Muyters reageert op kritiek VAB over nieuwe verkeersbelasting

(Belga) Vlaams minister van Financiën Philippe Muyters (N-VA) noemt de communicatie van VAB over de nieuwe verkeersbelasting voorbarig omdat de Vlaamse regering nog geen enkele beslissing terzake heeft genomen. Het is voor hem onduidelijk op welke informatie de mobiliteitsclub zich baseert.

Muyters herinnert aan het akkoord dat de drie gewesten begin 2011 sloten over de hervorming van de verkeersfiscaliteit, dat voorziet in de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens, een gecoördineerde introductie van een tijdsgebonden gebruiksrecht voor wegeninfrastructuur voor lichte voertuigen, en een hervorming van de verkeersbelasting op basis van milieuparameters. Er werd ook afgesproken dat autorijden niet van vandaag op morgen duurder mocht worden, aldus nog de minister. Minister Muyters stelt dat werkgroepen verschillende scenario’s voor de hervorming van de verkeersbelasting hebben besproken, maar is voor hem “volkomen onduidelijk op basis van welke formule en bewerkingswijze” VAB een simulatie heeft gemaakt van het effect van de nieuwe verkeersbelasting op 15 veel verkochte modellen. “Er is nog geen formule die technisch, administratief en politiek aanvaard is. Elke berekening die vandaag gemaakt wordt, komt dus te vroeg”, stelt Philippe Muyters. Waar VAB volgens hem eigenlijk voor pleit, is een kilometerheffing voor personenwagens. “We nemen daar akte van, maar om technische en logistieke redenen is dit niet voor de eerstkomende jaren”, aldus Muyters. (DLA)

Partner Content