Negen procent minder leefloners bij OCMW Antwerpen in 2011

(Belga) Het aantal klanten van OCMW Antwerpen met een leefloon is in 2011 9 procent gedaald tegenover het jaar voordien. Het aantal uitgekeerde equivalente leeflonen steeg dan weer. Dat staat in het jaarverslag van 2011 dat OCMW Antwerpen vandaag publiceerde. Kansarmoede en diversiteit blijven de grootste uitdagingen voor het centrum.

In 2011 kregen 7.624 klanten een leefloon: dat zijn er 761 minder dan in 2010. 4.570 Mensen kregen een equivalent leefloon, een stijging van 450 klanten tegenover 2010. Een equivalent leefloon wordt uitgekeerd aan mensen die geen recht hebben op een regulier leefloon, maar zich wel in vergelijkbare omstandigheden bevinden. “Een mogelijke verklaring daarvoor is de veranderde demografische samenstelling van de Antwerpse bevolking.” Dat stelt Marianne De Canne, stafmedewerker bij het departement Maatschappelijke Integratie. 4.986 Klanten kregen nog andere vormen van financiële steun. In totaal keerde OCMW Antwerpen vorig jaar voor 130 miljoen euro uit. Activering blijft voor het centrum een topprioriteit. De Canne: “Mensen willen zélf zinvol bezig zijn, maar missen vaak de ervaring, de opleiding of de competenties om de stap naar een echte job te zetten. Dat proberen we op te vangen via opleidingen, werkervaringstrajecten of vrijwilligerswerk.” In 2011 volgden 2.687 activeringsklanten een opleiding; 2.519 klanten volgden een werkervaringstraject. Het OCMW bestrijdt kansarmoede niet enkel op financieel vlak, maar organiseert ook opvoedingscursussen en serveert gezonde maaltijden. In de vijf sociale restaurants gingen vorig jaar 199.598 maaltijden over de toonbank. (DLA)

Partner Content