te plaatsen, op straffe van een dwangsom van 500 euro per uur. De Stad Gent vroeg om het verzoekschrift af te wijzen, omdat de plaszuilen een legitiem middel zijn om het wildplassen tegen te gaan. De kortgedingrechter volgde die redenering. "Er wordt niet betwist dat er meer mannentoiletten dan vrouwentoiletten zijn en dat het gebruik van de damestoiletten grotendeels betalend is. De ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen is in het licht van het tegengaan van wildplassen echter objectief verantwoord. Het zou de Stad Gent wel sieren om de organisatoren te verplichten nog meer toiletten te plaatsen voor alle geslachten", motiveerde rechter Jan Van den Berghe. De vordering werd ongegrond verklaard. Het Gentse stadsbestuur reageert tevreden op de uitspraak. (Belga/TE)