N-VA maakt vernedering voor Verhofstadt compleet

De Europese N-VA-kopman Johan Van Overtveldt (L) en partijvoorzitter Bart De Wever © /
Eddy Eerdekens
Eddy Eerdekens Hoofdredacteur TV Limburg

N-VA kiest voor aansluiting bij de ECR-fractie in het Europees parlement en niet voor de fractie van Guy Verhofstadt, die eerder deze week al een persconferentie belegd had om de komst van N-VA aan te kondigen, maar die toen al halsoverkop moest afblazen op vraag van de partij van Bart De Wever.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

‘We hebben gekozen voor de ECR-fractie omdat we economisch hierbij het meest aansluiten,’ zegt N-VA-kopstuk Johan Van Overtveldt. ‘Dit geeft ons de grootst mogelijke autonomie om onze standpunten en stemgedrag vrij te bepalen.’ Volgens Van Overtveldt blijft het voluntarisch eurofederalisme van de liberale fractieleider Guy Verhofstadt voor N-VA moeilijk verteerbaar.

Van Overtveldt noemt het aanbod van Verhofstadt om toe te treden tot de ALDE bovendien te ‘vrijblijvend en ongeloofwaardig’.

‘Aan de ene groep regionalisten belooft hij in een formeel schrijven meer aandacht voor regionalisme en autonomiestreven. Maar aan de andere groep unionisten belooft hij in een even formeel engagement dat voor ALDE niets kan veranderen aan de territoriale indeling van de lidstaten.”

Verhofstadt stond nochtans met open armen klaar om de vier verkozenen van N-VA te verwelkomen. Hij was zelfs bereid om de grote wrevel tussen hemzelf en de partij van Bart De Wever opzij te zetten.

De Wever zelf liet zich al meermaals ontvallen dat hij N-VA niet bij de fractie van Verhofstadt zag aansluiten. Zijn voorkeur ging uit naar de ECR-fractie waar onder meer de partij van de Britse premier David Cameron deel van uitmaakt. Omgekeerd zag ook de MR het absoluut niet zitten om samen met de N-VA een team te vormen op het Europese forum.

Het aanbod van Verhofstadt was vrijblijvend en ongeloofwaardig

Johan Van Overtveldt

Toch zag het er eerder deze week naar uit dat er een akkoord was over een aansluiting van N-VA bij de liberale fractie. Guy Verhofstadt had daarover zelfs al een persconferentie gepland. Op vraag van N-VA moest hij die persconferentie uitstellen. ‘Er is nog niks beslist,’ klonk het. Dat was de eerste vernedering.

De toetreding moest eerst worden voorgelegd aan de 140-koppige partijraad. Die koos voor aansluiting bij de ECR-fractie. Liefst 66 leden kozen voor ECR, 42 voor de groene fractie (waartoe N-VA de voorbije legislatuur behoorde) en niet meer dan 3 voor ALDE van Verhofstadt. Daarmee werd de vernedering compleet.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

De ECR, de European Conservatives and Reformists group of de Europese Conservatieven en Hervormers is de Eurosceptische fractie waar de Tories van de Britse premier David Cameron deel van uitmaken, maar ook de Deense Volkspartij, de Duitse anti-europartij Alternative für Deutschland en de Ware Finnen, partijen die aanleunen bij extreem-rechts.

N-VA komt er ook de Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) tegen. De partij van ex-premier Jaroslaw Kaczynski is tegen de legalisering van abortus, euthanasie en het homohuwelijk.

Nu de N-VA Guy Verhofstadt op een pijnlijke manier wandelen stuurt, dreigt de relatie tussen de partij van Bart De Wever en Open VLD te verzuren, meent Het Laatste Nieuws. Dat heeft mogelijk gevolgen voor informateur De Wever die een federale regering op de been moet brengen. ‘Het laat zich raden dat Open VLD niet langer geneigd zal zijn om te depanneren, mocht CDH afhaken.’

Het zootje ongeregeld van de N-VA sluit aan bij de ultraconservatieven en de Eurosceptici. Het heeft het voordeel van de duidelijkheid. Ook voor hun positie in eigen land.

Guy Vanhengel

Dat wordt alvast bevestigd door Brussels Open VLD-kopstuk Guy Vanhengel die op Facebook zijn ontgoocheling en verontwaardiging niet onder stoelen of banken steekt. ‘Het zootje ongeregeld van de NVA sluit in het Europees parlement aan bij de ultra conservatieven en de Eurosceptici,’ schrijft Vanhengel. ‘Na eerst een legislatuur bij de Groenen te hebben gezeten en de voorbije weken met de liberalen hun voeten te hebben gespeeld, tonen ze hun ware gelaat: ultra conservatief, Eurosceptisch en van geen kanten liberaal. Het heeft het voordeel van de duidelijkheid. Ook voor hun positie in eigen land.’

Facebook pagina van Guy Vanhengel
Facebook pagina van Guy Vanhengel© .

Van Overtveldt, die aan de basis lag van het akkoord met Verhofstadt, geeft toe dat hij met verschillende fracties onderhandelingen voerde, en dat geen enkele voor 100 procent het gedachtegoed van N-VA aansluit. ‘Je moet aansluiten bij een fractie voor spreektijd in het Parlement en voor lidmaatschap van commissies. Zonder een fractie kan je geen constructief politiek werk leveren in het Europees Parlement. We hebben dus onderzocht bij welke fractie ons project het beste kan gerealiseerd worden.’

Wij gaan in Europa onverkort het programma van N-VA verdedigen

Johan Van Overtveldt

De N-VA is een ‘eurorealistische partij’, legt Van Overtveldt uit. ‘We wijzen het idee van een Europese superstaat af, maar willen evenmin weten van compleet negativisme. Wij staan positief-kritisch tegenover de Europese Unie. In dat opzicht zitten wij op dezelfde golflengte als de belangrijkste groepen binnen de ECR.’

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Volgens Van Overtveldt verstaan de N-VA en de grote partijen binnen de ECR elkaar op sociaaleconomisch vlak, maar bestaan er inderdaad tegenstellingen met sommige leden van de fractie. ‘Binnen de ECR krijgen wij de grootst mogelijke autonomie. Wij hebben de volledige vrijheid om onze standpunten en ons stemgedrag te bepalen. Net zoals de andere leden van de fractie. Het zou hypocriet zijn anderen de rechten te ontzeggen waar we zelf van genieten. Maar als bepaalde partijen binnen de fractie standpunten innemen waar wij ons hoegenaamd niet in kunnen vinden, dan zullen wij ons daar ook ondubbelzinnig van distantiëren.’

‘Wij gaan in Europa onverkort het N-VA-programma in zijn totaliteit verdedigen,’ zegt Van Overtveldt. ‘Europees regionalisme, opkomen voor burgerlijke vrijheden en mensenrechten, een monetaire unie met meer begrotingsdiscipline, de uitbouw van de bankenunie, de verdieping van de interne markt, minder maar betere Europese wetten, blijven de kernpunten van ons Europees handelen en daar verandert niets aan met deze fractiekeuze.’

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Partner Content