Ondernemers boycotten tripartite: ‘Zolang de PS maar niet in de regering zit’

Karel Van Eetvelt © belga
Eddy Eerdekens
Eddy Eerdekens Hoofdredacteur TV Limburg

Ondernemers zullen investeringen uitstellen, geen nieuwe mensen tewerk stellen of zelfs al hun activiteiten wegtrekken uit ons land als de regeringsonderhandelingen leiden tot een tripartite zonder de N-VA. ‘Het voortzetten van de huidige coalitie van liberalen, socialisten en christendemocraten is een horrorscenario voor veel Vlaamse ondernemers.’

Vlaamse ondernemers huiveren voor een klassieke tripartite

1. ‘Zolang de PS maar niet in de regering komt’

2. ‘Het voortzetten van de huidige coalitie is een horrorscenario’

3. ‘Ondernemers zijn nog niet bekomen van belastingverhogingen’

4. ‘Ze hebben geen zin opnieuw jarenlang met de nek aangekeken te worden’

5. ‘Ondernemers zullen investeringen uitstellen, geen nieuwe mensen aanwerven en overwegen om activiteiten uit ons land weg te trekken’

Bijna driekwart van de Vlaamse ondernemers zweet nog liever een lange regeringscrisis uit dan dat ze opnieuw een klassieke tripartite moeten slikken. Dat blijkt uit een enquête door Unizo, de organisatie van ondernemers, zo staat te lezen in Het Nieuwsblad en De Standaard.

‘Zolang de PS maar niet in de regering komt.’ Dat is kort sa­mengevat het sentiment bij de Vlaamse ondernemers. Uit de rondvraag door Unizo bij 1.709 zelfstandigen en kmo’s blijkt dat 68,1 procent wil dat informateur Charles Michel werk maakt van de eni­ge centrumrechtse formule die nog denkbaar is, namelijk een coalitie van N-­VA, CD&V en MR, waarbij CDH vervangen wordt door Open VLD.

‘Het voortzetten van de huidige coalitie van liberalen, socialis­ten en christendemocraten is een horrorscenario voor veel Vlaamse ondernemers’, zegt Unizo­topman Karel Van Eetvelt . ‘Ze zijn nog niet bekomen van de belasting­verhogingen die de vorige rege­ring heeft doorgevoerd. Ze hebben geen zin opnieuw jarenlang met de nek aangeke­ken te worden.’

Van Eetvelt liet aan informateur Charles Michel weten dat het om een ‘emotionele reactie’ gaat van ‘een groep voor wie de grens bereikt is.’

Mocht het toch tot een herhaling komen van de klassieke tripartite, dan zullen een pak ondernemers naar eigen zeg­gen hun conclusies trekken: 46,3 procent zegt geplande investeringen te zullen uitstellen en voorlopig geen extra men­sen tewerk te stellen. Nog eens 11,9 procent overweegt zelfs alle of een deel van de activiteiten weg te trek­ken uit ons land.

Eerder bleek al uit een rondvraag van Het Laatste Nieuws dat ook de kiezers een voortzetting van de huidige regering niet zien zitten. Slechts 17,9 procent is voorstander van een klassieke tripartite en 54 procent wil een centrumrechtse coalitie zoals informateur Bart De Wever die op de been wilde brengen.

Partner Content