Niveau van het onderwijs daalt: Smet niet eens met resultaten

(Belga) Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) kan zich niet vinden in de lerarenenquête van Het Nieuwsblad waaruit moet blijken dat het niveau van het onderwijs daalt. Het Vlaams onderwijs scoort in internationale vergelijkingen nog altijd goed. Dat het onderwijs niet meer hetzelfde is als vroeger, komt omdat de samenleving is veranderd, zegt de minister.

Meer dan twee op de drie leraars vinden dat het Vlaamse onderwijs steeds minder kwaliteit biedt, blijkt uit de enquête. Slechts tien procent van de ondervraagden vindt dat het onderwijsniveau de afgelopen jaren is gestegen. Minister Smet is het niet eens met de stelling dat de kwaliteit daalt. “De samenleving is sterk veranderd. Er zijn heel wat migrantenkinderen bijgekomen de voorbije 20 jaar, kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Daarnaast zijn er meer kinderen die opgroeien in een moeilijke thuissituatie”, zegt Smet aan de VRT. Volgens de enquête zijn het vaker oudere mannelijke leerkrachten die vinden dat het niveau van het onderwijs sterk gedaald is. “Een deel van het lerarenkorps heeft nog een te romantisch beeld van het onderwijs. Het onderwijs van de 19e eeuw, met brave kindjes die alleen maar luisteren, komt helaas niet meer terug”, aldus Smet, geciteerd door deredactie.be. (KVH)

Partner Content