Na maanden ophef: Bart Somers selecteert nieuwe participatieorganisatie

Bart Somers (Open VLD) op 7 juli 2021. © Belga

Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) selecteert LEVL als de nieuwe kandidaat-participatieorganisatie. De organisatie is een samensmelting van het Minderhedenforum en Join.Vlaanderen, meldt de minister.

Eind 2020 was ophef ontstaan in de Vlaamse integratiesector, nadat de Vlaamse regering het nieuwe Join.Vlaanderen verkozen had als partner voor haar integratiebeleid, boven het Minderhedenforum. Als uitweg uit de crisis ondertekenden beide organisaties in januari een engagementsverklaring waarin ze zeiden werk te zullen maken van een nieuwe participatieorganisatie.

LEVL was ook de enige organisatie die een erkenningsvraag indiende om de nieuwe participatieorganisatie in Vlaanderen te worden. Nadat het Agentschap Binnenlands Bestuur de erkenningsaanvraag ontvankelijk achtte en controleerde of de organisatie voldeed aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden, selecteerde Vlaams minister van Samenleven Bart Somers LEVL vandaag als de nieuwe kandidaat-participatieorganisatie.

‘Zoals decretaal bepaald kan ik als minister maar één participatieorganisatie aanduiden. Het is een goede zaak dat Join en het Minderhedenforum elkaar gevonden hebben en tot een gezamenlijk dossier zijn gekomen’, zegt de minister. ‘Een nieuwe naam, een duidelijke visie en missie, twee covoorzitters, en gebaseerd op expertise, vernieuwing en de wil om daadwerkelijk zaken in beweging te krijgen. We vertrekken niet van een wit blad, maar we starten een nieuw hoofdstuk.’

5 jaar

‘LEVL is een onafhankelijke organisatie die streeft naar een inclusieve samenleving waar iedereen evenredig en evenwaardig kan participeren aan alle domeinen van de samenleving en aan het beleid. Waar racisme en discriminatie geen plaats hebben en waar elk individu zich in zijn meergelaagdheid kan ontplooien’, zo staat de lezen op de website.

De komende maanden zal LEVL in overleg met de minister werken aan een meerjarenplan en een inhoudelijk samenwerkingsakkoord. Nadien wordt de definitieve erkenning van LEVL voor een periode van 5 jaar aan de Vlaamse regering voorgelegd. De organisatie hoopt operationeel te zijn vanaf januari 2022.

Partner Content