Ombudsman voor de treinreizigers behandelde 3.893 dossiers in 2012

(Belga) De ombudsman voor de treinreizigers heeft in 2012 3.893 dossiers onderzocht. Dat blijkt uit het jaarverslag van 2012 dat vandaag werd gepubliceerd. De meest voorkomende klachten bij de ombudsman gingen over vertragingen, binnenlandse vervoerbewijzen en afschaffingen.

In totaal heeft de ombudsman 5.659 klachten ontvangen. Daarvan werden er 179 al meteen als onontvankelijk beschouwd. Daarenboven werden 1.587 dossiers door de NMBS-groep binnen de regelmatige termijn zelf afgehandeld. De ombudsman behandelde zelf 3.893 dossiers, een daling van 30 procent in vergelijking met 2011 (5.506 klachten). De ombudsman mag sinds 2011 uitsluitend nog tussenkomen in tweede lijn, luidt het. “Deze notie van ‘beroepsinstantie’, samen met structurele problemen, die tot een zekere klachtenmoeheid hebben geleid, vormt de verklaring voor het dalende aantal klachten in 2012.” Het aantal keren dat de NMBS-Groep heeft kunnen voorkomen dat een rechtstreeks via de ombudsman ingediende klacht achteraf ook een dossier in beroep werd, is wel gestegen, van 14 pct in 2011 naar 29 pct in 2012. Het grootste aantal klachten (37,8 pct) ging in 2012 over de categorie “treindienst”, gevolgd door de categorie “vervoersbewijzen” (1.405 dossiers, 36,1 pct van de klachten) en de “integrale kwaliteitszorg”, met 765 klachten (19,6 pct). Bovendien werden beduidend meer Nederlandstalige (3.124) dan Franstalige (769) dossiers behandeld. Sinds 2000 heeft de ombudsman 52.446 dossiers behandeld, die 64.729 klanten vertegenwoordigden. (Belga)

Partner Content