Onderhandelaars schakelen voor begroting over op bilaterale gesprekken

© BELGA

De onderhandelaars voor een centrumrechtse regering gooien het een tijdje over een andere boeg. Zo zullen de coformateurs en de vertegenwoordigers van de vier betrokken partijen vanaf woensdag het voorzitterschap van de Kamer links laten liggen en veeleer met bilaterale vergaderingen de gesprekken over de begroting aansnijden.

Bedoeling is dat coformateurs Kris Peeters (CD&V) en Charles Michel (MR) en de onderhandelaars van N-VA, MR, CD&V en Open VLD vanaf woensdag de begroting aansnijden. Verwacht wordt dat het rapport van het Monitoringcomité over de begrotingsinspanning die voor de deur staat, dan ook in de bus zal vallen.

Niettemin werden volgens een bron dichtbij de onderhandelingen al begrotingsteksten gevalideerd. Zo werd voor 2015 een marge van 500 miljoen euro voorzien, wat zou moeten volstaan om de extra inspanning als gevolg van de verslechterde economische vooruitzichten op te vangen.

Bilateraal

De onderhandelaars verlaten – althans voor even – hun uitvalsbasis in het voorzitterschap van de Kamer en zullen voorlopig niet meer plenair vergaderen. Hoe lang die formule zal worden aangehouden, is nog niet duidelijk.

Bedoeling is elders bilaterales of gesprekken tussen de voorzitters te laten plaatsvinden – over de begroting, maar ook over de belangrijke sociaal-economische knopen die moeten worden doorgehakt.

Afgeronde dossiers

Ondertussen passeerden de dossiers vliegtuighinder, radicalisering en energie in tweede lezing de revue. De gesprekken daarover raakten zo goed als afgerond.

De levensduur van de kerncentrales van Doel I en II, die volgend jaar gesloten zouden worden, wordt nu met tien jaar verlengd. Daarnaast benadrukken de onderhandelaars de noodzaak om de bevoorrading van ons land structureel te verzekeren. Het is ook uitkijken wat er met de kerncentrales moet gebeuren tegen de volledige sluiting in 2025. Die einddatum wordt immers bevestigd.

Onderhandelaars schakelen voor begroting over op bilaterale gesprekken

Wat de lawaaihinder rond de luchthaven van Zaventem betreft, bevestigden de toekomstige regeringspartners het moratorium dat voorziet terug te keren naar de toestand voor het plan-Wathelet in februari. Ook wordt naar structurele oplossingen gezocht om niet langer dichtbevolkte gebieden te overvliegen, de nachtelijke activiteiten te beperken en de infrastructuur te verbeteren.

In de strijd tegen radicalisering werd beslist dat voortaan de nationaliteit kan worden ingetrokken van daders met de dubbele nationaliteit. De centrumrechtse onderhandelaars willen ook de Nationale Veiligheidsraad versterken.

De vier partijen raakten het er ook over eens het systeem van de juridische bijstand te hervormen. Zo is het de bedoeling de bijstand toe te spitsen op de inkomensgroepen die er het meest nood aan hebben en is sprake van een verzekering juridische bijstand voor de middenklasse. (Belga/KVDA)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content