‘Onaanvaardbaar dat 16 miljard euro aan accijnzen en boetes niet integraal naar Mobiliteit zou vloeien’

Mobiliteit: Jacqueline Galant (MR). © .
Wided Bouchrika
Wided Bouchrika Freelancejournaliste

‘Het Vlaamse regeerakkoord vormt een goede basis voor Mobiliteit. Het federale beslaat dan weer slechts vier pagina’s’, zegt woordvoerder van Touring Danny Smagghe. ‘Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) gaf de aanzet, maar de nieuwe regeringen moeten het tempo versnellen.’

Vóór de verkiezingen op 25 mei vroeg Knack.be aan een reeks experts over de belangrijke hedendaagse thema’s naar de uitdagingen voor de nieuwe regering. Nu de regeerverklaring van de coalitie N-VA, MR, CD&V en Open VLD is goedgekeurd door de Kamer, is het tijd voor een evaluatie. Neemt Michel I de juiste maatregelen? Vandaag: Danny Smagghe over Mobiliteit. Lees de andere bijdragen in onze reeks ‘Michel I onder de loep’.

De bijdrage van Danny Smagghe vóór de verkiezingen: ‘Er is geen ambitie om naar duurzame mobiliteit te evolueren’

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord vermeldt een aantal interessante zaken, vindt woordvoerder van Touring Danny Smagghe. ‘Het vormt een goede basis voor Mobiliteit, maar het gaat niet vooruit’, klaagt hij echter. ‘Er is sprake van overstapparkings, ja, maar daar vragen we al 20 jaar om en het is duidelijk nog steeds geen prioriteit voor Vlaanderen.’

‘Minimale dienstverlening tijdens stakingen is positief signaal’

De pendelparkings (of rand- of overstapparkings) kunnen volgens Smagghe helpen het aantal auto’s in de stad naar omlaag te halen en zo ook de pollutie verminderen. ‘Zulke parkings kunnen efficiënt zijn als mensen er hun auto of fiets kunnen achterlaten om met het openbaar vervoer hun weg naar de stad voort te zetten’, verklaart de woordvoerder. ‘Maar daarvoor moet het openbaar vervoer rendabel worden gemaakt.’

Ook dat wordt in het regeerakkoord aangehaald. ‘Dat is goed, maar er wordt vooral over de tram gesproken. Eigenlijk moet op de metro worden ingezet en daar is dan weer nauwelijks sprake van’, meent Smagghe.

Op vlak van openbaar vervoer looft de woordvoerder wel de minimumdienst die in het federale regeerakkoord wordt vermeld. ‘Een minimale dienstverlening voor de reizigers tijdens bijvoorbeeld stakingen. Dat is een positief signaal.’

Maar voordat het gebruik van auto’s ontmoedigd kan worden, moeten zaken zoals het optimaliseren van de Brusselse ring en het masterplan voor Antwerpen worden aangepakt, vindt Smagghe. ‘Onderhoud en renovatie van bestaande infrastructuur is essentieel voor vlotte verbindingen. Ik verwacht dat de regering de komende vijf jaar een inhaalbeweging zal maken op dat vlak. En het is hoog tijd ook. Nederland heeft ondertussen al 55 spitsstroken, wij hebben er slechts 2.’

‘Mobiliteitsbudget moet bedrijfswagens vervangen’

Toch lijkt het Vlaamse regeerakkoord de nodige aandacht te besteden aan infrastructuur. ‘Missing links zouden worden weggewerkt, wegen kunnen via kleine ingrepen veel vlotter gemaakt worden’, zegt Smagghe. ‘Er hoeven geen wegen bij te komen, de doorstroming moet ook verbeterd worden.’

Een belangrijke verandering daarbij is het mobiliteitsbudget dat bedrijfswagens zou moeten vervangen. ‘De regering creëert een wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget. Dat was namelijk niets waard zolang bedrijfswagens fiscaal voordeliger bleven. Nu zouden die fiscale voordelen voor beide dezelfde worden’, meent Smagghe.

