Opinie

John Crombez (SP.A)

‘N-VA vergat één filmpje in nieuwe campagne: knallende champagnekurken in salons van grootbanken’

John Crombez (SP.A) Kamerlid en gewezen voorzitter SP.A

‘Elk Europees project voor meer fiscale rechtvaardigheid, zoals nu de Tobintaks, wordt door Johan Van Overtveldt gesaboteerd’, schrijft SP.A-voorzitter John Crombez. ‘Ondertussen hebben ook de liberalen en christendemocraten hun kar gekeerd. Wie bij de hond slaapt, krijgt zijn vlooien.’

Dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt altijd maar weer voor de grootbanken en multinationals kiest ten nadele van de rest van de samenleving is lang geen nieuws meer. In de pas opgezette promocampagne ontbreekt dan ook één filmpje met stip. Dat van een bankier: “Sinds N-VA aan de macht is, is onze wil wet”. De grootbanken vragen de stekker uit de financiële transactietaks – Tobintaks – te trekken, en even later stelt N-VA voor te doen wat ze vragen.

Van Overtveldt is lang niet aan zijn proefstuk toe. Zijn track record is indrukwekkend intussen. Niet alleen in ons land, ook in Europa. Of het nu de harmonisering van de vennootschapsbelasting is, dan wel de Europese aanpak van belastingontwijking door multinationals, er is telkens één rode draad: ook elk Europees project voor meer fiscale rechtvaardigheid, zoals nu met de Tobintaks, saboteert hij. In het parlement beweert de minister dan wel ‘constructief’ te onderhandelen, maar wie de internationale pers een beetje volgt, weet dat de minister van Financiën al van bij de start stokken in de wielen steekt. Wanneer en waar hij kan.

‘N-VA vergat één filmpje in nieuwe campagne: knallende champagnekurken in salons van grootbanken’

Wat wél nieuws is, is dat de andere meerderheidspartijen hem nu niet meer terugfluiten. Herinnert u zich nog de beenharde kritiek in de Kamer van CD&V-parlementslid Roel Deseyn nadat Van Overtveldt twijfels had geuit over de Tobintaks? Hij kreeg er een staande ovatie voor van de oppositie. Dat is nog geen half jaar geleden. Herinnert u zich premier Michel die de Verenigde Naties toesprak en stelde dat de financiële transactietaks een kwestie is van elementaire rechtvaardigheid? Dat was twee maanden geleden. Herinnert u zich het congres van CD&V waar fiscale rechtvaardigheid centraal stond? Dat was vorige week.

Nepargumenten

Vandaag is de enige vaststelling dat ook de laatste verdedigers van de Tobintaks in deze rechtse regering plooien voor de wil van de grootbanken. Ook de liberalen en christendemocraten hebben hun kar gekeerd. Wie bij de hond slaapt, krijgt zijn vlooien, weet u wel. De vlooien in dit verhaal zijn de nepargumenten die Johan Van Overtveldt opwerpt tegen de Tobintaks. Nepargumenten die recht uit de argumentatiefiches van de grootbanken komen. Nepargumenten die onder meer 11.11.11 al verschillende keren uitgebreid heeft weerlegd.

Er is een reden waarom zoveel mist en leugens gespuid worden. Er is een reden waarom de banksector al vele jaren ettelijke miljoenen in de lobbycampagne tegen de Tobintaks pompt. En die reden is dat elementaire fiscale rechtvaardigheid de winst aantast.

‘Zoals wel vaker met deze regering klinkt de stem van de grootbanken en de multinationals luider dan de stem van een democratische meerderheid.’

Dat terwijl een overgrote meerderheid van de Europeanen vóór de invoering van de Tobintaks is. Dat is trouwens vergelijkbaar met de verhoudingen voor en tegen een vermogenswinstbelasting in België. Maar zoals vaker met deze regering klinkt de stem van de grootbanken en de multinationals luider dan de stem van een democratische meerderheid. Helaas is in dit internationale dossier niemand in deze regering die opstaat voor de belangen van velen – binnen en buiten België – tegen de almacht van het grote geld. Wie machtig en rijk is daarentegen wordt telkens weer op zijn of haar wenken bediend. Een filmpje van knallende champagnekurken in de salons van de grootbanken haalde de promocampagne van N-VA niet.

Of het moet zijn dat voorzitter Bart De Wever er van de week nog de laatste hand aan legt. Maar als er één plaats is waar zijn partij vindt dat de regering goed bezig is, dan moet het daar wel zijn. En de rekening, die betalen keer op keer de gezinnen, alleenstaanden en zelfstandigen. Niet alleen in België deze keer, maar in een groot deel van de Europese Unie.

Partner Content