NSV! definitief erkend als studentenvereniging aan UGent

(Belga) Na een jarenlange procedureslag is de Nationalistische Studentenvereniging NSV! dinsdagavond definitief erkend als studentenvereniging in het Politiek Filosofisch Konvent van de Gentse Universiteit. Dat is vernomen bij studentenbeheerder Werner Raeymaeckers. De streng-katholieke en “Dietse” studentenvereniging KASPER werd niet erkend.

De Nationalistische Studentenvereniging (NSV! ) werd in 1976 opgericht en verloor haar erkenning aan de Gentse Universiteit in 1982. In de jaarwende 2010-2011 was de vereniging enkele maanden erkend, maar linkse studentenverenigingen putten alle beroepsprocedures uit, waardoor de vereniging voor de zomervakantie haar erkenning opnieuw verloor. Dinsdagavond boog de Vergadering van de Konventvoorzitters (VKV) zich over de kwestie. Drie van de zes aanwezigen stemden voor een erkenning, één stemde tegen en twee onthielden zich. Een erkenning betekent dat NSV! onder andere gratis universiteitslokalen voor activiteiten mag gebruiken, aanspraak kan maken op subsidies en tegemoetkomingen om bijvoorbeeld sprekers uit te nodigen en dat deelnemers verzekerd zijn tijdens activiteiten. “Een erkenning betekent ook dat de vereniging, net zoals alle andere, onder de controlemechanisme van de dienst studentenactiviteiten valt”, aldus Raeymaeckers. Bij inbreuken rond racisme, discriminatie of geweld bijvoorbeeld kunnen verenigingen geschorst worden. Dezelfde vergadering besliste met vier tegenstemmen en twee onthoudingen om de streng-katholieke en “Heel-Nederlandse” studentenverenging KASPER niet te erkennen. KASPER omschrijft zich als een “academische en elitevormende vereniging”. De vereniging zou naast een erkenning gegrepen hebben omdat ze niet openstaat voor alle studenten, een schending op de openbaarheid van activiteiten. Tegen de beslissing van de VKV is geen beroep meer mogelijk. (COR 207)

Partner Content