N-VA wil pensioenhervormingen doorzetten

Jan Spooren © BELGA

Kamerlid Jan Spooren (N-VA) erkent dat de meerderheidspartijen meer kunnen doen om de hervormingen uit te leggen en een draagvlak te creëren, maar roept de oppositie en de vakbonden op zich constructief en sereen op te stellen.

‘We betreuren al langer de over-politisering van het pensioendebat, waarbij men de bevolking met soms foute of onvolledige informatie voorliegt’, zegt Kamerlid Jan Spooren (N-VA). ‘De regering en de meerderheidspartijen kunnen zeker een tandje bijsteken om de noodzakelijke hervormingen uit te leggen en een maatschappelijk draagvlak te creëren, maar met een complex en gevoelig thema zoals dat van de pensioenen kan dat enkel lukken als ook de oppositie en vakbonden zich constructief en sereen opstellen.’

Hij onderschrijft ook de oproep van de academici om door te zetten met de invoering van het pensioensysteem met punten. Spooren benadrukt dat het systeem ervoor moet zorgen dat de levensstandaard van de gepensioneerden uit de middenklasse ‘niet verder uitgehold wordt, zoals sinds de voorgaande pensioenhervormingen sinds de jaren negentig helaas het geval is’. Doel van het pensioen met punten is volgens het Kamerlid de pensioenen herwaarderen aan de evolutie van de lonen en de gemiddelde effectieve uittredeleeftijd opkrikken. ‘Dat is hoognodig in een land met een gemiddelde effectieve uittredeleeftijd van slechts 60,5 jaar. Dat is bijna 5 jaar voor de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar’, aldus Spooren.

De pensioenexperts vinden wel dat het in ‘het voortdurend proces van kleine stapjes zonder visie’ ontbreekt aan een samenhangende visie. Daar is de N-VA’er het niet mee eens. ‘Er zijn wel degelijk belangrijke en concrete maatregelen genomen om de effectieve uitstapleeftijd te verhogen, en dit zowel op korte als op lange termijn’, luidt het. ‘Daarnaast heeft minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) grote stappen gezet om de pensioenstelsels van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen te harmoniseren. Tenslotte mag men ook niet vergeten dat de minimumpensioenen onder deze regering het sterkst gestegen zijn sinds vele jaren.’

Partner Content