Opinie

Charlotte Vandycke

Niet-begeleide minderjarigen op de vlucht: ‘Gun kinderen nog voor hun registratie een veilige plaats’

Charlotte Vandycke Directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

‘Dat deze regering collectieve opvang verkiest boven kleinschalige opvang, is absoluut geen goede zaak voor kinderen en jongeren’, schrijft Charlotte Vandycke van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

618 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen werden in 2017 als vermist opgegeven. Naar het werkelijke aantal jongeren op de vlucht dat door de mazen van het net glipt, is het raden. De stijgende officiële cijfers verraden evenwel een groot menselijke drama.

Die kinderen en jongeren bewegen zich door Europa. Voor broodnodige informatie zijn ze afhankelijk van de relaties met hun familie, contacten onderweg en mensensmokkelaars. Of we dat nu willen of niet, smokkelaars hebben een forse invloed op de toekomstkeuzes van die kinderen en jongeren.

Vertrouwen winnen

Voor we niet begeleide minderjarige vluchtelingen in de richting van een registratie of asielaanvraag dwingen, dienen we hen correcte informatie te geven over hun rechten. Dat is een kwestie van vertrouwen winnen. Ofwel wint de overheid de strijd voor die kinderen en jongeren met vertrouwen, ofwel duwen we hen (opnieuw) in de handen van andere actoren en netwerken.

Niet-begeleide minderjarigen op de vlucht: ‘Gun kinderen nog voor hun registratie een veilige plaats’

Om een vertrouwensband te creëren, is vooreerst een veilige plaats nodig waar kinderen tot rust kunnen komen, waar opbouwwerkers met de kinderen en jongeren aan de slag gaan. De tip en blik van Child Focus is meer dan terecht: ‘Was de kleren van het kind en hang ze buiten te drogen. Heel vaak zijn de kleren het enige wat die kinderen nog hebben van thuis. De kans dat ze zonder vertrekken, is klein. Praat in de tussentijd met hem, dan week je info los, die je bij een verdwijning later kunt gebruiken.’

Experts halen terecht aan dat meer en betere registratie nodig is. Maar een registratie vraagt om het nemen van vingerafdrukken, contact met autoriteiten en veel papierwerk. Dat zorgt ervoor dat de vertrouwensrelatie onder spanning komt. Net daarom belanden niet begeleide minderjarigen vaak opnieuw in de handen van netwerken die hen ‘hulp bieden’ in het overleven onder de radar. Ons advies is daarom: koppel opvang los van registratie. Gun kinderen nog voor hun registratie een veilige plaats.

Rust en ruimte

Ook als jongeren bewust de keuze maken in België te blijven, gaat het soms mis. Het gebrek aan aangepaste opvang kan aanleiding geven tot verdwijningen. De overheid zette de laatste jaren stappen in de richting van aangepaste opvang. Fedasil werkt daartoe samen met het Agentschap Jongerenwelzijn. Maar de nood blijft hoog.

Dat deze regering collectieve opvang verkiest boven kleinschalige opvang, is absoluut geen goede zaak voor kinderen en jongeren. Niet-begeleide minderjarigen lopen er verloren. Door ellenlange wachtlijsten komen ze vaak niet, of pas heel laat, in een aangepaste opvang terecht.

Dat veel jongeren bovendien jaren moeten wachten op een beslissing in hun asielprocedure, zorgt voor extra stress. En wat met de kinderen en jongeren die een negatief antwoord krijgen? Wie is er voor hen bij niet erkenning zodat ze niet opnieuw “verdwijnen”.

Partner Content