N-VA over klimaatuitspraken Francken: ‘Dit is Theo’s persoonlijke mening’

Theo Francken © Belga Image

Niet dat hij zin heeft in een polemiek erover, maar staatsecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft zijn twijfels bij de oorzaken van klimaatopwarming. Bij N-VA klinkt het formeel: ‘De bijdrage van de mens aan de opwarming van de aarde is niet te ontkennen’.

In een interview met Knack deze week noemt staatsecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de droogte in de Sahel een van de drie oorzaken waarom zoveel vluchtelingen naar Europa zijn gekomen. ‘Je kunt dat linken aan klimaatopwarming, maar verwoestijning is een feit.’ Hij uit ook – voorzichtig – zijn twijfels bij de menselijke oorzaken van de klimaatopwarming.

‘Klimaatopwarming is een feit, maar je kunt niet ontkennen dat er een debat bestaat over de oorzaken. De Republikeinse partij in Amerika, een van de belangrijkste partijen van de wereld, heeft daar uitgesproken ideeën over. Misschien is dat het nieuwe politiek correcte dogma, dat je klimaatopwarming door de mens niet in twijfel mag trekken. Kijk, ik heb geen zin in deze polemiek. Wat heeft dat met migratie te maken?’

Knack: De nieuwste vluchtelingen zijn klimaatvluchtelingen.

Francken: ‘Ik weet dat niet. Het is een vaststelling dat de woestijn groter wordt. Punt. Dat kun je meten. Dat is empirisch waar te nemen.’

Hij is er wel van overtuigd dat vervuiling aangepakt moet worden. ‘Als je ziet hoeveel kinderen last hebben van hun luchtwegen. Luchtverontreiniging moet aangepakt worden en dat kan enkel door te werken aan duurzame energie. Dat is een goede zaak.’

N-VA: ‘Menselijke bijdrage niet te ontkennen’

Wilfried Vandaele (N-VA)
Wilfried Vandaele (N-VA)© BELGA

Gevraagd naar het officiële standpunt van de partij, nuanceert milieu- en klimaatspecialist Wilfried Vandaele een en ander. Vandaele zetelt voor N-VA in de klimaatcommissie van het Vlaams Parlement.

‘Wie het dossier volgt en de deskundigen hoort, zoals dezer dagen gebeurt in de Bijzondere Commissie Klimaat van het Vlaams Parlement, kan de bijdrage van de mens aan de uitstoot van broeikasgassen, en bijgevolg de opwarming van de aarde, niet ontkennen. Sinds de industriële revolutie is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer met bijna de helft toegenomen. We weten perfect hoeveel broeikasgassen de industrie, het verkeer, de gebouwenverwarming, de landbouw uitstoten.’

Wie het dossier volgt en de deskundigen hoort, kan de bijdrage van de mens niet ontkennen

Wilfried Vandaele

‘Dat haalt de natuur ook uit balans, in een samenloop van omstandigheden: zo zorgt het wegsmelten van de poolkappen ervoor dat gassen die al duizenden jaren opgeslagen zitten in het ijs, nu in snel tempo vrijkomen. Als Francken de menselijke bijdrage als oorzaak van de klimaatopwarming in twijfel trekt, vertolkt hij dus louter zijn persoonlijke bedenkingen.’ (SD/KVDA)

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Vlaams klimaatbeleid

De Vlaamse regering, waar N-VA deel van uitmaakt, organiseerde vorige maand een eerste Vlaamse klimaattop en kondigde daarbij aan dat ze 300 miljoen extra vrijmaakt om het klimaatbeleid in de periode 2016-2019 uit te voeren.

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) stelde in de aanloop naar die top dat het aandeel hernieuwbare energie in Vlaanderen tegen 2020 meer dan 10 procent moet bedragen (nu 5 procent) en dat de uitstoot van broeikasgassen met 15 procent naar beneden moet. De klimaattop moet het bewustzijn bij de mensen aanscherpen en hen mobiliseren, luidde het. ‘Klimaat is geen verantwoordelijk van de overheid alleen.’ Hij maar iedereen moet zijn steentje moet bijdragen, zowel overheid, bedrijven als burgers.’

Het klimaatbeleid van N-VA volgens de website van de partij

De N-VA steunt de uitbouw van een Vlaams klimaatplan. Dat moet de uitstoot van broeikasgassen flink terugdringen. Tegelijk investeren we verder in groene energie. Vlaanderen moet de Europese klimaatdoelstellingen sneller bereiken. Maar het is evenzeer belangrijk dat het klimaatbeleid rekening houdt met de concurrentiekracht van onze industrie ten aanzien van buitenlandse bedrijven. Meer aandacht voor een goede isolatie in nieuwbouw en renovatie is cruciaal als we het energiegebruik en de CO²-uitstoot willen doen dalen. Minder energie verbruiken heeft immers alleen maar voordelen. Het verlaagt de stookkosten en vermindert de uitstoot van CO². Ook inzake mobiliteit hebben we nog een belangrijke bijdrage te leveren om de CO²-uitstoot te laten dalen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content