Mogelijk binnenkort grootste marien beschermingsgebied in Antarctica

(Belga) In november 2012 waren onderhandelingen over nieuwe mariene beschermingsgebieden in Antarctica mislukt. Nu buigen experten zich sinds maandag in het Duitse Bremerhaven opnieuw over de oprichting van het wereldwijd grootste beschermingsgebied van de zeefauna -en flora in Antarctica. De Commissie ter bescherming van mariene levende rijkdommen in Antarctica (CCAMLR) beslist tijdens een tweedaagse bijzondere zitting of in de Rosszee en in het oosten van Antarctica beschermde gebieden kunnen geconcipieerd worden. Eerdere plannen waren onder voorbehoud van enkele CCAMLR-lidstaten mislukt. Ze vreesden beperkingen voor de visserij.

De internationale gemeenschap heeft zich verplicht tegen 2020 tien procent van alle kust- en zeewateren als beschermd gebied vast te leggen. Vandaag is dat slechts twee procent. Indien de Antractische regio’s erkend worden, komt daar volgens de natuurbehoudsorganisatie WWF een procent bij. Op de speciale zitting in Bremerhaven zijn 120 vertegenwoordigers uit 24 landen en de Europese Unie samengekomen. De parlementaire staatssecretaris economie van de deelstaat Bremen, Peter Bleser (CDU), riep alle lidstaten op de toekomst van Antarctica op doorslaggevende wijze mee te bepalen. “Om de natuurlijke mariene rijkdommen langdurig te beschermen, hebben we wereldwijd vertakte systemen van beschermingsgebieden nodig”, zei Bleser. Ook een verbond van milieuorganisaties, de Antarctic Ocean Alliance (AOA), had ertoe opgeroepen de beschermingsgebieden op te richten. De Rosszee behoort tot de nog minst door de klimaatverandering en overbevissing getroffen oceanen ter wereld. Maar ook die zone staat wegens grondstofontginning en visvangst onder druk. De Antarctische oceaan is de thuishaven voor meer dan 10.000 soorten, waaronder pinguïns, walvissen, zeevogels en reuzeninktvissen. (Belga)

Partner Content