Nieuwe strafbaarstelling van seksisme in strafrecht

(Belga) De ministerraad heeft vandaag een wetsontwerp goedgekeurd waardoor seksisme als specifieke strafbaarstelling in het strafrecht wordt opgenomen. De wettekst maakt het ook mogelijk dat slachtoffers van seksistische intimidatie of dito gedrag op de publieke ruimte, een forfaitaire schadevergoeding zullen kunnen krijgen. Bovendien zal een slachtoffer een burgerrechtelijke procedure kunnen aanspannen, zonder eerst voor de strafrechter te moeten verschijnen.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet herinnerde er na afloop van de ministerraad aan dat de aandacht voor vrouwen die het slachtoffer zijn van seksistisch gedrag een boost kreeg na de vertoning van de documentaire “Femme de la Rue” van Sofie Peeters. Daarin is te zien hoe een jonge vrouw door de straten van Brussel met een verborgen camera wordt gevolgd en wordt lastiggevallen door opdringerige mannen en allerlei verwensingen naar het hoofd geslingerd krijgt. Met het nieuwe wetsontwerp wil Milquet een verdere stap zetten in de strijd tegen seksisme. De huidige genderwet is beperkt tot het bestraffen van het aanzetten tot discriminatie, geweld of haat van een persoon. Voortaan wordt ook de discriminatie zelf bestraft. Omdat seksisme en discriminatie geen identieke begrippen zijn, komt er een specifieke strafbaarstelling in het strafrechtelijk luik. Het gaat om “elk gebaar of elk verbaal of ander gedrag, dat uitdrukkelijk tot doel heeft iemand van een ander geslacht te misprijzen op basis van diens geslacht, of dat tot doel heeft hem/haar als ondergeschikt te beschouwen of te reduceren tot zijn seksuele dimensie, wat een ernstige aanslag op zijn/haar waardigheid betekent”. Bedoeling is ook het begrip intimidatie van het burgerlijke luik uit te breiden tot de publieke ruimte. Slachtoffers zullen door de wetswijziging kunnen rekenen op een schadeloosstelling. Door die te baseren op een forfaitair systeem wil de minister voorkomen dat daders er van afkomen met het betalen van een symbolische euro. De bewijslast wordt ook verlicht, en zelfs omgekeerd in geval van terugkerende en vergelijkbare feiten. Om de procedure te versnellen en de schadevergoeding van slachtoffers te vergemakkelijken, zullen slachtoffers een burgerrechtelijke procedure kunnen aanspannen zonder eerst naar de strafrechter te stappen. (Belga)

Partner Content