Opinie

Pieter Vandenbroucke

‘Onbegrijpelijk dat partijen alleenstaanden tot 300 euro per maand doen inleveren’

Pieter Vandenbroucke Werkt op de studiedienst van SP.A

Het is niet omdat het logo van de uitbetalingsinstelling verandert, dat mensen plots moeten inleveren, meent SP.A

De kracht van de kinderbijslag: een instrument dat herverdelend zou moeten werken tussen gezinnen zonder en met kinderen én tussen rijke en arme gezinnen. Een instrument met een groot draagvlak bovendien, want alle kinderen hebben recht op een bijslag. Zonder onderscheid. Vanaf 2016 wordt de materie een Vlaamse bevoegdheid. Voor alle duidelijkheid: SP.A vindt dat een goeie zaak, want het laat Vlaanderen toe om een coherent kind- en gezinsbeleid te voeren.

Maar er zijn ook gevaren gemoeid met de overheveling. Zo willen verschillende partijen de kinderbijslag ont-krachten, zo lijkt het wel. Uit onderzoek van de KUL en de resultaten van Rekening14 blijkt immers dat een pak gezinnen er drastisch op achteruit zal gaan.

Zo moet een alleenstaande ouder met 3 of 4 kinderen in de voorstellen van Open VLD, N-VA, CD&V en Groen tot maar liefst 300 euro inleveren. Volgens De Standaard is het “aannemelijk” dat die partijen overgangsmaatregelen zullen voorzien. “Aannemelijk?” Ik vind het in elk geval nergens terug in de respectievelijke partijprogramma’s.

De cijfers liegen nochtans niet: alleenstaande ouders vertegenwoordigen vandaag één op vier gezinnen in Vlaanderen. Daarvan moet één op drie het zelfs stellen met een inkomen onder de Europese armoedegrens. Met andere woorden, zo’n avontuur stort nog meer mensen in diepere armoede.

Al even opmerkelijk is het herverdelende aspect van de kinderbijslag. Ook daar spreken de cijfers voor zich. Volgens het Centrum Sociaal Beleid herverdeelt kinderbijslag vandaag te weinig van rijk naar arm. Precies daarom stelt SP.A voor om elk gezin met een bescheiden inkomen door middel van een sociale toeslag een extra duw in de rug te geven. De middeninkomens gaan er zo licht op vooruit en de lagere inkomens fors.

N-VA, CD&V en Open VLD maken daarbij vreemd genoeg de omgekeerde redenering: de schaarse middelen van de overheid willen zij herverdelen van arm naar rijk. Jawel, u leest dit goed: de arme gezinnen gaan erop achteruit ten voordele van de rijkste gezinnen.

SP.A draait niet rond de pot: kinderbijslag mag niet leiden tot avontuurtjes. In de eerste plaats betekent dit dat we niet besparen bij gezinnen die nu moeilijk rondkomen om dat deel dan aan rijke(re) gezinnen te geven. Bovendien mag kinderbijslag er niet alleen zijn voor de armste gezinnen. Het is één van de instrumenten om opvoeden mogelijk te maken, maar niet het enige. Daarbovenop is een sluitend pakket maatregelen nodig dat armoede bestrijdt, zoals huursubsidies, inkomensgebonden kinderopvang, het waarborgen van een minimumloon en het indexeren van uitkeringen.

Kortom, het is niet omdat het logo van de uitbetalingsinstelling verandert, dat mensen plots moeten inleveren. Gezinnen mogen niet de dupe worden van politici die de staat willen hervormen.

Partner Content