Onderscheid in geslacht bij verzekeringen wordt verboden

Door een arrest van het EU-Hof van Justitie zijn mannen en vrouwen voortaan gelijk bij verzekeringen. Volgens Assuralia zullen de vrouwen hiervoor het gelag moeten betalen.

Vanaf eind 2012 zullen mannen en vrouwen dezelfde verzekeringspremies moeten betalen en dezelfde uitkeringen krijgen. Verzekeraars die in hun contracten het geslacht als risicofactor opnemen, maken zich schuldig aan discriminatie. Dat zegt het Europees Hof van Justitie (EHJ) dinsdag in een zaak van
consumentenorganisatie Test-Aankoop voor het Belgisch Grondwettelijk Hof.

Een Europese richtlijn uit 2004 verbiedt al het gebruik van sekse als factor voor verzekeringspremies in alle verzekeringscontracten na 21 december 2007. Bij de omzetting van die regel konden lidstaten echter een uitzondering voorzien, als dat op betrouwbare en publiek beschikbare statistische gegevens gebaseerd is. In België werden uniseksvoorwaarden opgelegd voor autoverzekeringen, wat ertoe leidde dat jonge vrouwen meer moeten betalen.

Het EHJ verklaart de uitzondering op de algemene regel van unisekspremies nu ongeldig met ingang van 21 december 2012.

“Wie wordt daar nu beter van?”
Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringssector, onthaalt het arrest van het Europees Hof op ongeloof. Volgens gedelegeerd bestuurder Philippe Colle zal dit “blind streven naar absolute gelijkheid” tot duurdere verzekeringen leiden voor zowel vrouwen als mannen.

De beroepsvereniging legt uit dat de voorwaarden en premies van verzekeringen worden vastgelegd in functie van objectief vaststaande verschillen in risico, “zodat elke verzekerde de juiste prijs voor zijn risico betaalt”.

Maar door de uitspraak van het Europees Hof zullen de vrouwen “het gelag betalen”, oordeelt Assuralia. “Dit is het gevolg van een halsstarrig vasthouden aan een principiële, maar kunstmatige gelijkheid. Vrouwen en mannen zijn immers gelijkwaardig, maar niet gelijk.”

“Overwinning voor de consument”
Consumentenorganisatie Test-Aankoop, die naar het Grondwettelijk Hof stapte en met het arrest zijn gelijk haalt, noemt het “een overwinning voor de consument”.

De statistieken waarop de verzekeraars zich beroepen, bevatten volgens Test-Aankoop grote tekortkomingen. Ze baseren zich op gemiddelden en hebben geen oog voor individuele gevallen. Bovendien wordt enkel uitgegaan van het verleden, terwijl indicaties over verdere ontwikkelingen bepalend kunnen zijn voor het berekenen van de premies kunnen zijn. (Er wordt bijvoorbeeld van uitgegaan dat over 10 tot 25 jaar minstens even veel vrouwen als mannen aan longaandoeningen en ademhalingsstoornissen zullen sterven.)

Tot prijsstijgingen zou dit niet moeten leiden. Want toen in 2007 uniseksvoorwaarden werden opgelegd in de autoverzekering, bleven de verzekeraars rekening houden met individuele gevallen via het bonusmalussysteem, dat de goedkeuring van Test-Aankoop wegdraagt en dat uiteindelijk niet tot prijsstijgingen leidde.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content