Nieuwe voorrangsregels voor fietsers: ‘Zware verantwoordelijkheid voor minister Weyts’

© Belga

De beslissing om fietsers niet langer voorrang te verlenen als ze een drukke gewestweg kruisen, krijgt kritiek.

Gents schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) is niet te spreken over de nieuwe voorrangsregels voor fietsers op oversteekplaatsen. Volgens Watteeuw draagt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een ‘zware verantwoordelijkheid’.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is al enkele maanden bezig met de aanpassing van de voorrangsregeling op kruispunten met fietspaden. Fietspaden verliezen er hun rode kleur, en er komen haaientaanden om te tonen dat de fietser voorrang moet verlenen aan het doorgaande autoverkeer.

Niet iedereen heeft begrip voor die wijziging. Gents schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw reageert verbolgen. ‘Dit is echt ontzettend jammer. Het STOP-principe (Stappers, Trappers, Openbaar vervoer, Privéautoverkeer, in die volgorde) gaat stilletjes aan onderuit, de auto krijgt weer voorrang. Ik weet dat minister Weyts geen grote voorstander van STOP is, maar het is nodig om mensen de overstap te laten maken naar duurzame mobiliteit. Daar draagt hij een zware verantwoordelijkheid’, vindt het Gentse Groen-kopstuk.

Watteeuw roept op om de wegcode aan te passen, want daar zit volgens hem het probleem. ‘Op een en dezelfde oversteekplaats hebben voetgangers nu soms voorrang waar fietsers die niet krijgen. Dat was al zo voor de aanpassing van Wegen en Verkeer. Ik pleit voor één duidelijk statuut voor oversteekplaatsen.’

Tegelijkertijd herhaalt Watteeuw zijn pleidooi voor één wegbeheerder. ‘Nu worden sommige straten in een stad of gemeente beheerd door het Vlaams gewest, terwijl andere door de stad worden beheerd. Dat zorgt voor verschillen in interpretatie.’

De schepen verwacht initiatief van minister Weyts. ‘Hij moet nu orde op zaken stellen.’

Volgens Anton De Coster van AWVis de maatregel genomen om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. ‘Vroeger hadden fietsers op oversteekplaatsen van een gewestweg soms wel en soms niet voorrang. Dat zorgde voor verwarring’, klinkt het. ‘Nu is gekozen voor uniformiteit, niet alleen inzake het principe, maar ook inzake de wegmarkeringen.’

De woordvoerder van het AWV beklemtoont dat het hier gaat om grote voorrangswegen met veel verkeer. Het STOP-principe wordt dus niet in vraag gesteld. ‘Bij nieuwe infrastructuur of de herinrichting van bestaande infrastructuur wordt hier zeker rekening mee gehouden. Maar we gaan als wegbeheerder altijd uit van de situatie op het terrein. De wijziging van de voorrangsregel past in een reeks maatregelen om de verkeerssituatie aan oversteekplaatsen op een drukke voorrangsweg voor fietsers veiliger te maken’, aldus De Coster.

Fietsersbond: ‘Aautodoorstroming krijgt prioriteit’

Ook de Fietsersbond reageert teleurgesteld op de beslissing. ‘Voor ons een duidelijke vaststelling dat men de autodoorstroming wil vrijwaren, in plaats van de veiligheid van de actieve weggebruiker’, zegt woordvoerder Wies Callens van de Fietsersbond.

‘Automobilisten moeten voetgangers die de gewestweg oversteken wel nog altijd voorrang verlenen en fietsers niet meer. Terwijl er op de meeste plaatsen zowel een oversteekplaats voor voetgangers als voor fietsers is. Misschien moeten we de fietsers oproepen om massaal af te stappen? ‘.

Volgens het AWV werd de maatregel ook genomen in samenspraak met Fietsberaad, waar onder meer een vertegenwoordiger van de Fietsersbond in zetelt. Callens nuanceert. ‘Het ging om een compromis, we waren toen al niet gelukkig met de maatregel. Bovendien was ons beloofd dat het ging om een aantal proefprojecten, die nog zouden geëvalueerd worden. Nu horen we in volle zomerperiode dat de maatregel algemeen wordt uitgerold, zonder dat de beloofde evaluatie er gekomen is.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content