Nieuw op 1 september: eerste “brede school” opent in centrum van Brussel

(Belga) Op de campus Nieuwland in het centrum van Brussel gaat op 1 september voor het eerst een “brede School” van start. Het is een gezamenlijk project van de Vlaamse gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). In een brede school is naast basis- en middelbaar onderwijs plaats voor kinderopvang, sport en buitenschoolse activiteiten.

Vanaf dit schooljaar zal Campus Nieuwland plaats bieden aan zo’n 225 lagere schoolkinderen van de basisschool Sint-Joris, die er zijn tweede vestiging uitbouwt, en aan 120 leerlingen van de school Zaveldal voor buitengewoon secundair onderwijs. Daarnaast komt er een buitenschoolse opvang met 80 plaatsen, een kinderdagverblijf met 61 plaatsen, een consultatiebureau en opvoedingsondersteuning. Tot slot zal de Hoofdstedelijk Academie voor Muziek, Woord en Dans er zich vestigen om er deeltijds kunstonderwijs te voorzien. Volgens de kabinetten van Brussels minister Jean-Luc Vanraes en van Vlaams minister Pascal Smet, beiden bevoegd voor onderwijs, is het de eerste keer dat een campus als brede school wordt opgestart. (KAV)

Partner Content