Daarnaast wordt op vlak van het fietsbeleid volgens de woordvoerder op Vlaams niveau eveneens achterstand ingehaald. ‘Het pragmatische beleid van voormalig minister van Mobiliteit, Hilde Crevits (CD&V), wordt gewoon voortgezet. Maar er moet meer geld worden vrijgemaakt’, vindt Smagghe.

‘Regeerakkoorden vermelden geen budgetten’

Dat geld is nodig voor het renoveren, aanpassen, aanleggen van de volledige infrastructuur. En daarmee doelt Smagghe niet alleen op auto’s, maar ook op fietsers en voetgangers. Maar ook Oosterweel, de Brusselse ring, het wegwerken van knelpunten en zo veel andere zaken vergen een aanzienlijk budget. ‘Het probleem is dat de regeerakkoorden geen budgetten vermelden’, stelt de woordvoerder.

Smagghe: ‘Toch is het mogelijk om dat geld vrij te maken. Als 16 miljard euro aan accijnzen en boetes niet integraal naar Mobiliteit vloeit, is dat onaanvaardbaar. Geld uit Mobiliteit, moet weer in Mobiliteit geïnvesteerd worden.’

Behalve geldkwesties, wringt het schoentje voor Touring bij het rijbewijs met punten dat in het Vlaamse regeerakkoord werd opgenomen. ‘Dat principe wordt voorgesteld om recidivisten aan te pakken, maar eigenlijk is het een federale aangelegenheid en heeft Vlaanderen daar niets in de pap te brokken.’

‘Rijbewijs met punten tegen recidivisme is onaanvaardbaar’

Federaal wordt de aanpak van recidivisme ook aangehaald, maar daar werd nog geen beslissing genomen. ‘Het rijbewijs met punten is er slechts een van de vele opties. Federaal beseft men dat er een systematische aanpak nodig is, maar daar moet nog onderzoek naar worden gevoerd’, verklaart Smagghe. Momenteel worden de opties sneller identificeren, intrekken van het rijbewijs, verplichten van cursussen en het gehekelde rijbewijs met punten voorgesteld. ‘Om recidivisme aan te pakken, pleiten wij voor een overzicht, een historiek van overtredingen waarover rechters moeten kunnen beschikken’, zegt Smagghe. Maar voordat een beslissing genomen wordt, moet Touring nog met de ministers overleggen. ‘Daarbij zullen wij ons tegen een zogenaamd blind rijbewijs met punten verzetten.’

De aanpassing van de rijopleiding en het voorstel om de wegcode te vereenvoudigen dat in beide regeerakkoorden wordt vermeld, vindt Smagghe dan weer wel een goede zaak. ‘In het federaal akkoord worden echter slechts vier pagina’s aan Mobiliteit gewijd. En binnen die beperkte aandacht is er sprake van het vergroten van de controle op alcohol en snelheid. De politie heeft al laten blijken dat daar onvoldoende mankracht voor is. De politie moet worden uitgebreid om verkeersagressie te kunnen aanpakken. En net daar is er federaal niet genoeg aandacht voor.’

‘Duurzame mobiliteit voor iedereen’

‘Hoewel de regeerakkoorden zaken aanhalen waar wij al lang om vragen, is er een gebrek aan detail en evengoed zaken waar we niet mee akkoord kunnen gaan’, besluit Smagghe. ‘Er is sprake van duurzame mobiliteit, maar daarbij moeten alle weggebruikers betrokken worden. Zonder vermelding van budgetten kunnen we eveneens geen finaal oordeel vellen. Crevits gaf dat duwtje in de rug, maar de huidige regeringen met Ben Weyts (N-VA) als Vlaams minister van Mobiliteit en Jacqueline Galant (MR) op federaal niveau zullen wat harder moeten trappen.’

Partner Content