MIVB start bewustmakingscampagne over gebruik van busbanen

(Belga) De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB is gestart met de bewustmakingscampagne “Nooit op de busstrook”. Op die manier wil ze er de andere weggebruikers op wijzen dat de busbaan moet vrijgehouden worden voor het openbaar vervoer. De komende twee weken zal er extra worden toegezien op bestuurders die deze regel niet respecteren.

In 2010 werden ongeveer 20.800 voertuigen beboet voor het niet respecteren van de busbanen van de MIVB. Sinds begin 2011 is er sprake van 14.000 inbreuken. Volgens de MIVB gaat er, vooral tijdens de spitsuren, heel wat kostbare tijd verloren door mensen die onterecht gebruikmaken van de busbaan. “Momenteel bedraagt de gemiddelde snelheid van de bussen nog geen 16 km per uur. De snelheid bepaalt niet alleen de verplaatsingstijd van de klanten, maar beïnvloedt eveneens sterk de exploitatiekosten van de onderneming. Bij de MIVB vertegenwoordigt een verlies van een kilometer per uur verscheidene miljoenen euro extra kosten”, klinkt het bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij. Automobilisten die de busbanen niet respecteren, kunnen een boete van 60 euro krijgen. Daar kunnen dan nog de kosten bijkomen voor het eventuele takelen van het voertuig. De bewustmakingscampagne, die loopt tot 22 november, brengt deze boete in herinnering door een boodschap die op de achterkant van 150 bussen wordt aangebracht. Later zal op alle MIVB-bussen een permanente herinnering worden aangebracht. Tijdens de duur van de campagne zullen de 300 beëdigde ambtenaren van de MIVB, die ondersteund worden door de politie, bovendien extra waakzaam zijn voor bestuurders die de regels rond het gebruik van de busstrook niet respecteren. (TIP)

Partner Content