N-VA wil dotatie Astrid en Laurent op vijf jaar volledig afbouwen

(Belga) Bouw de dotaties aan prinses Astrid en prins Laurent elk jaar met 20 procent af zodat ze na vijf jaar geen dotatie meer overhouden. Dat voorstel maakt deel uit van een pakket maatregelen dat N-VA naar voren schuift om de monarchie de 21ste eeuw binnen te loodsen. Daarin behouden enkel het staatshoofd, zijn of haar weduw(e)(naar) en de troonopvolger een dotatie, even hoog als het brutoloon van de premier voor het staatshoofd en van een minister voor de meerderjarige troonopvolger.

“Ik ben voor een stuk een tevreden man”, stak Kamerlid Theo Francken vandaag van wal bij de voorstelling van de voorstellen. Hij verwijst daarbij naar recente beslissingen over de herziening van de dotaties aan het koningshuis, die op federaal niveau werden genomen. “We moeten eerlijkheidshalve durven toegeven dat een aantal zaken ten goede is veranderd”, al is dat volgens hem gebeurd onder druk van N-VA. “Maar toch is het nog lang niet zoals het zou moeten zijn”, vinden de Vlaams-nationalisten. Daarom hebben ze tientallen voorstellen uitgewerkt om meer transparantie in de financiën van het koningshuis te scheppen en de koning enkel nog een protocollaire rol te laten spelen. Ook doet N-VA voorstellen rond het personeelsbeleid van het paleis. Daarvoor schuift N-VA wijzigingen aan het Kamerreglement naar voren, maar ook aan de grondwet. Omdat de bewuste artikelen niet voor herziening vatbaar werden verklaard, kunnen ze deze legislatuur niet meer worden gewijzigd. Wel stelt de partij voor nu al een parlementaire werkgroep op te richten die eventueel aanbevelingen voor het volgende parlement kan opstellen. Francken verwijst daarbij naar de commissie-Soenens die zich in 1949 over de rol van de monarchie heeft gebogen. “Toen al stelde men dat het feit dat de koning opperbevelhebber is van het leger totaal ‘démodé’ is”, luidt het. (Belga)

Partner Content