AGIOn, het Vlaamse agentschap dat jaarlijks voor voor zo'n 248 miljoen euro aan subsidies aan inrichtende machten uitkeert voor schoolinfrastructuur, blijkt volgens een intern auditrapport van juli 2012 de nodige maatregelen te hebben uitgewerkt om haar kerntaak te beheersen en kwaliteitsvol uit te voeren. "Toch komen er binnen de omkaderende en ondersteunende processen ook een aantal belangrijke knelpunten naar voor", klinkt het. Zo blijkt dat "de toegekende subsidies met betrekking tot schoolinfrastructuur niet onderworpen zijn aan een via de regelgeving voorzien toezicht". Ook vult AGIOn de controle van verantwoordingsstukken "ontoereikend" aan met controles ter plaatse om te zien of de subsidies juist werden gebruikt. Onder meer voor het voorkomen van fraude zouden de toezichtsmogelijkheden uitgewerkt moeten worden. Als reactie stelt het management in de audit over de toezichtskwestie dat er "ons inziens wel degelijk een sterke administratieve beheersing is en dat het nog meer op pad sturen van controleurs niet evident is gezien het huidige kader en het meer-met-minderbeleid." Er wordt gesteld dat de mogelijkheden voor verdere optimalisatie bekeken zullen worden. Andere conclusies waren dat door ontbrekende taken het risico bestaat dat het beleid niet overeenstemt met reële maatschappelijke noden, of dat er geen langetermijnstrategie inzake subsidiëring en geen prioriteitenanalyse ter onderbouwing van de subsidiestrategie is. Volgens het management stond en staat AGIOn klaar voor input voor en overleg met het kabinet. (Belga)

AGIOn, het Vlaamse agentschap dat jaarlijks voor voor zo'n 248 miljoen euro aan subsidies aan inrichtende machten uitkeert voor schoolinfrastructuur, blijkt volgens een intern auditrapport van juli 2012 de nodige maatregelen te hebben uitgewerkt om haar kerntaak te beheersen en kwaliteitsvol uit te voeren. "Toch komen er binnen de omkaderende en ondersteunende processen ook een aantal belangrijke knelpunten naar voor", klinkt het. Zo blijkt dat "de toegekende subsidies met betrekking tot schoolinfrastructuur niet onderworpen zijn aan een via de regelgeving voorzien toezicht". Ook vult AGIOn de controle van verantwoordingsstukken "ontoereikend" aan met controles ter plaatse om te zien of de subsidies juist werden gebruikt. Onder meer voor het voorkomen van fraude zouden de toezichtsmogelijkheden uitgewerkt moeten worden. Als reactie stelt het management in de audit over de toezichtskwestie dat er "ons inziens wel degelijk een sterke administratieve beheersing is en dat het nog meer op pad sturen van controleurs niet evident is gezien het huidige kader en het meer-met-minderbeleid." Er wordt gesteld dat de mogelijkheden voor verdere optimalisatie bekeken zullen worden. Andere conclusies waren dat door ontbrekende taken het risico bestaat dat het beleid niet overeenstemt met reële maatschappelijke noden, of dat er geen langetermijnstrategie inzake subsidiëring en geen prioriteitenanalyse ter onderbouwing van de subsidiestrategie is. Volgens het management stond en staat AGIOn klaar voor input voor en overleg met het kabinet. (Belga)