Montasser AlDe'emeh

Montasser AlDe’emeh aan de ‘ondankbare, radicale moslim’: ‘Je speelt God op aarde en wil met het zwaard mensen overtuigen: lachwekkend’

Montasser AlDe'emeh Terrorisme-onderzoeker aan de UGent en de KU Leuven

Met verzen uit de Koran legt jihad-expert Montasser AlDe’emeh tegenstrijdigheden in het fundamentalistische discours bloot: ‘Als God wil dat alle mensen moslims zijn, waarom zijn er dan altijd niet-moslims?’

Jihadexpert Montasser AlDe’emeh schrijft een brief aan de ondankbare, radicale moslim. Niet het zwaard, maar verzen uit de Koran gebruikt hij om de tegenstrijdigheden in het fundamentalistische discours bloot te leggen: ‘IS speelt God, door met het zwaard mensen te willen overtuigen van hun geloof. En dat zou dan barmhartigheid zijn. Lachwekkend.’

Lees ook de brief die Montasser AlDe’emeh schreef aan ‘de hypocriete moslim’:Het wordt tijd dat je wijst naar de imam die je taal niet spreekt

Hoe kunnen jullie pretenderen gelovig te zijn terwijl jullie ondankbaar zijn voor de gunsten die jullie hebben gekregen van God? Een van de gunsten die jullie hebben gekregen is het leven. Waarom zijn sommigen onder jullie bereid om zichzelf in duizend-en-een stukken op te blazen? Jullie verklaren dagelijks mensen afvallig en ongelovig, maar de term kuffar (ongelovigen) komt van het woord kufr (ondankbaar). Laten we eens logisch en kritisch nadenken.

Wie is er ondankbaar? Mensen die werken en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving of mensen die zichzelf en onschuldige mensen opblazen in de metro? Wie is er ondankbaar? Jullie die van de veiligheid in België genieten en van het belastinggeld leven en mensen afvallig en ongelovig verklaren of mensen die dankbaar zijn omdat ze hier mogen leven?

Jullie beschouwen atheïsten die barmhartigheid centraal stellen in hun dagelijks leven als ongelovigen. Maar volgens mij zijn zij betere gelovigen dan bijvoorbeeld IS-strijders, die door hun walgelijke daden niet barmhartig zijn. Volgens mijn rationele benadering van religieuze teksten staan die atheïsten dichter bij God dan onrechtvaardige religieuzen zoals jullie.

‘Aan de ondankbare, radicale moslim: Je speelt God op aarde en wil met het zwaard mensen overtuigen: lachwekkend’

Volgens de Koran zullen joden en christenen die in de ene God en in de dag des oordeels geloven, en die goede daden verrichten, gered worden op die dag des oordeels: “Zij die geloven, zij die het Jodendom aanhangen, de Christenen en de Sabiërs die in God en de laatste dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij de Heer en zij hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn.” (Koran 2:62)

Waarom geloven jullie nog steeds in de traditionele fatwa’s zoals die van imam Abu Bakr ibn al-‘Arabi al-Maliki? Hij stelt dat wanneer een islamitisch land wordt aangevallen de inwoners moeten strijden tegen die aanval, en als het niet lukt om de aanval te stoppen, dat de mensen in de omringde gebieden hen moeten helpen – tot uiteindelijk de hele islamitische wereld verplicht wordt om te helpen.

Maar de fatwa van Ibn al-‘Arabi is achterhaald. De oude wereld, de wereld van het kalifaat, de wereld van één gemeenschap (umma), met min of meer één soevereiniteit (want er waren soms verschillende kalifaten die elkaar bestreden), bestaat niet meer. Nu zijn er staten met elk hun eigen soevereiniteit, die hun onderdanen verplichten om de nationale wetten en de verdragen die ze met andere landen hebben gesloten te respecteren.

Alle Belgen hebben een verbond met de Belgische overheid die hen verbiedt zich bij terreurorganisaties aan te sluiten. Ook moslims moeten zich hieraan houden. Het bewijs staat volgens mij in de Koran. God zegt tegen de moslims die niet waren uitgeweken naar Medina: “Maar als zij jullie om hulp in de godsdienst vragen dan moeten jullie hulp geven, behalve als het tegen mensen is met wie jullie een verbintenis hebben. Allah doorziet wel wat jullie doen.” (8:72)

Als dus moslims die niet in Medina wonen, onderdrukt worden of onrechtvaardig behandeld worden door niet-moslims, waarmee de moslims in Medina akkoorden of verdragen hebben, dan kunnen zij hen niet gaan helpen. Ze kunnen wel dreigen om de relaties te verbreken of ze kunnen hun onvrede laten blijken, maar het is geen plicht om hen te gaan helpen. Houden jullie vandaag de dag rekening met die verzen? Neen, sommigen onder jullie brengen de Belgische regering en het land in de problemen door naar andere landen te gaan en daar te strijden.

