“NMBS moet stiptheid verbeteren door nieuwe infrastructuur snel in dienst te nemen”

(Belga) Om de stiptheid van de treinen te verbeteren, moet nieuwe infrastructuur zo snel mogelijk in dienst worden genomen, al was het maar gedeeltelijk. Dat advies geeft het Raadgevend Comité van de Gebruikers (RCG) bij de NMBS in zijn activiteitenverslag 2011. De NMBS reageert negatief.

Het RCG wijst erop dat de reizigers wegens de aanleg of aanpassing van spoorinfrastructuur vaak hinder ondervinden. Als voorbeeld haalt het comité lijn 161 Brussel-Namen aan, waar sinds 1990 verschillende werken hebben plaatsgevonden. Hinder die nog zal blijven duren tot 2017, als de werken voor het Gewestelijk Expresnet (Gen) afgerond zijn. Om hinder te beperken, ijvert het RCG ervoor om nieuwe infrastructuur zo snel mogelijk in dienst te nemen, zoals in Ottignies op lijn 161, al was het maar gedeeltelijk. In Ottignies zijn de bouwwerken afgerond aan een bedding voor vier sporen – op enkele meters na aan het station. Het RCG wil nu dat de infrastructuur in gebruik genomen wordt, eventueel met een tijdelijke aansluiting aan de sporenbundel van Ottignies. “De reizigers zouden moeilijk kunnen begrijpen dat een infrastructuur die nagenoeg klaar is, niet wordt gebruikt gedurende zes jaar.” De NMBS antwoordt dat de sporen niet kunnen aangesloten worden op de bundel, alvorens die zelf aangepast is. “De fasering van deze werken is erg complex waardoor ze tot 2016/2017 zullen duren.” Het RCG, dat in 2011 7 adviezen uitbracht, betreurt niettemin het negatieve antwoord. Ook twee andere antwoorden die het RCG kreeg, schonken “geen voldoening”. (KAV)

Partner Content