Nieuwe app moet jongeren naar VRT-kanalen lokken

VRT-CEO Paul Lembrechts © Belga
Jan Lippens
Jan Lippens Freelancejournalist

Bij gebrek aan een nieuwe Vlaamse regering met een nieuwe mediaminister en een nieuwe mediacommissie in het Vlaams Parlement, heeft de VRT haar jaarverslag 2018 meteen aan de pers voorgesteld. Samengevat: de cijfers zijn goed, maar de grens van de besparingen is zowat bereikt. Ondertussen wordt er gewerkt aan een app om alle VRT-kanalen via de smartphone vooral voor jongeren beter ‘vindbaar’ te maken.

Bereik: 88,7%

De VRT heeft zo goed als alle doelstellingen van het beheerscontract gehaald. Hier en daar heeft de openbare omroep het zelfs beter gedaan. De VRT bereikt via haar verschillende media wekelijks 88,7 procent van de Vlamingen. De nieuwsdienst bereikt elke week 78,9 procent van de Vlamingen.

De waarderingscijfers voor de VRT-kanalen zijn navenant hoog en schommelen naargelang het medium tussen 8 (MNM) en 8,3 (Radio 2) op 10. Voorzitter Luc Van den Brande beklemtoonde dat de VRT de omroep is ‘van en voor alle Vlamingen, van alle generaties en alle bevolkingsgroepen’.

Diversiteit: werk aan de winkel

De VRT moet daarom de diversiteit van Vlaanderen proberen te weerspiegelen, aldus Van den Brande. Ook al voldoet ze daarmee ruim aan het beheerscontract, er is nog werk aan de winkel: 8 procent van de zogenoemde sprekende personen op televisie is een nieuwe Vlaming, 38,8 procent is vrouw en 1,1 procent heeft een beperking.

Jongeren en laagopgeleiden bereikt de VRT minder goed. De remedie: meer inzetten op een aanbod via de smartphone. De VRT moet voor die groepen ‘beter vindbaar’ worden, aldus ceo Paul Lembrechts. Er wordt gewerkt aan een nieuwe app en er wordt sowieso almaar sterker ingezet op online.

Tekort door WK en verkiezingen

Koken kost geld. Op dat vlak is de grens wel zowat bereikt, na tien jaar besparingen (voor 131 miljoen euro in totaal; er zijn nu 450 voltijdse banen minder), zo herhaalde de VRT-top meermaals. De VRT had 444,3 miljoen euro aan ontvangsten, waarvan 173,6 miljoen eigen inkomsten; de rest kwam van de overheid. Daarvan gaat 41,73 procent naar de personeelskosten, voor 2094 voltijdse banen.

De VRT gaf vorig jaar 441,2 miljoen euro uit en sloot dus af met een tekort van 3,2 miljoen euro. Dat werd voor een stuk veroorzaakt door het WK voetbal en de gemeenteraadsverkiezingen. Het tekort was overigens iets kleiner dan gebudgetteerd.

‘Vlaams Belang behandelen we zoals alle andere partijen.’

Paul Lembrechts

41 euro per inwoner

Luc Van den Brande had het over ‘een duurzamere financiering’, zonder daar een bedrag op te plakken. Hij benadrukte wel dat de VRT per jaar per Vlaming maar 41,2 euro kost. Volgens Paul Lembrechts is dat onvoldoende om de VRT ook in de toekomst haar belangrijke maatschappelijk rol te laten spelen. Ze behoort tot de drie minst betoelaagde publieke omroepen van de Europese Unie, waar het gemiddelde 63 euro per inwoner is en Scandinavische landen zelfs zo’n 80 euro uittrekken.

In 2020 moet onderhandeld worden over een nieuwe beheersovereenkomst met de overheid. Dan zal er dus om meer centen gebikkeld worden. De VRT-top bereidt die onderhandelingen al voor, maar zijn gesprekspartners blijven nog even onbekend, bij gebrek aan Vlaamse regering.

Signalen van Vlaams Belang

Wat de VRT-top wél al weet, is dat Vlaams Belang bestuursleden naar de raad van bestuur zal afvaardigen. De partij heeft al duidelijke signalen gegeven dat ze niet zo hoog oploopt met de diversiteit op de VRT. Vlaams Belang-parlementslid Chris Janssens vindt bijvoorbeeld dat de openbare omroep ’te veel doet aan promotie van diversiteit, opgedrongen multiculturaliteit en een pensée unique van altijd dezelfde mensen met dezelfde ideeën’.

Voorzitter Van den Brande zei dat bestuursleden de instelling vertegenwoordigen en níét de partij die hen afvaardigt. Hij maakt zich sterk dat de koers van de VRT — ook op het vlak van diversiteit – en de democratische waarden die ze stimuleert niet zullen veranderen. Hij wees er ook op dat de raad van bestuur zich niet inlaat met de inhoud van programma’s.

Zelf nadert Van den Brande het einde van zijn huidige voorzitterschap. Hij wilde niet vertellen of hij kandidaat is om zichzelf op te volgen.

Cordon médiatique

Sommige opiniemakers pleiten voor een cordon médiatique rond Vlaams Belang-verkozenen, inclusief zogenoemde onafhankelijken die op lijsten van de partij hebben gestaan. Ziet de VRT-top daar ook wat in? Chris Janssens zei in De afspraak dat Vlaams Belang-politici sterk ondervertegenwoordigd zijn in programma’s van de VRT, zowel in duidings- als in infotainmentprogramma’s. Ook daar willen hij en zijn partij verandering in zien.

Ceo Paul Lembrechts wuifde dat potentiële probleem wat weg: ‘We behandelen die partij zoals alle andere.’

Het jaarverslag in een notendop:

· De VRT bereikte in 2018 wekelijks 88,7% van de Vlamingen

· De Vlaming keek 1 uur en 49 minuten per dag naar de VRT, waarvan 13,9% uitgesteld

· De nieuwswebsite VRT NWS bereikte wekelijks 78,9% van de Vlamingen

· Het aandeel van mobiele bezoekers in het onlineaanbod was 71,2%

· 68,0% van de programma’s in primetime op Eén en Canvas was van Vlaamse makelij

· Het journaal bevatte 654 unieke cultuur- en media-items

· De VRT had aandacht voor 55 verschillende sporten

· 18,29% van de inkomsten ging naar externe producties

· De personeelskosten bedroegen 41,73% van de ontvangsten

· Kostprijs per Vlaming per jaar: 41,2 euro

Partner Content