Arrogante IS-strijders die onrecht zaaien en mensen onderdrukken in naam van God aanbidden hun achterlijkheid als afgod

Arrogante IS-strijders die onrecht zaaien en mensen onderdrukken in naam van God aanbidden hun achterlijkheid als afgod omdat zij heel de wereld aan hun wil willen onderwerpen. Zij geloven in Gods almacht, maar geloven tegelijkertijd dat alle mensen moslims moeten zijn. Maar het is een feit dat er altijd niet-moslims zullen zijn, waardoor hun denkwijze ingaat tegen hun geloof in Gods almacht.

Want als God wil dat alle mensen moslims zijn, waarom zijn er dan altijd niet-moslims? Is God dan geen almachtige God of is het juist de bedoeling dat er verscheidenheid is, zodat mensen elkaar beter leren kennen? IS-strijders gebruiken het vers “En Wij hebben jou slechts als barmhartigheid voor de wereldbewoners gezonden” om te zeggen dat de profeet Mohammed met het zwaard als barmhartigheid is gestuurd. Ze leggen een link tussen geweld en barmhartigheid. Hoe kan het zwaard tot barmhartigheid leiden? Het bestrijden van anderen en het opnemen van het zwaard tegen hen gaat in verschillende opzichten in tegen het concept barmhartigheid.

IS-strijders dwingen en verplichten mensen om hun perceptie op religie aan te hangen omdat ze denken dat ze zich hiermee een weg naar het paradijs banen. IS dwingt mensen om te geloven in iets, maar wie zegt dat die mensen dan ook overtuigd zijn in het diepste van hun hart? Als je naar buiten toe gelooft in wat IS zegt, maar diep vanbinnen walgt van de ideologie van IS, geloof je dan in de denkwijze van IS?

In de Koran staat “In de godsdienst is geen dwang”, maar IS beperkt en neemt de vrijheden van mensen af in naam van de godsdienst. Als God wou dat moslims anderen zouden verplichten om zich te bekeren tot de islam, dan kon Hij er toch voor zorgen dat alle mensen moslims waren? Waarom moeten jullie dat doen? Mensen dwingen om te geloven in de islam is dus niet de bedoeling. Zelfs profeten kregen die boodschap niet. In de Koran kan je lezen dat zij niet werden gestuurd om mensen te dwingen of te verplichten om te geloven. Integendeel, zij moesten de boodschap gewoon verkondigen: “Wij hebben jou niet als bewaker tot hen gezonden. Jij hebt slechts de plicht van de verkondiging” (42:48) en “Wij hebben jou gezonden als getuige, als verkondiger van goed nieuws en als waarschuwer” (48:8) “En jij bent geen heerser over hen” (88:22).

Als moslims niet-moslims moeten haten, waarom is het dan toegestaan voor moslimmannen om met niet-moslimvrouwen te trouwen?

Het is dus niet toegestaan om de rol van God op aarde te spelen. IS-strijders spelen wel de rol van God omdat ze met het zwaard mensen willen overtuigen van hun geloof. En dat zou dan barmhartigheid zijn. Lachwekkend.

Jullie zeggen dat moslims de niet-moslims moeten haten. Als moslims niet-moslims moeten haten, waarom is het dan toegestaan voor moslimmannen om met niet-moslimvrouwen te trouwen? Of moet je je eigen vrouw dan ook haten? In de Koran staat: “En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor jullie echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen heeft om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken” (30:21).

Dus is het normaal om je vrouw graag te zien, ook als ze joods of christelijk is. Dit is een bewijs dat het toegestaan is om mensen die je niet bestrijden of onderdrukken graag te hebben omwille van de mens die ze zijn. Bij dezen hoop ik dat jullie tot inkeer komen.

Lees ook de brief die Montasser AlDe’emeh schreef aan ‘de hypocriete moslim’:Het wordt tijd dat je wijst naar de imam die je taal niet spreekt

Partner Content