Naar Franstalige aanpak: lesuren van 45 minuten?

© PhotoNews
Patrick Martens

Franstalige secundaire scholen kunnen lesuren inkorten tot 45 minuten en de uitgespaarde tijd gebruiken om leerlingen extra te begeleiden. Ook een idee voor Vlaanderen?

In het secundair onderwijs duurt een lesuur in de praktijk slechts 50 minuten. De resterende minuten zijn een adempauze voor de leerlingen of ze dienen om snel te verhuizen naar een ander lokaal. In het Franstalig secundair onderwijs krijgen scholen intussen de mogelijkheid om de lesuren in te korten tot 45 minuten. De tijd die zo wordt uitgespaard, moeten ze verzamelen en bundelen tot een halve lesdag per week om leerlingen dan meer te begeleiden. Dat kan hun overstap vanuit het basisonderwijs vergemakkelijken. Leerlingen met leerproblemen worden geholpen om bij te benen. Sterkere leerlingen worden extra uitgedaagd.

Een aantal Franstalige scholen experimenteert al met zulk een lesurenmodel. In een college in Châtelineau slaagt daardoor volgens de krant Le Soir 70 procent van leerlingen in de eerste graad, tegenover 50 procent voorheen. Een rapport van de Universiteit Namen wijst op andere gunstige effecten: minder agressieve leerlingen, meer gemotiveerde leerkrachten, een beter schoolklimaat.

Een nieuw decreet van de Franse Gemeenschap veralgemeent deze aanpak nu voor de secundaire scholen die daarover een akkoord bereiken met de leerkrachten en hun vakbonden. Die laatste lopen niet over van enthousiasme. Ze hebben praktische bezwaren en ze vinden dat aparte begeleidingsactiviteiten het werk van de leerkrachten uitbreiden en verzwaren. Eind 2016 volgt alleszins een evaluatie.

Vlaams onderwijs

In het Vlaams secundair onderwijs is niets bekend over experimenten met kortere lesuren. Het is er ook geen gespreksthema. ‘Maar ik veeg het idee niet onmiddellijk van tafel’, zegt directeur-generaal Mieke Van Hecke van het katholiek onderwijs. ‘Door de geplande hervorming van het secundair onderwijs denken we volop na over een betere en doelmatigere begeleiding van leerlingen met uiteenlopende talenten en leermogelijkheden. Dat zou kunnen met teams van leerkrachten die hun competenties ter zake samenleggen. Bij het model van de Franstalige collega’s zijn er zeker vragen. Scholen worstelen met de uurroosters van hun leerkrachten en hoe spijker je bijvoorbeeld leerlingen met een taalachterstand bij? Individueel? In niveaugroepen met leerlingen uit verschillende klassen? Maar als de Franstalige aanpak een positieve evaluatie krijgt, is het toch een valabel spoor.’

Topvrouw Raymonda Verdyck van het gemeenschapsonderwijs daarentegen wijst het inkorten van lesuren af. ‘Leerkrachten hebben nu 50 minuten om een les te geven over hun vak, oefeningen te maken en leerlingen te evalueren. Vaak moet op het einde ook nog de klasagenda worden ingevuld. Op die manier vliegt een lesuur om. Dat mag remediëring en verdieping uiteraard niet in de weg staan. We denken echter dat de huidige vrije keuze-uren – twee tot vier per week, naargelang de graad en de opleiding – daarvoor mogelijkheden kunnen bieden.’ (PM)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content