N-VA legt uitdovende werkloosheidsuitkering opnieuw op tafel, CD&V schiet voorstel af

© Belga

N-VA-Kamerlid Zuhal Demir herneemt de eis van haar partij om de werkloosheidsuitkeringen na een tijd stop te zetten. Coalitiepartner CD&V schiet het voorstel af: ‘Dat staat niet in het regeerakkoord, is niet afgesproken en is dus ook niet aan de orde.’

De Vlaamse christendemocraten zijn niet van plan de discussie te openen over het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. N-VA-Kamerlid Zuhal Demir stelt dat voor in De Tijd.

‘We moeten met extra hervormingen werklozen prikkelen om een baan te zoeken,’ zegt ze. ‘Als ze merken dat ze de rekeningen niet langer kunnen betalen, zullen ze harder hun best doen. Daarom is het zo’n goed idee de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd. Ik weet dat zoiets niet in het regeerakkoord staat, maar ik hoop dat de andere partijen nog bij hun verstand komen.’

‘Klemtoon op activering’

Coalitiepartner CD&V schoot het voorstel echter meteen af. ‘Als we de sociale vrede willen bewaren, stel ik voor dat we het akkoord dat de sociale partners hebben afgesloten, honoreren. Het stopzetten van de uitkering hoort daar niet bij’, reageerde Kamerlid Stefaan Vercamer. ‘De klemtoon van de Vlaamse en federale regering ligt ook op activering, daar moeten we op inzetten.’

Sociaal overleg

Tegenover de VRT stelde CD&V-vicepremier en minister van Werk Kris Peeters zich al even afwijzend op wat betreft de eis van N-VA. ‘Het regeerakkoord heeft deze discussie beslecht. We zetten maximaal in op de activering van werkzoekenden.’ Volgens Peeters is het de bedoeling het regeerakkoord uit voeren, ‘sociaal overleg inbegrepen’.

Woordenwisseling

Vorige week kwam het nog tot een woordenwisseling in de Kamer tussen Peeters en Demir, toen die laatste verklaarde dat sociale akkoorden handenvol geld kosten en niet altijd het algemeen belang dienen. ‘Ik deel uw mening niet’, repliceerde Peeters toen. De sociale partners respecteren het algemeen belang beter dan bepaalde partijen en parlementsleden, zei hij.

Open VLD: ‘Timing is niet opportuun’

Open VLD is principieel voor het verder beperken van de werkloosheid in de tijd. ‘Maar de maatregel staat niet in het regeerakkoord en ook de timing is niet opportuun’, zegt Kamerlid Egbert Lachaert. ‘We moeten dat regeerakkoord nu eerst uitvoeren, dat bevat genoeg eten en drinken. We steken al onze positieve energie hierin’.

Terwijl de grootste vermogens buiten schot blijven, wil men werklozen nog dieper in de armoede duwen. Dat is het slechtste wat je kan doen om mensen aan een baan te krijgen.

Groen/Ecolo

Oppositiekritiek

Ook vanuit de oppositie wordt afwijzend gereageerd. ‘Harteloos’, zo noemt SP.A het. ‘Wie voldoende inspanningen doet om werk te zoeken, mag niet brutaal gestraft worden’, hekelt Kamerlid Meryame Kitir. ‘Het zou beter zijn om onze energie te besteden aan jobcreatie in plaats van de jacht op werklozen.’ Kitir onderstreept nog dat ook nu de mogelijkheid al bestaat om werkzoekenden te schorsen die niet voldoende inspanningen leveren en aanbiedingen voor opleiding of werk weigeren. ‘Dat gebeurt vandaag ook’.

De groenen speken van een klopjacht. ‘Terwijl de grootste vermogens buiten schot blijven, wil men werklozen nog dieper in de armoede duwen’, zeggen Kamerleden Evita Willaert (Groen) en Georges Gilkinet (Ecolo). ‘Mensen verarmen is het slechtste wat je kan doen om mensen aan een baan te krijgen. We moeten die mensen net versterken en ondersteunen zodat ze snel kunnen aanpikken in de arbeidsmarkt.’ Concreet wil Groen de uitkeringen optrekken tot aan de armoedegrens.

Groen en Ecolo vragen zich af hoe de regering tegenover de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd staat, nu N-VA en CD&V er duidelijk van mening over verschillen. ‘Opnieuw is er onenigheid in dit kibbelkabinet, dit keer op de kap van de werklozen.’ (Belga/RR/KVDA)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content