N-VA over eerste helft legislatuur: Brusselse meerderheid maakt meer ruzie dan ze regeert

Cieltje Van Achter (N-VA). © belga

De eerste helft van de legislatuur is voorbij. Voor de N-VA-fractie in het Brussels Parlement was dat donderdag de aanleiding om een balans op te maken van het beleid en dat is vernietigend. ‘De Brusselse meerderheid blinkt eerder uit in ruziemaken dan in regeren’, zegt fractieleidster Cieltje Van Achter scherp. ‘Denk maar aan de belangrijke dossiers waar gedreigd wordt met een wisselmeerderheid: neutraliteit, taxi’ en onverdoofd slachten’.

In heel de coronacrisis heeft de Brusselse regering achter de feiten aangelopen, blonk minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo) uit in onkunde en reeg hij de fouten aan elkaar, zegt N-VA. Het probleem is de lage vaccinatiegraad in Brussel en dat is volgens N-VA te wijten aan het feit dat veel Brusselaars in een parallelle samenleving wonen en geen vertrouwen in of contact hebben met de overheid. Vandaar de noodzaak van een verplichte inburgering, aldus Gilles Verstraeten. Hij hekelde dat de invoering ervan voor de vierde keer is uitgesteld tot 1 april, vijf jaar na de goedkeuring van de ordonnantie en drie jaar na de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met Vlaanderen. En dan twijfelde Verstraeten nog dat die deadline wel gehaald zal worden.

Voor Cieljte Van Achter is begrotingsminister Sven Gatz (Open VLD) ‘de dik gebuisde schatbewaarder van het Brussels Parlement’. Op een halve legislatuur tijd is de Brusselse schuld met 3,5 miljard euro aangedikt. Met allerhande begrotingstruukjes belooft minister Gatz tegen 2024 wel een begroting in evenwicht, maar de 500 miljoen aan investeringen die buiten de begroting gehouden wordt, loopt na 2024 nog grotendeels door, zegt ze. ‘SmartMove en een herfinanciering van Brussel zijn de structurele oplossingen die minister Gatz aanreikt en waarmee hij de factuur naar de pendelaars en Vlaamse belastingbetalers stuurt’, aldus nog Van Achter.

Ook het klimaatbeleid is een megadossier waar nog veel knopen moeten doorgehakt worden, vervolgde ze. De klimaatwet heeft ambitieuze doelstellingen, maar er is geen zicht op de maatregelen die deze moeten realiseren en het klimaatplan is pas voor maart 2023. In het dossier van de hoge energieprijzen, stelt zich volgens Van Achter het probleem dat er nog maar twee leveranciers zijn in het gewest.

Op het vlak van veiligheid heeft minister-president Rudi Vervoort sinds de zesde staatshervorming verschillende instrumenten in handen, maar blinkt hij volgens Mathias Vanden Borre uit in afwezigheid, ondanks de talrijke pijnpunten: drugsoverlast, zware criminaliteit, haatpredikers; de weerkerende rellen, het geweld tegen politie en hulpverleners, transmigratie en seksuel uitbuiting. ‘Vervoort weigert deze problemen te erkennen en schuift alles door naar andre niveaus’, klaagde hij aan. Vanden Borre betreurde ook dat alle parlementen zich momenteel buigen over de staatshervorming, behalve het Brussels Parlement. En dat terwijl de Brusselse structuur enkel ingewikkelder wordt.

Partner Content