Nieuw op 1 maart: Pensioenen en uitkeringen met 2 procent omhoog; hoger loon voor militairen

De pensioenen en de uitkeringen gaan in maart met 2 procent omhoog. Dat is het gevolg van de overschrijding in februari van de spilindex. Daarnaast krijgen Belgische militairen krijgen vanaf 1 maart een loonsverhoging.

Een maand na de overschrijding van de spilindex worden de uitkeringen en de pensioenen geïndexeerd met 2 procent, en twee maanden later volgen de weddes in de openbare sector. In januari gingen de uitkeringen en pensioenen ook al eens omhoog met 2 procent, na een overschrijding van de spilindex in december. En in oktober wordt nog een overschrijding verwacht. Met andere woorden: in een jaar tijd zullen de uitkeringen, pensioenen en ambtenarenweddes drie keer met 2 procent zijn verhoogd.

Loonsverhoging militairen

De loonsverhoging maakt deel uit van het plan van de minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) om het militair beroep op te waarderen. De herwaardering wordt in verschillende fasen uitgerold tussen maart 2022 en januari 2024. De concrete toepassing zal afhangen van de personeelscategorie, graad en opgebouwde anciënniteit, waardoor de verhoging voor iedere militair dus anders zal zijn. ‘Ik heb een lijn getrokken onder de jarenlange besparingen op Defensie en het defensiepersoneel. Het personeel is de motor van Defensie, en het is samen met het personeel dat we de transformatie en de heropbouw willen voortzetten’, lichtte Dedonder de beslissing toe.

Defensie wil deze legislatuur meer dan 10.000 militairen aanwerven. Daarnaast moet het burgerpersoneel evolueren naar 15 procent of meer dan 3.000 burgers in 2025. Door in te zetten om een betere verloning wil Defensie een aantrekkelijke en concurrentiële speler op de arbeidsmarkt worden.

Toezicht op WZC’s

Ook beslist is dat de verslagen van de Zorginspectie over de Vlaamse woonzorgcentra vanaf 1 maart openbaar gemaakt worden. De inspectieverslagen van de kinderdagverblijven zullen ‘in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk gepubliceerd worden’, laat het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) weten. ‘Het gaat over heel wat persoonsgegevens.’

Verschillende verslagen en rapporten van de Zorginspectie zijn nu al voor iedereen beschikbaar, maar vanaf dinsdag geldt dat dus ook voor verslagen die vandaag nog enkel passief openbaar zijn, dus op vraag. Bedoeling is ook om de lijst met voorzieningen die onder verhoogd toezicht staan, te publiceren op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Vanaf het voorjaar 2020 vonden er inspectiebezoeken plaats met de verfijnde inspectiemethodiek en verslaggeving, maar voorlopig zonder actieve publicatie van de verslagen.

Nu de normale werking in de woonzorgcentra grotendeels werd hernomen, kon het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid de eerste bezoeken positief evalueren en wordt de stap naar actieve openbaarheid gezet. Dat betekent dat de verslagen van inspecties in woonzorgcentra die plaatsvinden na 30 september 2021, gepubliceerd zullen worden op de website van de Zorginspectie. De eerste verslagen zullen dus gegroepeerd online komen vanaf 1 maart. Op termijn moet alle bruikbare info over voorzieningen gebundeld worden op één site, zodat gebruikers een weloverwogen keuze kunnen maken.

Partner Content