Nog geen akkoord over Vlaamse ‘betonstop’

© iStock

De Vlaamse regering is het voorlopig nog niet eens geraakt over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Woensdag komt het dossier opnieuw op tafel te liggen.

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet vastleggen hoe in Vlaanderen de komende dertig jaar met de nog resterende open ruimte wordt omgesprongen. Vanaf 2050 zou er geen ruimte meer mogen worden ingenomen, maar er moeten ook tussentijdse doelstellingen in het plan worden opgenomen. Mogelijk zou de inname in 2025 al worden beperkt tot 3 hectare per dag. Daarnaast is een akkoord nodig over de bouwgrondreserves. Vooral N-VA wil die inkleuren als open ruimte.

Er werd vandaag veel vooruitgang geboekt, zo is te horen – en ‘de neuzen staan in dezelfde richting’. Toch kon nog niet worden afgeklopt, omdat verschillende ministers vanavond andere afspraken moeten nakomen.

Daarnaast is her en der ook te horen dat CD&V de goedkeuring van het Beleidsplan, in weerwil van de andere partijen, heeft gekoppeld aan het dossier van de instandhoudingsdoelstellingen. Dat zijn de maatregelen die nodig zijn om de Europees beschermde diersoorten te ontzien. De instandhoudingsdoelstellingen hangen nauw samen met het landbouwbeleid en de uitstoot van stikstof door mest. Er zou vrijdag vooral zijn gepraat over die doelstellingen en niet meer zozeer over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Hoog spel

Met een agendering op woensdag speelt minister-president Geert Bourgeois hoog spel, want een dag later, om 9 uur ’s ochtends, gaat de tweede Vlaamse Klimaattop van start. Daar moet het Beleidsplan een van de voornaamste topics worden, naast het Klimaat- en Energiepact van de regering. Op maandag en dinsdag kan echter niet worden vergaderd omwille van het driedaagse staatsbezoek aan Nederland.

Milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) is naar eigen zeggen optimistisch over een akkoord op woensdag. Viceminister-president Bart Tommelein (Open Vld) betreurt dat er vrijdag nog niet kon worden afgeklopt en benadrukt ‘absoluut bereid te zijn geweest om te landen’.

(Belga/SK)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content