Nooit zoveel vrijwillige terugkeer als in augustus

(Belga) Vorige maand zijn 594 mensen vrijwillig teruggekeerd naar hun land van herkomst. Dat is het hoogste maandcijfer ooit. Opmerkelijk is dat 63 procent van de terugkeerders uitgeprocedeerde asielzoekers zijn of mensen die afstand deden van hun asielaanvraag. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block wijst erop dat de voorbije maanden maatregelen werden genomen die een impact hebben gehad op het aantal mensen dat vrijwillig terugkeert.

Tijdens augustus keerden 594 mensen vrijwillig terug naar hun land van herkomst. Daardoor staat de teller dit jaar al op 3.766 vrijwillige terugkeerders. Dat is bijna evenveel als het totaalcijfer van 2011, toen de teller op 3.870 bleef staan. Terwijl in 2010 nog amper 38 procent van de mensen die vrijwillig terugkeerden, uitgeprocedeerde asielzoekers waren, is de situatie volgens cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie nu omgekeerd. Een andere opvallende tendens is de daling van het aantal Brazilianen in de groep terugkeerders. In februari 2012 waren dat er 97 op 513 (19 procent), terwijl dat er vorige maand nog 55 op 594 (9 procent) waren. Vermoed wordt dat een aantal onder hen via netwerken naar België komt om na een aantal maanden te hebben gewerkt, via vrijwillige terugkeer – met reïntegratiesteun – naar Brazilië terug te keren. Intussen besliste De Block enkel nog reïntegratiesteun te bieden aan onderdanen van een niet-visumplichtig land indien ze tot een kwetsbare groep behoren. Staatssecretaris De Block merkt op dat een vrijwillige terugkeer veel menselijker is dan een gedwongen terugkeer. “Dus heb ik de voorbije maanden maximaal ingezet op vrijwillige terugkeer als sluitstuk van een coherent asielbeleid”, luidt het. (LOD)

Partner Content